Akcja Ewaluacja – Oceń Belfra 2020


Wynki: stan na dzień 17 lutego 2020 r.

Grupa 1 - 17 lutego.jpg Grupa 2 - 17 lutego.jpg
Grupa 3 - 17 lutego.jpg WFA-4 lutego.jpg


Dziś prezentujemy kolejne wyniki głosowania studentów.

 

Wyniki: Stan na 10 lutego 2020 r.

Grupa 1 - 10 lutego.jpg Grupa 2 - 10 lutego.jpg
Grupa 3 - 10 lutego.jpg WFA-10 lutego.jpg

 

4 lutego 2020 r.

 

Na Uniwersytecie Zielonogórskim trwa XII edycja konkursu – Akcja ewaluacja – Oceń Belfra. Studenci wypełniają ankiety po logowaniu do zewnętrznego systemu (co gwarantuje anonimowość ankiet)  przy użyciu losowo wybranego tokenu. Informację o tokenach w dziekanatach poszczególnych wydziałów UZ.   

 

Przypominamy, iż Konkurs trwa do 29 lutego 2020 r.

 

Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Parlament Studencki UZ przedstawiają pierwsze, cząstkowe wyniki konkursu ewaluacja procesu kształcenia.

 

Wyniki: stan na dzień 3 lutego 2020 r.

 

 

grupa 1-4 lutego.jpg grupa 2-4 lutego.jpg
grupa 3-4 lutego.jpg WFA-4 lutego.jpg

 

 

17 stycznia 2020 r.

Ankieta1.jpg

 

 

 

Rektor i Parlament Studencki zapraszają
do udziału w konkursie

AKCJA EWALUACJA – OCEŃ BELFRA 2020

Anonimowa ocena prowadzących zajęcia przez studentów UZ

 

 

 

Na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpoczyna się kolejna (XII) edycja ewaluacji. Ocena prowadzących zajęcia dokonywana jest przez studentów i doktorantów po zakończeniu zajęć. Ważne! Studencka ocena prowadzących zajęcia będzie uwzględniana przy okresowej ocenie nauczycieli akademickich. Ankieta zostanie udostępniona studentom i doktorantom od 27 stycznia 2020 r. do 29 lutego 2020 r. 

 

Biorąc udział w ankiecie, jednocześnie bierzecie udział konkursie. Możecie wygrać dla siebie jedną z trzech kart podarunkowych o wartości 500 zł lub Dzień Rektorski dla swojego wydziału!

 

 

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wydziałowej i indywidualnej.

 

Kategoria I (wydziałowa) - przeprowadzany w grupach zgodnych z liczbą studentów poszczególnych jednostek:

 

1) Wydział Artystyczny,

    Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii,

    Wydział Nauk Biologicznych,

    Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie;

 

2) Wydział Prawa i Administracji,

    Collegium Medicum,

    Wydział Mechaniczny,

    Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska,

    Wydział Humanistyczny;

 

3) Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki,

    Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii,

    Wydział Ekonomii i Zarządzania;

 

4) Wydział Fizyki i Astronomii[1].

 

 

W konkursie wydziałowym nagrodzony zostanie każdy wydział, który zwycięży w swojej grupie. Liczy się liczba studentów, którzy wezmą udział i wypełnią przynajmniej jedną ankietę. 

 

Kategoria II (indywidualna) - udział biorą wszyscy studenci – osoby uprawnione do wypełnienia ankiety prowadzącego zajęcia.

 

WAŻNE!!! Uczestnik, który chce wziąć udział w konkursie powinien wylosować token dostępu do systemu ankietowego, zgodnie z zasadami przyjętymi na wydziale, wypełnić dowolną liczbę ankiet oceny prowadzącego zajęcia wygenerowanych przez system ankietowy.

 

Należy pamiętać o zachowaniu tokenu (można zrobić zdjęcie wylosowanego tokenu), aby wziąć udział w losowaniu nagród rzeczowych!

 

Logowanie do zewnętrznego systemu (co gwarantuje anonimowość ankiet)  następuje przy użyciu losowo wybranego tokenu. Informacje o tokenach znajdują się  dziekanatach poszczególnych wydziałów UZ. 

 

System zostanie uruchomiony w dniu 27 stycznia 2020 r., tokeny można losować na wydziale od 20 stycznia 2020 r.

 

Link do systemu::

 

Raporty z ewaluacji procesu kształcenia, zarówno oceny prowadzącego zajęcia, jak i zadowolenia z warunków studiowania opracowuje Lubuski Ośrodek Badań Społecznych. Następnie są one publikowane na stronie Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

 

 

---------------

[1] W przypadku wydziału określonego w grupie czwartej, wprowadzono dodatkowy warunek użycia ponad 40% tokenów przydzielonych wydziałowi.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT