Akcja Ewaluacja – Oceń Belfra 2020

11 marca 2020 r.
 

KOMUNIKAT:


W związku z odwołaniem zajęć dydaktycznych, informujemy, że w przypadku jeśli stwierdzicie Państwo zgodność tokenu, który posiadacie z danymi przedstawionymi w komunikacie z dnia 9 marca 2020 r. uprzejmie prosimy o przesłanie zdjęcia tokenu i legitymacji studenckiej na adres e-mail: e.wysocka@adm.uz.zgora.pl lub s.jachacz@adm.uz.zgora.pl .
W wiadomości proszę też podać numer telefonu.

 

9 marca 2020 r.


Na Uniwersytecie Zielonogórskim zakończyła się (29.02.br.) XII edycja konkursu „Akcja ewaluacja – Oceń Belfra”. Po raz kolejny, studenci biorący udział w ankiecie, jednocześnie uczestniczyli w konkursie. Oceniając, mogli zawalczyć o nagrodę dla siebie lub dla wszystkich studentów na macierzystym wydziale.

Z ogromną przyjemnością informujemy, że w konkursie wydziałowym zwyciężyły:

- Grupa I – Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii;
- Grupa II – Collegium Medicum;
- Grupa III – Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii;
- Grupa IV – Wydział Fizyki i Astronomii.


W dniu 9 marca 2020 r. komisja konkursowa powołana przez JM Rektora prof. dr hab. inż. Tadeusza Kuczyńskiego przeprowadziła losowanie tokenów. Nagrodami w konkursie indywidualnym są karty podarunkowe ufundowane z funduszu JM Rektora.

    Zgodnie z § 3 ust. 2 regulaminu konkursu, informujemy, że wylosowano zwycięskie tokeny:
 

Nagrody główne:

1.     *xsq82u****

2.    *NPRMQ8****

3.    *JZCG4Q****
 

Zgodnie z § 4 ust. 5 regulaminu konkursu, warunkiem otrzymania nagród w konkursie indywidulanym jest okazanie tokenu (zdjęcia tokenu) oraz podanie danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr albumu. Zwycięzców prosimy o osobiste zgłoszenie się w budynku Rektoratu przy ul. Licealnej 9 do pokoju 113,w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 marca 2020 r. do godz. 15.00.


    W przypadku nie zgłoszenia się posiadaczy zwycięskich tokenów, komisja konkursowa zastrzega sobie prawo przekazania nagrody osobom – posiadaczom tokenów  z listy rezerwowej.  Komisja konkursowa wylosowała 10 tokenów, które zostały umieszczone na liście rezerwowej w kolejności uwzględniającej czas losowania.

 

Lista rezerwowa:

1.    *56NC88****

2.    *U9N8RE****

3.    *3TX45U****

4.    *7W8EAV****

5.    *TMMU3D****

6.    *WBC9PM****

7.    *07TT7I****

8.    *TIQDFQ****

9.    *9CHL3S****

10.    *0H74N0****


WAŻNE!!!
Każdy z tokenów składa się z unikalnego ciągu cyfr. Gwiazdki są brakującymi znakami lub cyframi w oryginalnych tokenach. Po stwierdzeniu, że token, który posiadacie jest zgodny w części prezentowanej, proszę zgłosić się we wskazanym powyżej miejscu. W przypadku wątpliwości prosimy o telefon pod nr 68 328 32 76.

2 marca 2020 r.

 

Na Uniwersytecie Zielonogórskim zakończyła się (29 lutego 2020 r.) XII edycja konkursu – „Akcja ewaluacja – Oceń Belfra”. Już po raz piąty, studenci biorący udział w ankiecie, brali udział w konkursie. Uczestnicy konkursu walczyli jednocześnie o nagrodę dla siebie oraz wszystkich studentów na macierzystym wydziale.


Z ogromną przyjemnością informujemy, że w konkursie wydziałowym zwyciężyły:

- Grupa I – Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii;

- Grupa II – Collegium Medicum;

- Grupa III – Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii;

- Grupa IV – Wydział Fizyki i Astronomii.

 

Godziny wolne od zajęć dydaktycznych, na wydziałach, które zwyciężyły w konkursie, zostaną zrealizowane w dniu ustalonym w porozumieniu z Parlamentem Studenckim.

 

O wynikach konkursu indywidualnego i terminie realizacji Dnia Rektorskiego powiadomimy w dniu 9 marca 2020 r.

 

 

Wyniki - stan 29 02 2020-1.jpg Wyniki - stan 29 02 2020 II !.jpg
Wyniki - stan 29 02 2020-3.jpg Wyniki - stan 29 02 2020-4.jpg


Wyniki: stan na dzień 24 lutego 2020 r.

 

 

 


 

Grupa 1 -  24 lutego.jpg Grupa 2 - 24 lutego.jpg
Grupa 3 - 24 lutego.jpg WFA - 24 lutego.jpg


Wynki: stan na dzień 17 lutego 2020 r.

Grupa 1 - 17 lutego.jpg Grupa 2 - 17 lutego.jpg
Grupa 3 - 17 lutego.jpg WFA-4 lutego.jpg


Dziś prezentujemy kolejne wyniki głosowania studentów.

 

Wyniki: Stan na 10 lutego 2020 r.

Grupa 1 - 10 lutego.jpg Grupa 2 - 10 lutego.jpg
Grupa 3 - 10 lutego.jpg WFA-10 lutego.jpg

 

4 lutego 2020 r.

 

Na Uniwersytecie Zielonogórskim trwa XII edycja konkursu – Akcja ewaluacja – Oceń Belfra. Studenci wypełniają ankiety po logowaniu do zewnętrznego systemu (co gwarantuje anonimowość ankiet)  przy użyciu losowo wybranego tokenu. Informację o tokenach w dziekanatach poszczególnych wydziałów UZ.   

 

Przypominamy, iż Konkurs trwa do 29 lutego 2020 r.

 

Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Parlament Studencki UZ przedstawiają pierwsze, cząstkowe wyniki konkursu ewaluacja procesu kształcenia.

 

Wyniki: stan na dzień 3 lutego 2020 r.

 

 

grupa 1-4 lutego.jpg grupa 2-4 lutego.jpg
grupa 3-4 lutego.jpg WFA-4 lutego.jpg

 

 

17 stycznia 2020 r.

Ankieta1.jpg

 

 

 

Rektor i Parlament Studencki zapraszają
do udziału w konkursie

AKCJA EWALUACJA – OCEŃ BELFRA 2020

Anonimowa ocena prowadzących zajęcia przez studentów UZ

 

 

 

Na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpoczyna się kolejna (XII) edycja ewaluacji. Ocena prowadzących zajęcia dokonywana jest przez studentów i doktorantów po zakończeniu zajęć. Ważne! Studencka ocena prowadzących zajęcia będzie uwzględniana przy okresowej ocenie nauczycieli akademickich. Ankieta zostanie udostępniona studentom i doktorantom od 27 stycznia 2020 r. do 29 lutego 2020 r. 

 

Biorąc udział w ankiecie, jednocześnie bierzecie udział konkursie. Możecie wygrać dla siebie jedną z trzech kart podarunkowych o wartości 500 zł lub Dzień Rektorski dla swojego wydziału!

 

 

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wydziałowej i indywidualnej.

 

Kategoria I (wydziałowa) - przeprowadzany w grupach zgodnych z liczbą studentów poszczególnych jednostek:

 

1) Wydział Artystyczny,

    Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii,

    Wydział Nauk Biologicznych,

    Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie;

 

2) Wydział Prawa i Administracji,

    Collegium Medicum,

    Wydział Mechaniczny,

    Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska,

    Wydział Humanistyczny;

 

3) Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki,

    Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii,

    Wydział Ekonomii i Zarządzania;

 

4) Wydział Fizyki i Astronomii[1].

 

 

W konkursie wydziałowym nagrodzony zostanie każdy wydział, który zwycięży w swojej grupie. Liczy się liczba studentów, którzy wezmą udział i wypełnią przynajmniej jedną ankietę. 

 

Kategoria II (indywidualna) - udział biorą wszyscy studenci – osoby uprawnione do wypełnienia ankiety prowadzącego zajęcia.

 

WAŻNE!!! Uczestnik, który chce wziąć udział w konkursie powinien wylosować token dostępu do systemu ankietowego, zgodnie z zasadami przyjętymi na wydziale, wypełnić dowolną liczbę ankiet oceny prowadzącego zajęcia wygenerowanych przez system ankietowy.

 

Należy pamiętać o zachowaniu tokenu (można zrobić zdjęcie wylosowanego tokenu), aby wziąć udział w losowaniu nagród rzeczowych!

 

Logowanie do zewnętrznego systemu (co gwarantuje anonimowość ankiet)  następuje przy użyciu losowo wybranego tokenu. Informacje o tokenach znajdują się  dziekanatach poszczególnych wydziałów UZ. 

 

System zostanie uruchomiony w dniu 27 stycznia 2020 r., tokeny można losować na wydziale od 20 stycznia 2020 r.

 

Link do systemu::

 

Raporty z ewaluacji procesu kształcenia, zarówno oceny prowadzącego zajęcia, jak i zadowolenia z warunków studiowania opracowuje Lubuski Ośrodek Badań Społecznych. Następnie są one publikowane na stronie Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

 

 

---------------

[1] W przypadku wydziału określonego w grupie czwartej, wprowadzono dodatkowy warunek użycia ponad 40% tokenów przydzielonych wydziałowi.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT