Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

II edycja konkursu „Klakson – Impuls do innowacji”

10 września 2021 r.

 

 

 

Konkurs Klakson 2021.jpg

 

 

 

Uniwersytet Zielonogórski zaprasza studentów do udziału w II edycji konkursu „Klakson – Impuls do innowacji”. Konkurs organizowany jest przez Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii UZ na najlepsze projekty o potencjale komercjalizacyjnym realizowane przez koła naukowe działające na naszej uczelni. Nabór wniosków trwa do 22 września br.


Konkurs ma na celu wyłonienie kół naukowych i udzielenie im wsparcia na realizację innowacyjnych projektów z zakresu: zielonych innowacji, zdrowia i jakości życia, technologii przemysłowych, usług, ICT, oraz innych, w których wyniku powstaną innowacyjne rozwiązania stanowiące wynalazki, wzory przemysłowe i wzory użytkowe o potencjale komercjalizacyjnym.  


Budżet konkursu wynosi 211.500 zł. Finansowanie może zostać przyznane maksymalnie dla 5 wniosków. Wysokość dofinansowania jednego projektu to maksymalnie 42.300 zł. Środki zostały przeznaczone przed Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego na działalność kół naukowych
 

Wyniki zostaną ogłoszone 30 września br., a realizacja projektów będzie trwać od 1 października do 30 listopada br.

 
Oceny wniosków dokonuje komisja konkursowa powołana przez Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego w składzie:

a)      Prorektor ds. Współpracy z Gospodarką- Przewodniczący komisji,
b)      Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego,
c)      Pełnomocnik ds. Przedsiębiorczości Akademickiej,
d)      Prorektor ds. Studenckich lub wskazany przez Niego przedstawiciel,
e)      Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii,
f)       przedstawiciel grupy nauczycieli akademickich wskazany przez Rektora UZ.


 
W celu przystąpienia do konkursu, opiekun koła naukowego powinien złożyć w Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii UZ wniosek zawierający wymagane dokumenty. Dokładne informacje znajdują się regulaminie konkursu.
Dysponentem środków jest Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii. Zwycięskie koła naukowe otrzymają wyznaczonych przez  Dyrektora Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii opiekunów, którzy będą koordynować realizację projektu z ramienia Uczelni.


Więcej na stronie::

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT