Komunikat w sprawie zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem SARS-CoV-2

 

 

18 marca 2020 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydało rekomendację o zawieszeniu przez uczelnie poboru opłat za studia. Rekomendacja ma na celu ograniczenie obciążeń finansowych studentów w sytuacji wprowadzenia na terenie kraju stanu zagrożenia epidemicznego i zamknięcia wielu miejsc takich jak np. lokale gastronomiczne, będące dla wielu studentów miejscem pracy.
 

Ze względu na tę wyjątkową sytuację władze Uniwersytetu Zielonogórskiego mając na uwadze dobro naszych studentów przygotują niezbędne przepisy, które pozwolą na przesunięcie terminu zapłaty kolejnych rat za studia. Nie zapłacenie raty zgodnie z obowiązującymi na dzień dzisiejszy przepisami nie będzie obarczone naliczaniem odsetek za opóźnienie. Stosowne przepisy wkrótce zostaną podane do wiadomości.
 

 

 

ZAWIESZENIE FUNKCJONOWANIA UCZELNI

 

Komunikat Ministerstwa Nauki i Szkonictwa Wyższego: Funkcjonowanie uczelni w Polsce zawieszone do 10 kwietnia br.


Więcej::

 

Ministerstwo Nauki zawiesza zajęcia dydaktyczne na uczelniach do 25 marca, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się COVID –19
 

Komunikat:

Zarządzenie nr 55 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego

Zarządzenie w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19
pdf, 1.3M, 03/27/20, 106 pobrań

Zarządzenie nr 53 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego

Zarządzenie w sprawie organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie czasowego zawieszenia w związku z COVID-19 kształcenia na Uniwersytecie Zielonogórskim
pdf, 524.7K, 03/23/20, 417 pobrań

Zarządzenie nr 50 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego

Zarządzenie w sprawie organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie czasowego zawieszenia w związku z COVID-19 kształcenia na Uniwersytecie Zielonogórskim
pdf, 672.7K, 03/23/20, 145 pobrań

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 50 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego

Proponowane formy zdalnego prowadzenia zajęć
pdf, 261.4K, 03/23/20, 110 pobrań

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 50 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego

Sprawozdanie z prowadzenia zajęć w formie e-learningu
docx, 16.7K, 03/23/20, 86 pobrań

 

 

 

INFORMACJE MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
 

Informacja o działaniach podejmowanych przez agencje podległe MNiSW w związku z COVID-19:


LINK::

 

Legitymacje studenckie i doktoranckie automatycznie przedłużone.

LINK::

 

 

 

KOMUNIKATY ZESPOŁU ANTYKRYZYSOWEGO UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

Komunikat nr 11

Komunikat dot. zamknięcia budynków uczelni wraz z zawieszeniem pracy portierów.
pdf, 1.2M, 03/26/20, 142 pobrań

Załącznik nr 1 do Komunikatu nr 11

Wniosek o wyrażenie zgody na wejście do budynku w okresie zagrożenia epidemiologicznego
docx, 18.5K, 03/27/20, 20 pobrań

Komunikat nr 10

Komunikat dot. przedłużenia zawieszenie funkcjonowania uczelni do dnia 10 kwietnia 2020 r.
pdf, 424.9K, 03/23/20, 191 pobrań

Komunikat nr 9

Komunikat dotyczący zmianie trybu pracy jednostek administracyjnych UZ.
pdf, 361.9K, 03/13/20, 1334 pobrań

Komunikat nr 8

Komunikat w sprawie nakazu opuszczenia Domów Studenckich do dnia 17 marca 2020 r.
pdf, 831.8K, 03/12/20, 1137 pobrań

Komunikat nr 7

Komunikat w sprawie wznowienia realizacji nakazu opuszczenia Domów Studenckich.
pdf, 217.1K, 03/12/20, 460 pobrań

Komunikat nr 6

Komunikat w sprawie wstrzymania nakazu opuszczenia Domów Studenckich.
pdf, 190.8K, 03/11/20, 2133 pobrań

Komunikat nr 5

Komunikat dotyczący odwołania wszystkich form zajęć dydaktycznych, kulturalnych i sportowych na UZ.
pdf, 653.6K, 03/11/20, 6627 pobrań

Announcement No. 5a

pdf, 247.9K, 03/12/20, 196 pobrań

Komunikat nr 4

Komunikat dotyczący zakwaterowania nowych osób w domach studenckich i odwiedzin.
pdf, 177.2K, 03/10/20, 2783 pobrań

Komunikat nr 3

Komunikat o ograniczeniu do minimum bezpośrednich kontaktów pracowników uczelni oraz obowiązku poinformowania pracodawcy o podejrzeniu zachorowania wywołanego wirusem COVID-19.
pdf, 387.5K, 03/10/20, 2316 pobrań

Komunikat nr 2

Komunikat o zawieszeniu do odwołania uroczystości o charakterze ogólnouczelnianym, wydziałowym, sportowym oraz konferencji.
pdf, 167.6K, 03/09/20, 2877 pobrań

Komunikat nr 1

Komunikat o zawieszeniu wyjazdów i przyjazdów studentów, doktorantów i pracowników UZ do/z krajów zagrożonych.
pdf, 320.1K, 03/07/20, 1529 pobrań

 

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo całej wspólnoty akademickiej, zgodnie z rekomendacją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński zdecydował, że:

 

1.    Wstrzymuje się zgody na wyjazdy studentów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich i pozostałych pracowników w rejony zagrożone występowaniem koronawirusa SARS-CoV-2 (Chiny, Hongkong, Korea Płd., Iran, Japonia, Tajlandia, Wietnam, Singapur, Niemcy i północne Włochy, a w szczególności regiony: Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania i Lacjum). Sytuacja jest dynamiczna, dlatego też zaleca się  na bieżąco monitorować komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego. Aktualne informacje znajdują się na stronie::  

2.    Zaleca się rezygnację z prywatnych wyjazdów studentów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich i pozostałych pracowników w rejony zagrożone występowaniem koronawirusa SARS-CoV-2.

3.    Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych do podjęcia działań informacyjnych i organizacyjnych mogących efektywnie wpłynąć na ograniczenie rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz podnieść bezpieczeństwo Pracowników, Studentów i Doktorantów naszej Uczelni.

4.    Zobowiązuje się studentów, doktorantów i pracowników do informowania swoich przełożonych o planowanych wyjazdach do państw o podwyższonym ryzyku zarażenia wirusem SARS-CoV-2 i o terminach powrotów z już zrealizowanych podróży.


Kierownicy jednostek organizacyjnych zostali poinformowani, że w przypadku takich pracowników należy skorzystać z możliwości polecenia pracownikowi świadczenia przez 14 dni pracy zdalnej. W takim przypadku pracownik powinien wykonywać pracę w domu, pozostawać w kontakcie z pracodawcą i być do jego dyspozycji. Pracownikom, u których występują objawy w postaci gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem, należy nie dopuścić do pracy i polecić kontakt ze stacją sanitarno-epidemiologiczną albo oddziałem zakaźnym szpitala. W odniesieniu do nauczycieli akademickich zawieszoną realizację zajęć dydaktycznych należy zaplanować do odrobienia w terminie późniejszym.
W przypadku studentów i doktorantów, którzy wrócili z podróży do państw o podwyższonym ryzyku zarażenia wirusem SARS-CoV-2 lub u których stwierdzono przytoczone wyżej objawy chorobowe, należy udzielić krótkoterminowego urlopu od zajęć. Wyżej wymienionym osobom należy umożliwić zaliczenie opuszczonych zajęć w innym terminie.

 

Rekomendacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2::

 

 

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla uczelni w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem::

 

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze - AKTUALNOŚĆI::
 

 

Władze Uniwersytetu Zielonogórskiego zalecają bieżący monitoring komunikatów:

 

 

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił całodobową infolinię: ( https://gis.gov.pl/aktualnosci/calodobowa-infolinia-nfz-o-koronawirusie/ ) o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.


 

Numer infolinii: 800-190-590


W godzinach urzędowania uczelni - telefon kontaktowy: 68 328 22 54.


Poza godzinami pracy tel.: 601 901 078
 

 

 

Co musisz wiedzieć o koronawirusie?

film przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia

Koronawirus-Jak-zapobiegać.-Infolinia.jpg
Jak skutecznie myś ręce.png

Przydatne linki

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT