Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Resocjalizacja z kryminologią - nowy kierunek na UZ

21 lipca 2022 r.
 

służby przed rektoratem.jpg

Absolwenci kierunku resocjalizacja z kryminologią mogą ubiegać się o pracę między innymi w: Straży Granicznej, policji i więziennictwie. Fot. Katarzyna Doszczak.

Miło nam poinformować, że Uniwersytet Zielonogórski  otrzymał zgodę Ministerstwa Edukacji i Nauki na uruchomienie nowego kierunku kształcenia resocjalizacja z kryminologią. Rekrutacja na ten kierunek zostanie uruchomiona 1 sierpnia br. Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do pracy z osobami wymagającymi specjalnego oddziaływania resocjalizacyjnego, zarówno w środowisku otwartym, jak i w izolacji. Kompetencje uzyskane podczas studiów predysponują go do pracy w charakterze kuratora sądowego, jako wychowawcy w zakładach poprawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych czy w zakładach karnych i aresztach śledczych. Absolwent kierunku resocjalizacja z kryminologią to przyszły specjalista w działalności związanej z profilaktyką i terapią uzależnień. Kompleksowa wiedza z zakresu kryminologii wsparta wiadomościami z kryminalistyki powodują, że absolwent kierunku znajdzie zatrudnienie w Policji, a także w służbach zajmujących się sprawami bezpieczeństwa i porządku publicznego wymagających specjalnej wiedzy i kompetencji. Ponadto w toku studiów absolwent uzyska kwalifikacje pedagogiczne, co wzmocni jego pozycję na rynku pracy poprzez możliwość zatrudnienia w placówkach oświatowych, szczególnie w zakresie diagnozowania i pracy z dziećmi oraz młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym.


To studia dla tych, którzy:
 

– interesują się motywami, którymi kieruje się przestępca lub też tym, dlaczego niektórzy ludzie nie potrafiąc poradzić sobie z codziennymi trudnościami stosują przemoc, sięgają po narkotyki i alkohol;
 

– chcą nauczyć się identyfikować osoby naruszające normy prawa karnego, ich motywacje i przestępczy styl życia oraz poznać sposoby pracy z nimi, gdy trafią do placówek resocjalizacyjnych.

 

Na osoby zainteresowane tym kierunkiem czeka 60 miejsc.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:  http://rekrutacja.uz.zgora.pl/kierunek/resocjalizacja-z-kryminologia/

 

prof. B.Toroń z szefami służb.jpg

Siedzą od lewej: ppłk SG Dariusz Michalski, prof. B. Toroń-Fórmanek, ppłk Marek Grocholewski, nadkom. Marcin Gurgurewicz. Fot. Katarzyna Doszczak.

Podczas dzisiejszej (21 bm.) konferencji prasowej dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ, kierownik Zakładu Resocjalizacji w Instytucie Pedagogiki UZ powiedziała między innymi, że oferowany nowy kierunek studiów wypełnia przestrzeń dotyczącą pracy z osobami niedostosowanymi społecznie, charakteryzującymi się nieprawidłowymi zachowaniami. Absolwenci resocjalizacji z kryminologią po ukończeniu studiów I stopnia będą przygotowani do pracy między innymi w Policji, Straży Granicznej i w Służbie Więziennej. Z jednej strony w trakcie studiów studenci tego kierunku będą mieli okazję odbyć praktyki w tych służbach. Poznają więc „od wewnątrz” na czym polega praca w każdej z nich. Z drugiej służby liczą na to, że absolwenci tego kierunku zasilą ich szeregi po opuszczeniu uczelni. 


Ppłk Straży Granicznej Dariusz Michalski - komendant Posterunku SG w Zielonej Górze - Babimoście  przypomniał, że ta działająca na wszystkich granicach Państwa uzbrojona formacja, jaką jest Straż Graniczna zwalcza przestępczość związaną między innymi z: nielegalną migracją, handlem ludźmi, przemytem narkotyków i substancji psychotropowych, odpadów, szkodliwych substancji chemicznych oraz materiałów jądrowych i promieniotwórczych, a także zanieczyszczaniem wód granicznych. Formacja prowadzi nabór do służby.

 

Ppłk Marek Grocholewski - dyrektor Aresztu Śledczego w Zielonej Górze stwierdził, że służba więzienna rekrutuje w swoje szeregi na dwa rodzaje stanowisk. Są to strażnicy, którzy nadzorują odbywanie kary przez więźniów oraz wychowawcy, zajmujący się resocjalizacją więźniów. Jego zdaniem absolwenci nowego kierunku na UZ z powodzeniem znajdą pracę w służbie więziennej. Dzięki współudziałowi w procesie kształcenia fachowców z jego formacji, absolwenci kierunku resocjalizacja z kryminologią będą odpowiednio wyszkoloną kadrą. 

Nadkomisarz Marcin Gurgurewicz – zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze dodał, że już obecnie wielu funkcjonariuszy zatrudnionych w KMP w Zielonej Górze, to absolwenci UZ z różnych kierunków. Uruchomienie resocjalizacji z kryminologią spowoduje, że do pracy w policji będą trafiać osoby z lepszym aniżeli dotychczas przygotowaniem merytorycznym. Zaplanowane w procesie kształcenia studentów praktyki tylko wzmocnią ich wiedzę i umiejętności. Po ukończeniu studiów chętni do pracy w policji będą musieli także spełnić inne warunki rekrutacji, przewidziane dla tej formacji.

 

 

Przypominamy, że zgodnie z kalendarzem rekrutacji, II nabór na studia na UZ i internetowa rejestracja na studia rozpoczną się 1 sierpnia br. W tym roku po raz pierwszy oferowane są studia na następujących kierunkach:
 

Jedną z oferowanych przez UZ nowości są jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym na kierunku architektura. To 5,5-letnie studia prowadzące do tytułu zawodowego magistra inżyniera architekta. Rekrutacja odbywa się wyłącznie na podstawie konkursu świadectw – bez egzaminu z rysunku! 


Studia jednolite magisterskie o profilu praktycznym na kierunku architektura to jedne z najbardziej interdyscyplinarnych studiów przygotowujących specjalistów do projektowania i zarządzania w zakresie architektury.


Architekt od lat jest uznawany za jeden z najbardziej elitarnych i prestiżowych zawodów, cieszących się publicznym zaufaniem. W ramach rozszerzonego programu przedmiotów technicznych i artystycznych absolwenci są przygotowani do pracy w biurach architektonicznych, pracowniach, urzędach. Po ukończeniu studiów otrzymują tytuł zawodowy magister inżynier architekt.
 

Na tym kierunku przygotowano 60 miejsc.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://rekrutacja.uz.zgora.pl/kierunek/architektura/ .Po raz pierwszy prowadzony jest nabór na studia stacjonarne II stopnia na kierunku jazz i muzyka estradowa. To 2-letnie studia stacjonarne o profilu praktycznym, prowadzące do tytułu zawodowego magistra. 
 

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej pracy artystycznej jako solista, lider i członek zespołów instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych, jako kompozytor i aranżer muzyki jazzowej/rozrywkowej oraz jako instruktor zespołów estradowych. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia działalności w zakresie upowszechniania muzyki jazzowej i estradowej. Posiada pogłębioną wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie ukończonego bloku przedmiotów fakultatywnych, jest gotowy do kontynuacji własnego kształcenia, jak i podjęcia pracy na wyższych uczelniach oraz szkołach prywatnych. Absolwent nie posiada uprawnień do pracy w szkolnictwie.
 

To kierunek elitarny. Na zainteresowanych czeka 7 miejsc.
 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://rekrutacja.uz.zgora.pl/kierunek/jazz-i-muzyka-estradowa/ .W ofercie studiów na UZ debiutują również studia stacjonarne II stopnia na kierunku projektowanie społeczne. To 2-letnie studia o profilu praktycznym, prowadzące do tytułu zawodowego magistra. 


Studenci projektowania społecznego mogą dostosować ścieżkę kształcenia do swoich zainteresowań dzięki oferowanym modułom: projektowanie społecznościowe i projektowanie biznesowe. Ważną zaletą kierunku jest jego praktyczny charakter. Dotyczy to zarówno proponowanych przedmiotów, jak i kontaktu z nauczycielami-praktykami oraz przedstawicielami instytucji i organizacji współpracujących z Instytutem Socjologii UZ.


Absolwenci projektowania społecznego będą ważnymi uczestnikami i twórcami procesów realizowanych zarówno przez instytucje publiczne i organizacje społeczne, jak i przedsiębiorstwa prywatne oraz społeczne. W działaniach swoich organizacji będą mogli uczestniczyć zarówno jako członkowie zespołów projektowych, jak i ich liderzy.
 

Na osoby zainteresowane tym kierunkiem czeka 50 miejsc.


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:http://rekrutacja.uz.zgora.pl/kierunek/projektowanie-spoleczne/     

 

Ważną kwestią jest kalendarz rekrutacji. Ponieważ terminy rejestracji na studia są różne w zależności od wybranego kierunku i stopnia studiów prosimy o uważne zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami, które można znaleźć na stronie: http://rekrutacja.uz.zgora.pl/kalendarz-szczegolowy-rekrutacji/     .

 

My już na Was czekamy – weź kierunek na UZ i wkręć się w Zieloną Górę.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT