Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Opracowanie oraz wdrożenie elektronicznej usługi w postaci nośnika trwałego umożliwiającej przetwarzanie oraz zarządzanie wrażliwymi dokumentami elektronicznymi.

Doktorat wdrożeniowy

Projekt - dr Bazydło.jpg

Uniwersytet Zielonogórski realizuje projekt w ramach 4. edycji programu pn. „Doktorat wdrożeniowy”, ogłoszonego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2019 r. Tematem projektu, w którego realizację zaangażowane są Uniwersytet Zielonogórski, firma Perceptus sp. z o.o. oraz doktorant UZ jest opracowanie a następnie wdrożenie elektronicznej usługi w postaci tzw. „nośnika trwałego” umożliwiającego przetwarzanie oraz zarządzanie wrażliwymi dokumentami elektronicznymi. Mechanizm „nośnika trwałego” jest w ostatnich latach coraz częściej wykorzystywany przez instytucje finansowe (np. banki) do informowania i bezpiecznego (poprzez użycie kryptograficznych metod) oraz poufnego (z wykorzystaniem tzw. „zaufanej trzeciej strony”) potwierdzania przez klientów procedowanych dokumentów (regulaminów, warunków umowy, cenników). Usługa przewidziana do realizacji w ramach doktoratu wdrożeniowego została ściśle ukierunkowana na potrzeby, wymagania i założenia zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23.07.2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych – eIDAS. Warto także dodać, że zastosowanie proponowanego rozwiązania e-usługi z nośnikiem trwałym przyczyni się do redukcji kosztów i negatywnego wpływu na środowisko generowanego tradycyjnym obiegiem dokumentów (w formie papierowej).

 

Wymiernym efektem projektu będzie zarówno wdrożenie konkretnej usługi w firmie Perceptus sp. z o.o. jak i pracowanie rozprawy doktorskiej przez doktoranta. Warto zaznaczyć, że doktoraty wdrożeniowe to alternatywna droga uzyskania stopnia doktora przeznaczona dla osób, które chcąc rozwijać swoją karierę naukową jednocześnie nie chcą rezygnować z pracy zawodowej poza uczelnią. Ze środków Skarbu Państwa – Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego finansowane jest stypendium doktoranckie oraz dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej, niezbędnej do realizacji tego ambitnego projektu, który zdecydowanie wpisuje się w rozwój innowacyjnej gospodarki naszego regionu.

 

Termin realizacji zadania: 1 października 2020 r. – 31 października 2023 r.

 

Na realizację zadania Uniwersytet Zielonogórski otrzyma dotację w wysokości 246 942,87 złotych.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT