Komunikaty w sprawie zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem SARS-CoV-2

 

ZAWIESZENIE FUNKCJONOWANIA UCZELNI

 

Komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: przedłużenie ograniczenia działalności uczelni do 24 maja br.


Więcej::

 

Środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni przygotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

 

KOMUNIKATY I ZARZĄDZENIA REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

Zarządzenie nr 68 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego.pdf

Zarządzenie w sprawie w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń oraz egzaminów dyplomowych na studiach wyższych, egzaminów i zaliczeń na studiach doktoranckich i w szkołach doktorskich, a także zajęć na studiach podyplomowych i realizacji obowiązkowych praktyk zawodowych w okresie w okresie czasowego zawieszenia w związku z COVID-19 kształcenia na Uniwersytecie Zielonogórskim
pdf, 126.9K, 05/22/20, 150 downloads

Komunikat Rektora

Komunikat w sprawie nowych terminów wnoszenia opłat za studia na Uniwersytecie Zielonogórskim.
pdf, 183.5K, 04/08/20, 1478 pobrań

Zarządzenie nr 58 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego

Zarządzenie w sprawie organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie czasowego zawieszenia kształcenia na UZ od 12 do 25 marca 2020r.
pdf, 311.9K, 04/15/20, 612 pobrań

Zarządzenie nr 55 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego

Zarządzenie w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19
pdf, 1.3M, 03/27/20, 911 pobrań

Zarządzenie nr 53 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego

Zarządzenie w sprawie organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie czasowego zawieszenia w związku z COVID-19 kształcenia na Uniwersytecie Zielonogórskim
pdf, 524.7K, 03/23/20, 736 pobrań

Zarządzenie nr 50 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego

Zarządzenie w sprawie organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie czasowego zawieszenia w związku z COVID-19 kształcenia na Uniwersytecie Zielonogórskim
pdf, 672.7K, 03/23/20, 443 pobrań

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 50 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego

Proponowane formy zdalnego prowadzenia zajęć
pdf, 261.4K, 03/23/20, 360 pobrań

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 50 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego

Sprawozdanie z prowadzenia zajęć w formie e-learningu
docx, 16.7K, 03/23/20, 271 pobrań

 

 

18 marca 2020 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydało rekomendację o zawieszeniu przez uczelnie poboru opłat za studia. Rekomendacja ma na celu ograniczenie obciążeń finansowych studentów w sytuacji wprowadzenia na terenie kraju stanu zagrożenia epidemicznego i zamknięcia wielu miejsc takich jak np. lokale gastronomiczne, będące dla wielu studentów miejscem pracy.
 

Ze względu na tę wyjątkową sytuację władze Uniwersytetu Zielonogórskiego mając na uwadze dobro naszych studentów przygotują niezbędne przepisy, które pozwolą na przesunięcie terminu zapłaty kolejnych rat za studia. Nie zapłacenie raty zgodnie z obowiązującymi na dzień dzisiejszy przepisami nie będzie obarczone naliczaniem odsetek za opóźnienie. Stosowne przepisy wkrótce zostaną podane do wiadomości.
 

 

 

 

 

 

INFORMACJE MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
 

Informacja o działaniach podejmowanych przez agencje podległe MNiSW w związku z COVID-19:


LINK::

 

Legitymacje studenckie i doktoranckie automatycznie przedłużone.

LINK::

 

 

 

KOMUNIKATY ZESPOŁU ANTYKRYZYSOWEGO UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

Wsparcie psychologiczne dla pracowników i studentów UZ

Komunikat nr 21.pdf

Komunikat dot. przywracania działalności uczelni od 25 maja br.
pdf, 396.8K, 05/22/20, 46 downloads

Komunikat nr 20.pdf

Komunikat dot. wyposażenia pracowników przez pracodawcę w maseczki wielokrotnego użytku
pdf, 720.1K, 05/22/20, 18 downloads

Komunikat nr 19.pdf

Komunikat dot. przywrócenia z dniem 25 maja br. możliwości świadczenia pracy przez pracowników na terenie uczelni
pdf, 700.4K, 05/18/20, 204 downloads

Komunikat nr 18.pdf

Komunikat dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi dot. przedłużenia zawieszanie funkcjonowania uczelni do dnia 24 maja br.
pdf, 285.5K, 04/28/20, 226 downloads

Komunikat nr 17

Komunikat dotyczący zawieszenia funkcjonowania uczelni do 30 kwietnia br.
pdf, 263.3K, 04/24/20, 197 pobrań

Komunikat nr 16

Komunikat dotyczący dostępu środków ochrony osobistej dla pracowników UZ
pdf, 314.6K, 04/15/20, 149 pobrań

Komunikat nr 15

Komunikat w sprawie udostępnienia zamkniętych budynków uczelni dla pracowników.
pdf, 745.1K, 04/14/20, 181 pobrań

Komunikat nr 14

Komunikat w sprawie przedłużenia zawieszenia funkcjonowania uczelni do 26 kwietnia br.
pdf, 381.9K, 04/09/20, 394 pobrań

Komunikat nr 13

Komunikat dla mieszkańców Domów Studenckich UZ w sprawie obiektów przeznaczonych dla utworzenia izolatorium na terenie woj. lubuskiego.
pdf, 738.6K, 04/07/20, 151 pobrań

Komunikat nr 12

Komunikat dot. obowiązku do organizacji zabezpieczenia przez Kierowników Pionów i Jednostek Organizacyjnych podległym pracownikom wykonującym pracę na terenie Uczelni poprzez zapewnienie środków ochrony bezpośredniej.
pdf, 154.8K, 04/09/20, 48 pobrań

Komunikat nr 11

Komunikat dot. zamknięcia budynków uczelni wraz z zawieszeniem pracy portierów.
pdf, 1.2M, 03/26/20, 352 pobrań

Załącznik nr 1 do Komunikatu nr 11

Wniosek o wyrażenie zgody na wejście do budynku w okresie zagrożenia epidemiologicznego
docx, 18.5K, 03/27/20, 119 pobrań

Komunikat nr 10

Komunikat dot. przedłużenia zawieszenie funkcjonowania uczelni do dnia 10 kwietnia 2020 r.
pdf, 424.9K, 03/23/20, 294 pobrań

Komunikat nr 9

Komunikat dotyczący zmianie trybu pracy jednostek administracyjnych UZ.
pdf, 361.9K, 03/13/20, 1458 pobrań

Komunikat nr 8

Komunikat w sprawie nakazu opuszczenia Domów Studenckich do dnia 17 marca 2020 r.
pdf, 831.8K, 03/12/20, 1206 pobrań

Komunikat nr 7

Komunikat w sprawie wznowienia realizacji nakazu opuszczenia Domów Studenckich.
pdf, 217.1K, 03/12/20, 486 pobrań

Komunikat nr 6

Komunikat w sprawie wstrzymania nakazu opuszczenia Domów Studenckich.
pdf, 190.8K, 03/11/20, 2159 pobrań

Komunikat nr 5

Komunikat dotyczący odwołania wszystkich form zajęć dydaktycznych, kulturalnych i sportowych na UZ.
pdf, 653.6K, 03/11/20, 6781 pobrań

Announcement No. 5a

pdf, 247.9K, 03/12/20, 229 pobrań

Komunikat nr 4

Komunikat dotyczący zakwaterowania nowych osób w domach studenckich i odwiedzin.
pdf, 177.2K, 03/10/20, 2812 pobrań

Komunikat nr 3

Komunikat o ograniczeniu do minimum bezpośrednich kontaktów pracowników uczelni oraz obowiązku poinformowania pracodawcy o podejrzeniu zachorowania wywołanego wirusem COVID-19.
pdf, 387.5K, 03/10/20, 2345 pobrań

Komunikat nr 2

Komunikat o zawieszeniu do odwołania uroczystości o charakterze ogólnouczelnianym, wydziałowym, sportowym oraz konferencji.
pdf, 167.6K, 03/09/20, 2906 pobrań

Komunikat nr 1

Komunikat o zawieszeniu wyjazdów i przyjazdów studentów, doktorantów i pracowników UZ do/z krajów zagrożonych.
pdf, 320.1K, 03/07/20, 1553 pobrań

 

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo całej wspólnoty akademickiej, zgodnie z rekomendacją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński zdecydował, że:

 

1.    Wstrzymuje się zgody na wyjazdy studentów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich i pozostałych pracowników w rejony zagrożone występowaniem koronawirusa SARS-CoV-2 (Chiny, Hongkong, Korea Płd., Iran, Japonia, Tajlandia, Wietnam, Singapur, Niemcy i północne Włochy, a w szczególności regiony: Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania i Lacjum). Sytuacja jest dynamiczna, dlatego też zaleca się  na bieżąco monitorować komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego. Aktualne informacje znajdują się na stronie::  

2.    Zaleca się rezygnację z prywatnych wyjazdów studentów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich i pozostałych pracowników w rejony zagrożone występowaniem koronawirusa SARS-CoV-2.

3.    Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych do podjęcia działań informacyjnych i organizacyjnych mogących efektywnie wpłynąć na ograniczenie rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz podnieść bezpieczeństwo Pracowników, Studentów i Doktorantów naszej Uczelni.

4.    Zobowiązuje się studentów, doktorantów i pracowników do informowania swoich przełożonych o planowanych wyjazdach do państw o podwyższonym ryzyku zarażenia wirusem SARS-CoV-2 i o terminach powrotów z już zrealizowanych podróży.


Kierownicy jednostek organizacyjnych zostali poinformowani, że w przypadku takich pracowników należy skorzystać z możliwości polecenia pracownikowi świadczenia przez 14 dni pracy zdalnej. W takim przypadku pracownik powinien wykonywać pracę w domu, pozostawać w kontakcie z pracodawcą i być do jego dyspozycji. Pracownikom, u których występują objawy w postaci gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem, należy nie dopuścić do pracy i polecić kontakt ze stacją sanitarno-epidemiologiczną albo oddziałem zakaźnym szpitala. W odniesieniu do nauczycieli akademickich zawieszoną realizację zajęć dydaktycznych należy zaplanować do odrobienia w terminie późniejszym.
W przypadku studentów i doktorantów, którzy wrócili z podróży do państw o podwyższonym ryzyku zarażenia wirusem SARS-CoV-2 lub u których stwierdzono przytoczone wyżej objawy chorobowe, należy udzielić krótkoterminowego urlopu od zajęć. Wyżej wymienionym osobom należy umożliwić zaliczenie opuszczonych zajęć w innym terminie.

 

Rekomendacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2::

 

 

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla uczelni w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem::

 

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze - AKTUALNOŚĆI::
 

 

Władze Uniwersytetu Zielonogórskiego zalecają bieżący monitoring komunikatów:

 

 

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił całodobową infolinię: ( https://gis.gov.pl/aktualnosci/calodobowa-infolinia-nfz-o-koronawirusie/ ) o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.


 

Numer infolinii: 800-190-590


W godzinach urzędowania uczelni - telefon kontaktowy: 68 328 22 54.


Poza godzinami pracy tel.: 601 901 078
 

 

 

Co musisz wiedzieć o koronawirusie?

film przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia

Koronawirus-Jak-zapobiegać.-Infolinia.jpg
Jak skutecznie myś ręce.png

Jak zrobic maseczkę chirurgiczną origami?

Domowy sposób na zrobienie maseczki chirurgicznej

Przydatne linki

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT