Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Współpraca Uniwersytetu Zielonogórskiego z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli

Współpraca Uniwersytetu Zielonogórskiego z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli

20 stycznia 2023 r.

 

DSC_2964.JPG

Od lewej stoją: dr Katarzyna Kochan, Marzena Pulik-Sowińska, dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, prof. UZ, dr hab. Ewa Skorek, prof. UZ; fot. K. Adamczewski

Wczoraj na Uniwersytecie Zielonogórski podpisany został list intencyjny o współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze. Strony wyraziły wolę wykorzystania posiadanego potencjału naukowego, organizacyjnego i technicznego w celu prowadzenia współpracy na rzecz rozwoju obydwu instytucji. W imieniu Uniwersytetu dokument podpisała prorektor ds. współpracy z gospodarką Uniwersytetu Zielonogórskiego - dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, prof. UZ, prorektor ds. współpracy z gospodarką, natomiast ODN reprezentowała dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze – Marzena Pulik-Sowińska.


Strony wyraziły gotowość do realizacji wspólnych przedsięwzięć, m.in. w zakresie: prowadzenia prac rozwojowych i badań naukowych, realizacji projektów czy udziału w programach badawczych MEiN, Unii Europejskiej oraz w projektach finansowanych z funduszy strukturalnych i wspólnotowych.


UZ i ODN zadeklarowały także realizację wspólnych przedsięwzięć mających na celu podnoszenie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji pracowników obydwu stron, ale też studentów i absolwentów UZ. ODN będzie miał możliwość formułowania oczekiwań, co do umiejętności i kwalifikacji absolwentów UZ, organizacji i realizacji szkoleń, kursów, studiów podyplomowych oraz proponowania tematów i realizacji prac dyplomowych

 

Koordynatorem działań wynikających z podpisanego dzisiaj listu intencyjnego, ze strony Uniwersytetu Zielonogórskiego jest dr hab. Ewa Skorek, prof. UZ – kierownik Katedry Patologii i Rehabilitacji Mowy Collegium Medicum UZ, natomiast ze strony ODN osobą odpowiedzialną jest Marzena Pulik-Sowińska.

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT