Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

II etap Olimpiady Elektroników i Mechatroników ELEKTROMECHATRON na UZ

9 marca 2023 r.

 

IMG_0661.JPG

Uczestnicy II etap Olimpiady Elektroników i Mechatroników ELEKTROMECHATRON na UZ; fot. organizatora

7 marca 2023 r., w Instytucie Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki odbył się II etap (okręgowy) Olimpiady Elektroników i Mechatroników ELEKTROMECHATRON. Olimpiada odbyła się pod patronatem Oddziału Zielonogórskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Wzięło w niej udział 8 uczniów z 2 szkół ponadpodstawowych z województwa lubuskiego: pięciu z Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej  i dwóch uczniów z Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu. Olimpiada dotyczyła dwóch osobnych dyscyplin elektroniki i mechatroniki. Nadzór merytoryczny nad przebiegiem zawodów pełnił Komitet Organizacyjny, w skład którego wchodzili: dr hab. inż. Paweł Szcześniak, prof. UZ z IAEE, Waldemar Olczak - prezes Oddziału Zielonogórskiego SEP oraz opiekunowie grup uczniów z poszczególnych szkół.

 

Po powitaniu uczestników i opiekunów przez członków Komitetu Okręgowego Olimpiady, władze Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki (WIEA) oraz władze Instytutu Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki (IAEE) odbyła się prezentacja oferty dydaktycznej WIEA oraz projektów realizowanych w IAEE. Następnie uczestnicy olimpiady zwiedzili wybrane laboratoria badawcze i dydaktycznych w IAEE.


Głównym organizatorem ogólnopolskiej Olimpiady ELEKTROMECHATRON jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Prace organizacyjne i finansowe koordynuje Oddział Bydgoski SEP. Olimpiada organizowana jest dla dwóch grup. Tematyka pierwszej grupy obejmuje treści podstaw programowych przedmiotów zawodowych w zawodzie technik elektronik, natomiast tematyka drugiej grupy dotyczy zawodu technik mechatronik. Zadania poszerzone są o dodatkowe zagadnienia zawarte w programie merytorycznym Olimpiady. Olimpiada jest trzyetapowa. Zadania konkursowe przygotowują nauczyciele akademiccy. Pierwszy etap odbył się na platformie online. Finał, zawody trzeciego etapu Olimpiady, w edycji 2022/2023 odbędzie się na Uniwersytecie Morskim w Gdyni. Olimpiada wspófinansowana jest ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.


Do finału olimpiady, który planowany jest na 24 kwietnia br., zakwalifikuje się 20 najlepszych uczestników zawodów z całego kraju. Dodatkowo wszyscy laureaci i finaliści zwolnieni są z części pisemnej egzaminu zawodowego elektronika, technika elektronika, mechatronika oraz technika mechatronika, a także otrzymują preferencyjne warunki przy rekrutacji na studia na wybranych uczelniach wyższych. Na najlepszych uczestników czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe!

 

Życzymy, aby reprezentanci z naszego okręgu znaleźli się w tym wyborowym gronie.

 

 

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT