Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Współpraca nauki i biznesu w inżynierii produkcji – konferencja na UZ

14 grudnia 2022 r.

 

Instytut Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego, Komitet Inżynierii Produkcji PAN, Polskie Towarzystwo Zarządzania Innowacjami i Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego są organizatorami III konferencji Współpraca nauki i biznesu w inżynierii produkcji, która odbędzie się 15-16 grudnia 2022 r. w trybie on-line.


W trakcie konferencji zostanie przeprowadzony konkurs dla młodych innowatorów GIEŁDA POMYSŁÓW- DROGA OD POMYSŁU DO BIZNESU. Konkurs adresowany jest do studentów i doktorantów oraz absolwentów uczelni wyższych kierunków studiów związanych tematycznie z inżynierią produkcji. Uczestnicy muszą przygotować 5-minutowe nagranie swojej drogi od pomysłu do biznesu w formacie mp4. Nagranie zostanie odtworzone podczas konferencji, a zwycięzca wygra voucher na płatną kampanię marketingową w mediach społecznościowych. Zwycięzcę wybierze komisja konkursowa w składzie: Zarząd Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami, Prezydium Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk, Prorektor ds. Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Zielonogórskiego, Dyrektor CPiTT Uniwersytetu Zielonogórskiego

Szczegóły konkursu na stronie www.ptzi.pl

 

Zakres tematyczny konferencji:

  • Modele i przykłady współpracy uczelni wyższych z otoczeniem społecznym w inżynierii produkcji.
  • Modele i przykłady współpracy uczelni wyższych z otoczeniem gospodarczym w inżynierii produkcji.
  • Przykłady współuczestnictwa pracodawców w opracowywaniu programów kształcenia.
  • Przykłady współuczestnictwa pracodawców w procesie dydaktycznym.
  • Przedsiębiorczość akademicka.
  • Komercjalizacja własności intelektualnej w inżynierii produkcji.
  • Korzyści ze współpracy między nauką a gospodarką.
  • Bariery współpracy przedsiębiorstw i ośrodków naukowych.
  • Inne zagadnienia współpracy nauki i biznesu w inżynierii produkcji.

 


Komitet organizacyjny:

Dr Katarzyna Skrzypek - przewodnicząca

Dr inż. Julian Jakubowski

Mgr Karol Dąbrowski

Dr inż. Agnieszka Kaczmarek-Pawelska

mgr inż. Hanna Łosyk - sekretarz

mgr inż. Mirosław Adamczyk

 

Komitet naukowy:

dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska - Przewodnicząca Komitetu Naukowego - Uniwersytet Zielonogórski

prof. dr hab. inż. Zbigniew Banaszak - Politechnika Koszalińska

dr hab. inż. Waldemar Bojar - Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

dr hab. inż. Anna Budruk- Politechnika Wrocławska

dr hab. inż. Jarosław Brodny - Politechnika Śląska

dr hab. inż. Ewa Dostatni - Politechnika Poznańska

dr hab. inż. Jan Duda - Politechnika Krakowska

prof. dr hab. inż. Józef Gawlik - Politechnika Krakowska

dr hab. inż. Wacław Gierulski - Politechnika Świętokrzyska

dr hab. inż. Arkadiusz Gola - Politechnika Lubelska

dr hab. inż. Aleksander Gwiazda - Politechnika Śląska

dr hab. inż. Katarzyna Halicka - Politechnika Białostocka

prof. dr hab. inż. Adam Hamrol - Politechnika Poznańska

dr hab. inż. Andrzej Jardzioch - Zachodniopomorski Uniwersytet

Technologiczny w Szczecinie

dr hab. inż. Bożena Kaczmarska - Politechnika Świętokrzyska

dr hab. inż. Marcin Knapiński - Politechnika Częstochowska

prof. dr hab. inż. Ryszard Knosala

prof. dr hab. inż. Sławomir Kocira - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

prof. dr hab. inż. Maciej Kuboń - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski - Politechnika Lubelska

prof. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski - Politechnika Warszawska

prof. dr hab. inż. Edmund Lorencowicz - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr hab. inż. Marek Macko - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

dr hab. inż. Maria Mrówczyńska- Uniwersytet Zielonogórski

prof. dr hab. inż. Andrzej Jerzy Marczuk - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko - Politechnika Białostocka

dr hab. inż. Przemysław Niewiadomski- Uniwersytet Zielonogórski

dr hab. inż. Krzysztof Nowacki - Politechnika Śląska

prof. dr hab.,czł. koresp. PAN Lucjan Pawłowski - Politechnika Lubelska

dr hab. inż. Krzysztof Pietrusewicz - Zachodniopomorski Uniwersytet

Technologiczny w Szczecinie

dr hab. inż. Dariusz Plinta - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

dr hab. inż. Izabela Rojek - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

dr hab. inż. Sebastian Saniuk - Uniwersytet Zielonogórski

prof. dr hab. inż. Krzysztof Ryszard Santarek - Politechnika Warszawska

prof. dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec - Politechnika Krakowska

prof. dr hab. inż. Bożena Skołud - Politechnika Śląska

dr hab. inż. Dorota Stadnicka - Politechnika Rzeszowska

prof. dr hab. inż. Antoni Świć - Politechnika Lubelska

dr hab. inż. Marek Wirkus - Politechnika Gdańska

dr hab. inż. Zbigniew Wiśniewski - Politechnika Łódzka

 

 

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT