Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dr inż. Bartosz Michalak wyróżniony w Plebiscycie Edukacyjnym

6 marca 2023 r.

334952783_906287410692177_7092758626896162798_n-kwadrat.jpg

dr inż. Bartosz Michalak z Instytutu Budownictwa UZ; fot. archiwum prywatne

W sobotę,  4 marca br. w Sali Balowej Zamku Królewskiego w Warszawie, odbyła się wielka gala Plebiscytu Edukacyjnego 2022 organizowanego przez Polska Press Grupa. Na gali obecny był Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.


Ogólnopolska gala finałowa była zwieńczeniem plebiscytu, w którym głosami czytelników dzienników regionalnych Polska Press Grupy, zostały przyznane tytuły: Nauczyciela Roku Polski 2022, Dyrektora Placówki Edukacyjnej Roku Polski 2022, Przedszkola Roku Polski 2022 lub Szkoła Roku Polski 2022, Szkoła Językowa Roku Polski 2022 oraz Uczelnia Roku Polski 2022.


W uroczystości wzięli udział finaliści, czyli zwycięzcy w każdej kategorii z każdego województwa, z których wyłoniono zwycięzców ogólnopolskich. Jednym z ich jest dr inż. Bartosz Michalak z Instytutu Budownictwa UZ, wyróżniony w województwie lubuskim. Laureat jest zatrudniony jako adiunkt w Zakładzie Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli Instytutu Budownictwa UZ.  Jest absolwentem Uniwersytetu Zielonogórskiego. W roku 2011 uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera budownictwa w specjalności budowa dróg i mostów. Od roku 2015 zatrudniony jest na stanowisku asystenta w Instytucie Budownictwa UZ. W roku 2021 Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego nadał mu stopień doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport na podstawie obronionej rozprawy doktorskiej pt. "Analiza wpływu zastosowania nowoczesnych metod termomodernizacyjnych na stopień zawilgocenia murów zewnętrznych kościołów modernistycznych Środkowego Nadoodrza."

Jest autorem kilkunastu punktowanych publikacji oraz opinii i ekspertyz w zakresie stanu technicznego budynków i budowli, zawilgocenia materiałów budowlanych oraz obiektów historycznych. W Laboratorium Instytutu Budownictwa jest odpowiedzialny za pracownię materiałów budowlanych. Jest ponadto opiekunem i założyciel Studenckiego Koła Naukowego "Nowocześni Budowlańcy " oraz  członkiem Komisji Rewizyjnej zielonogórskiego oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.

W życiu prywatnym szczęśliwy mąż i ojciec dwóch córek. W wolnym czasie lubi dobrą lekturę, majsterkowanie przy samochodzie oraz pracę w ogrodzie.

 

Gratulujemy!

 

 

 

334737436_195339146444863_7655222495572874762_n.jpg
Gala Plebiscytu Edukacyjnego 2022 na Zamku Królewskim w Warszawie - zwycięzcy w każdej kategorii z każdego województwa; fot. arch. prywatne
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT