Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dr hab. inż. Robert Smoleński otrzymał tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych

27 stycznia 2023 r.

 

Prof. Robert Smoleński.JPG

Prof. Robert Smoleński; fot. arch. prywatne

Miło nam poinformować, że 21 grudnia 2022 r. postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, dr hab. inż. Robert Smoleński otrzymał tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika. Profesor R. Smoleński jest dyrektorem Instytutu Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

Prof. Robert Smoleński urodził się 28 czerwca 1973 r. w Krośnie Odrzańskim, gdzie ukończył Liceum Ogólnokształcące. Studia rozpoczął na Wyższej Szkole Inżynierskiej w Zielonej Górze a ukończył je już na Politechnice Zielonogórskiej. Doktorat obronił z wyróżnieniem na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego w 2003 r., było to pierwsze wyróżnienie doktoratu na Wydziale. Na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej: „Conducted electromagnetic interference (EMI) in Smart Grids” w 2013 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego. Monografia habilitacyjna wydana przez Springer-Verlag London w serii Power Systems przetłumaczona została na język chiński i opublikowana nakładem China Machine Press. Jest autorem lub współautorem ponad 150 publikacji w prestiżowych czasopismach naukowych, takich jak IEEE Transactions on Industrial Electronics, IEEE Transactions on Smart Grids, IEEE Transactions on Power Electronics, IEEE Transactions on Energy Conversion, Renewable and Sustainable Energy Reviews oraz artykułów w materiałach konferencyjnych. Jego zainteresowania naukowe od początku kariery koncentrowały się na zastosowaniach interfejsów energoelektronicznych w elektroenergetyce oraz kompatybilności elektromagnetycznej.

Kierował pracami zespołów realizujących prace badawczo-rozwojowe w projektach o budżecie przekraczającym 60 mln  PLN. Profesor skutecznie łączył pozyskiwanie znacznych środków z wdrożeniami innowacyjnych technologii w istotnych dla gospodarki kraju obszarach. Jako przykłady można wymienić kierowanie zespołem badawczo-rozwojowym ENEA Operator realizującym projekt, w którym opracowano koncepcję i przyłączono do sieci pięć magazynów energii elektrycznej o łącznej mocy 500 kW. Magazyny wykonano w różnych technologiach bateryjnych (LFP, LTO, VRLA, LIC, EDLC). Projekt wyróżniony został nagrodą Innowatory „Wprost” 2021. Za owocną współpracę profesor został wyróżniony odznaką „Zasłużony dla Grupy Kapitałowej ENEA”, po raz pierwszy wyróżniony nie był pracownikiem ENEA. Profesor wspiera również lokalnych przedsiębiorców, m.in. kieruje projektem pozyskanym przez lubuską firmę Relpol, w którym opracowano innowacyjny przekaźnik bistabilny o znacznie ograniczonym zużyciu energii. Obecnie w ramach tego projektu budowana jest również prototypowa, zrobotyzowana linia do produkcji przekaźnika bistabilnego. Jej wydajność to 15 szt./min. oraz 5 mln szt. rocznie (cena przekaźnika to ponad 30 PLN/szt.).


Profesor jest m.in. ekspertem Komisji Europejskiej oceniającym wnioski w ramach programu Horizon Europe, ekspertem zespołu doradczego Prezesa Głównego Urzędu Miar, członkiem grupy eksperckiej wspierającej udział Polski w partnerstwie europejskim programu Horyzont Europa „EIT InnoEnergy-KIC”, członkiem Zespołu ds. Elektromobilności NCBiR, biorącym udział w przygotowaniu założeń merytotycznych programu „Bezemisyjny Transport Publiczny” jest również przewodniczącym zespołu roboczego ds. „rozwoju modułowej energetyki atomowej jako wsparcia dla zielonej transformacji energetycznej” w województwie lubuskim.


Jest czynnym członkiem stowarzyszeń naukowych i branżowych: wiceprzewodniczącym IEEE Poland Joint Chapter Industrial Electronics/Power Electronics, przewodniczącym zielonogórskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS), członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP).


Jest promotorem w licznych przewodach doktorskich realizowanych w kraju i za granicą oraz prac magisterskich i inżynierskich.


W wolnych chwilach ugania się z wędką za bobrzańskimi i odrzańskimi boleniami, najchętniej w okolicach ukochanego, rodzinnego Dychowa. Kompulsywnie słucha audiobooków o bardzo zróżnicowanej tematyce. Ze względu na chroniczny brak czasu często łączy pasje, słuchając książek na rybach lub na siłowni.

Jest żonaty i ma dorosłego syna – Huberta.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT