Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

SatGisPlan_2023 już za nami

23 lutego 2023 r.

 

DSC_3485rs.jpg

Prelegenci SatGisPlan_2023; fot. K. Adamczewski

SatGisPlan_2023  to wydarzenie zorganizowane przez Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, które odbyło się 22 lutego 2023r. w budynku Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii, należącym do Parku Naukowo Technicznego UZ Sp. z o.o. w Nowym Kisielinie.


Celem wydarzenia było zaprezentowanie potencjału oraz wyników prac dyplomowych Absolwentów  kierunku Geoinformatyka i techniki satelitarne (GITS), realizowanego na Wydziale Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska UZ, przy współudziale pracowników Wydziału Fizyki i Astronomii oraz Wydziału Informatyki i Elektrotechniki i Automatyki. Kierunek GITS objęty jest patronatem stałym Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak.


Zgodnie z założeniem organizatorów, wydarzenie adresowane było do przedstawicieli administracji, jednostek otoczenia społeczno – gospodarczego, środowiska naukowego oraz nauczycieli i uczniów szkół średnich.


Wydarzenie rozpoczęły wystąpienia dr hab. inż. Andrzeja Pieczyńskiego, prof. UZ – prorektora ds. rozwoju i finansów oraz Łukasza Pabierowskiego – zastępcy dyrektora Departamentu Rozwoju i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Prorektor zaznaczył iż konferencja stanowi element promocji nowego kierunku, jakim jest GITS. Podkreślił również, że kierunek GITS jest ważny dla naszego otoczenia społeczno – gospodarczego, dla administracji samorządowej i rządowej głównie ze względu na fakt, iż łączy on nowoczesną informatykę poszerzoną o elementy przetwarzania danych i sztuczną inteligencję z wykorzystaniem technik satelitarnych jak i technologii kosmicznych.


Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego – Łukasz Pabierowski, zaznaczył w swoim wystąpieniu, że GITS doskonale wpisuje się w potrzeby województwa lubuskiego w zakresie inteligentnych specjalizacji.  Wydarzenie jest też sposobem na to, aby zachęcić młodych ludzi do studiowania na Uniwersytecie Zielonogórskim, a w konsekwencji i do rozwijania działalności gospodarczej w naszym regionie.


Wprowadzenia w tematykę prac Absolwentów kierunku GITS dokonał prof.  dr hab.  Marek Banaszkiewicz, reprezentujący Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska – Zielińska – Kierownik Centrum Teledetekcji w Instytucie Kartografii i Geodezji
w Warszawie.


Podczas dwóch pierwszych paneli wydarzenia swoje prace zaprezentowali Absolwenci kierunku GITS wskazując na trzy główne tematy związanych z: problematyką technologii satelitarnej (Sat), zagadnieniami z zakresu geoinformatyki (Gis) oraz planowania przestrzennego (Plan). Całość (SatGisPlan) stanowiła przegląd zagadnień poruszanych w pracach dyplomowych studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (inżynierskich).  W sumie prelegenci zaprezentowali osiem prac, których zadaniem było przybliżenie zagadnień z zakresu geoinformatyki i technik satelitarnych, jako odpowiedzi na pytanie, jakie są możliwości wykorzystania wiedzy i umiejętności z ww. zakresu na dzisiejszym rynku pracy w związku z wszechobecną cyfryzacją.

 

W części trzeciej, podsumowującej wydarzenie w formie panelu eksperckiego, poprowadzonego przez mgr inż. Karola Dąbrowskiego – Dyrektora Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, udział wzięli eksperci: prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska – Zielińska, Burmistrz Krosna Odrzańskiego – Marek Cebula oraz Prezes Polskiej Izby Elektromobilności – Krzysztof Burda.

 

 

dr hab. inż. Anna Bazan-Krzywoszańska, prof. UZ

 

 

DSC_3443r.jpg DSC_3456r.jpg DSC_3450r.jpg
Uczestnicy SatGisPlan_2023; fot. K. Adamczewski
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT