Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Egzamin państwowy z języka polskiego jako obcego na poziomie B1 na UZ

17 stycznia 2023 r.

 

CERTYFIKAT POLSKI.PNG

W dniach 5-6.02.2023 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim odbędzie się egzamin państwowy z języka polskiego jako obcego na poziomie B1. Na egzamin zarejestrowało się 99 kandydatów. W niedzielę 5 lutego od 9.00 do 13.15 będą oni zdawali egzamin pisemny z rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, gramatyki i pisania tekstów typu zaproszenie, życzenie, list, sprawozdanie, charakterystyka. Część osób jeszcze tego samego dnia, część kolejnego przystąpi do egzaminu ustnego.

Egzamin organizuje Instytut Filologii Polskiej. Następne takie wydarzenie jest planowane na 15-16 kwietnia 2023 r. Rejestracja na nie odbędzie się w pierwszej połowie lutego. Wszystkie informacje związane z egzaminem na Uniwersytecie Zielonogórskim znajdują się na stronie certyfikatpolski.uz.zgora.pl. Tu też będzie zamieszony formularz rejestracyjny.


 

 


 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT