Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Wykład prof. Arkadiusza Wudarskiego z Instytutu Nauk Prawnych UZ na Uniwersytecie Jagiellońskim

 

2 marca 2023 r.

Od lewej Arkadiusz Wudarski z Instytut Nauk Prawnych  UZ,  prof. Piotr Mostowik, Katedry Prawa Międzynarodowego Prywatnego UJ, prof. Michael Stürner, prorektor Uniwersytetu w Konstancji, fot. arch. prywatne.jpeg

Od lewej: Arkadiusz Wudarski z Instytut Nauk Prawnych UZ, prof. Piotr Mostowik, Katedry Prawa Międzynarodowego Prywatnego UJ, prof. Michael Stürner, prorektor Uniwersytetu w Konstancji, fot. arch. prywatne.

Profesorowie Arkadiusz Wudarski z Instytut Nauk Prawnych  Uniwersytetu Zielonogórskiego  i prof. Michael Stürner, prorektor Uniwersytetu w Konstancji, wygłosili 1 marca br. na Uniwersytecie Jagiellońskim wykład dotyczący „Corporate Sustainability Due Diligence – a national and cross-border perspective”. Na zaproszenie profesora Piotra Mostowika, kierownika Katedry Prawa Międzynarodowego Prywatnego, prelegenci przedstawili zarys problematyki społecznej odpowiedzialności biznesu zarówno z perspektywy krajowej jak i transgranicznej. Na poziomie krajowym analizie i krytycznej ocenie poddana została przez nich obowiązująca w Niemczech od 1 stycznia 2023 roku ustawa o obowiązkach należytej staranności przedsiębiorstw w celu zapobiegania naruszeniom praw człowieka w łańcuchach dostaw (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz). Następnie szczególną uwagę profesorowie poświecili zagadnieniom prawa prywatnego międzynarodowego, które do tej pory nie były przedmiotem pogłębionej analizy. Referenci podkreślili znaczenie norm kolizyjnych dla ponadnarodowych łańcuchów dostaw i przedstawili współzależności pomiędzy krajowymi (polskimi i niemieckimi) regulacjami w zakresie należytej staranności a europejskimi zasadami prawa prywatnego międzynarodowego. Wykład uwzględnił również najnowszy projekt dyrektywy europejskiej z 30 listopada 2022 r. w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju.


Wykład zakończyła dyskusja, w której uczestnicy podkreślali między innymi potrzebę większej spójności europejskiego systemu prawnego w omawianym zakresie, jak też potrzebę kompleksowego ujęcia tematu (zagadnienia kolizyjne, jurysdykcyjne, prawo gospodarcze prywatne i publiczne).


Wykład M. Stürnera oraz A. Wudarskiego zainaugurował realizację ich wspólnego projektu badawczego pod patronatem Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w ramach honorowego stypendium Alexandra von Humboldta.

 

 

 

FNPlogoKOLORpl.jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT