Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

ESN UZ przyjęte oficjalnie przyjęty w struktury ESN Polska

13 grudnia 2022 r.

3.jpg

Studenci z SN UZ; fot. J. Kowalczykiewicz

11 grudnia 2022 roku, podczas National Assembly w Gdańsku  Erasmus Student Network (ESN) UZ został oficjalnie przyjęty w struktury ESN Polska. Podczas oficjalnego głosowania nasze Stowarzyszenie otrzymało 100% poparcie Stowarzyszeń ESN z całego kraju stając się w ten sposób jedną z 29-ciu pełnych sekcji. Celem organizacji jest integracja kulturowa i socjalna studentów pochodzących z różnych krajów oraz społeczności, pomoc w aklimatyzacji podczas wymiany, przedstawienie naszego regionu i kraju, jak również nawiązywanie więzi partnerskich. Działania te służą promocji otwartości, zrozumienia i tolerancji wobec innych nacji, kultur i religii. W równym stopniu nasze działania służą popularyzacji naszej uczelni, promocji miasta i Ziemi Lubuskiej.
Erasmus Student Network Polska jest częścią największej międzynarodowej organizacji studenckiej w Europie, a w Polsce działa już od ponad 20 lat!
 

***

ESN to ogólnoeuropejska sieć organizacji studenckich zajmująca się wspieraniem i rozwojem programów międzynarodowych wymian studenckich, w tym zwłaszcza programu Erasmus, wśród studentów na własnej uczelni (lub danym mieście) oraz opieką nad studentami zagranicznymi przyjeżdżającymi w ramach tej wymiany[1]. Na sieć ESN składa się około piętnastu tysięcy członków z ponad 500 sekcji zakładanych przy uczelniach wyższych w 40 krajach.

ESN wspiera integrację społeczną studentów międzynarodowych w danych krajach. Lokalne sekcje (oddziały organizacji) oferują wsparcie, wydarzenia oraz informacje zarówno dla studentów z wymiany, jak i stałych studentów zagranicznych. ESN dostarcza także informacji dotyczących programów wymiany studenckiej i szeroko rozumianej mobilności pozostałym studentom, planującym wymianę zagraniczną.

 

Źródło: Wikipedia

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT