Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Odbicia czasu historii Izabeli Rudzkiej – wystawa w Galerii Rektorat

21 lutego 2023 r.

 

plakat_marzec2.jpg

Uniwersytet Zielonogórski i Galeria Rektorat im. Zenona Polusa zapraszają na wernisaż wystawy Odbicia czasu historii Izabeli Rudzkiej, który odbędzie się  3 marca o godz. 13.00 w Galerii Rekotra przy ul. Licealnej 9.


Wystawa będzie czynna do 31 marca 2023 r., od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-15.00.

 

            Malarstwo, to dla Izy Rudzkiej nieskrępowane w niczym działanie. W swoich obserwacjach znajduje wątek wspólny dla koloru i światła. Znajduje wspólną płaszczyznę porozumienia. Równoważy i harmonizuje. Jest skupiona w swym myśleniu i powoli syntetyzuje pojawiającą się twórczą myśl. Prace malarskie są otwarte, pełne gestu dopełniającego przestrzeń. Odnajdujemy w nich swobodną grę koloru, formy i materii. Akt odbioru jej malarstwa, jest aktem pełnym imaginacji. To próba rekonstrukcji świata zobaczonego w jednej chwili, podczas podroży, przejazdem…

W swoich kompozycjach jest liryczna, ocenia i analizuje doznania, by potem uporządkować je i sprecyzować na powierzchni płótna. Łączy formy geometryczne, buduje z nich materię malarską, kształtuje precyzyjne wypowiedzi.

Zainteresowania Izy Rudzkiej w obrębie sztuki wybiegają poza tradycyjnie pojęte rozważania malarskie, Iza jest badaczką wielu problemów, idei przedmiotu rozgrywającego się na płaszczyźnie, który konsekwentnie konstruuje całość. Przekształca wrażenia w strukturę dzieła. Poszukuje idei dla przedmiotu intencjonalnego.

Istotnym dla niej jest fizyczne podłoże, materiał, z którego dzieło pochodzi, dzięki któremu możemy mówić, że obraz w trakcie aktu twórczego, niejako dematerializuje się, a materialna staje się wizja, koncepcja, rozstrzygnięcie. Autorka czerpie inspiracje z rzeczywistości, z tego co Ją otacza a wrażenia upraszcza i  syntetyzuje do prostej formy plastycznej. Proces malarski, to w tym wypadku proces otwarty, pozwala na wielowarstwowe podejście do rozwiązań na płaszczyźnie płótna, wymaga ciągłego zaangażowania twórczego. 

Przekłada na język barw i kształtów nie do końca sprecyzowane odczucia dotyczące rzeczywistości, które to stanowią spójną, zakodowaną wypowiedź. Rozumienie i odczuwanie zawsze zachodzi równocześnie i sprawia, że odbieramy to, co widzimy jako całość. Dla Izy malarstwo to sposób bycia, naturalne środowisko (…)

 

Magdalena Gryska

 IZABELA  RUDZKA- biografia artystyczna

www: izabelarudzka.com/pl/
 

Urodziła się w 1964 w Poznaniu. W latach 1984-89 studiowała malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. W tym samym czasie studiowała tkaninę artystyczną u Prof. Magdaleny Abakanowicz na poznańskiej ASP. W 2011 roku uzyskała stopień doktora sztuki na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. W 2017 roku uzyskała tytuł doktora habilitowanego sztuki na Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. Obecnie pracuje na stanowisku profesora uczelni na Wydziale Pedagogiczno- Artystycznym w Kaliszu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na tym wydziale prowadzi pracownię malarstwa oraz zajęcia z przedmiotu projekty twórcze. Izabela Rudzka jest aktywną malarką i kuratorem sztuki. Projektuje obiekty szklane w Murano, niedaleko Wenecji we Włoszech. Od 1998 roku współpracuje z Teatrem Ósmego Dnia jako projektantka kostiumów i scenografii. Jest autorką projektów artystycznych w Polsce, Chinach, Niemczech i we Włoszech.  W latach 2010-2017 prowadziła w Poznaniu przestrzeń dla myśli i sztuki  Think Art- Myślenie Sztuką, niezależną przestrzeń której celem była prezentacja indywidualnych i awangardowych postaw twórczych współczesnych artystów. W latach 2018 i 2022 otrzymała roczne stypendium twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację autorskich projektów artystycznych.

 

Celem działań artystycznych Izabeli Rudzkiej jest zwrócenie uwagi na siłę synergii w kompleksowym poznaniu przez człowieka otaczającego go świata oraz propagowanie wspólnego początku nauki i sztuki w tym poznaniu. W malarstwie zajmuje się poszukiwaniem synergii nauki i sztuki, ale także spójności sztuki i natury. Jej najnowsze obrazy to spojrzenie w warstwę teraźniejszości poprzez przeszłość w odniesieniu do siły historycznych wydarzeń i postaw. W realizacjach malarskich używa innowacyjnych, własnych technik malarskich opartych na poszukiwaniach ekspresji koloru w strukturach barwnych. Technologiczna fakturalność jej obrazów staje się symbolem nawarstwień jakie przynosi nam życie.

 

Wybrane wystawy indywidualne:

2023- Osobliwość przestrzeni. Malarstwo- Ostrowskie Centrum Kultury, Ostrów Wlkp.

2022- Odbicia czasu historii- malarski przekaz pejzażu tożsamości narodowej, projekt artystyczny, realizacja w województwach śląskim i opolskim : MDK Giszowiec, Katowice; CINiBA, Katowice; Galeria pod Sztrychem, Bytom; MBP, Chorzów; Galeria Foucaulta, CNT Gliwice; LOKiR i GBP, Leśnica; MBP, Kędzierzyn- Koźle; MBP, Wodzisław Śląski.

2022- Space and Time in the Painting Depiction of History. Poznan- Nis,Universitet of Nis, Faculty of Art Gallery, Nis, Serbia

2022- Raum Und Zeit in der malerischen Darstellung der Geschichte.Kunstspeicher Friedersdorf, Friedersdor, Niemcy

2022- Wirus Sztuki, Vinci Art Gallery, Poznań

2021-Pejzaże. Malarstwo, Ośrodek Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień im. Bogdana Jareckiego , Kalisz

2019-  Kostium i obraz, czyli 55 zdarzeń.  Retrospektywna wystawa malarstwa i kostiumów teatralnych. Teatr Ósmego Dnia, Poznań

2019- Przestrzeń i czas w malarski przekazie historii. Wystawa projektu artystyczno- naukowego związanego z obchodami 100-lecia Powstania Wielkopolskiego 1918-19, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, Poznań

2018 – Przestrzeń i czas w malarskim przekazie historii- Nowe Kramsko 1918-2018, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra

2018 - Czas i jego przekazy,  malarstwo, RKŚiG „ Łaźnia”, Radom

2018 - Przekazy czasu, malarstwo,  Galeria Wydziału Sztuki UP, Kraków

2018 -  Struktura Przestrzeni, Galeria CKiS Wieża Ciśnień, Konin

2017 – Gemalt im Firmament- die Textur des Weltraumes, malarstwo, Galerie im Kastenmeiers, Drezno, Niemcy

2016-  Timeless, malarstwo, Uniwersytet Akif Ersoy, Burdur, Turcja

2016    Przekazy Horyzontów, malarstwo, Think Art, Poznań

2016-  Przestrzeń Percepcji, malarstwo,  Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Wydział Biologii UAM, Poznań

2015-  Entrance- Between – Exit,  malarstwo i rzeźby szklane Murano, Galeria Sztuki Współczesnej Winda, Kielce

2014-  Punkt widzenia, malarstwo i obiekty szklane Murano Glass, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Kalisz

2013-  Geny Błękitu, malarstwo i obiekty szklane Murano. Galeria CKiS Wieża Ciśnień, Konin

2007 -  Venice between old symbols and new  expressions, malarstwo i obiekty szklane, Berengo Collection ,Wenecja, Włochy

 

 

Udział w wybranych wystawach zbiorowych:

 

2023- Niweidzialne mosty, Atelier WIMAR, Łazęga Poznańska,Poznań

2022- Invisible Bridges, Oderberge Gallery, Lebus, Niemcy

2022- Akademicy Współczesności, Polswiss Art, Warszawa

2021- Friends II, Sztuka na Granicy- Kunst an der Grenze,  Oderberge Lebus Gallery, Lebus, Niemcy

2021-  Kaliskie Biennale Sztuki A-kumulacje 2021, Galeria Sztuki im. Jana Tarasina, Kalisz

2019 – Friends, Sztuka na Granicy III- Kunst an der Grenze, Kunstspeicher, Firedersdorf, Niemcy

2018-  Tożsamość Miejsca, Galeria Wieża Ciśnień, CKiS, Konin

2018-  Wolność. Wystawa poplenerowa, Tarce. Muzeum Regionalne, Jarocin

2018 – Re- Konstrukcje, Galeria Sztuki im. J. Tarasina, Kalisz

2018 – Sztuka na Granicy II - Kunst an der Grenze, Kunstspeicher, Firedersdorf, Niemcy

2017 – A-Kumulacje, Kaliskie Biennale Sztuki 2017, Galeria Sztuki im. J. Tarasina, Kalisz

2016-  Poza Poznaniem, Galeria Arsenał, Poznań

2016-  Synteza Sztuk, Galeria BWA, Bydgoszcz

2014-  Mosty Sztuki, Muzeum  Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Kalisz

2014-  4 Międzynarodowe Biennale Obrazu Łódź 2014, Muzeum Włókiennictwa , Łódź

2013-  Saatchi Screen Project, Prezentacja obrazu „Flying Sofa/Fruwająca Kanapa”, Saatchi Gallery, Londyn

2008 -   Fresh Glass. Wenecja-Poznań obiecujący związek, Galeria Miejska „Arsenał”, Poznań         

         - Glass Bridge (Murano Glass,)1. Mediations Biennale, Muzeum Narodowe Poznań.       

 

Wybrane autorskie projekty artystyczne

 

2022 - „Odbicia czasu historii- malarski przekaz pejzażu tożsamości narodowej. Górny Śląsk”. Roczne stypendium twórcze MKiDN.

 

2018 - „Przestrzeń i czas w malarskim przekazie historii” Twórcze upamiętnienie Powstania Wielkopolskiego 1918-19 i malarska rejestracja pejzażu historii. Roczne stypendium twórcze MKiDN.

 

2015 - Projekt  artystyczno-naukowy inspirowany strukturą i funkcjami RNA –„Artyzm Natury, Geneza Subtelności. Synergia tworzy całość.” Etap 2 „Przestrzeń Percepcji”- realizacja na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu - dla KNOW RNA i IBMiB w Poznaniu. Collegium Biologicum UAM, Poznań.

 

 2013/2014 – Projekt  artystyczno-naukowy inspirowany strukturą i funkcjami RNA –„Artyzm Natury, Geneza Subtelności. Synergia tworzy całość.” Etap 1 Przekaz Czasu”  Autorski Projekt artystyczno naukowy we współpracy z Wydziałem Biologii UAM, IBMiB,  Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący KNOW RNA Realizacja malarstwa wielkoformatowego. Collegium Biologicum, Poznań.

 

2010 – „Think Art – Myślenie Sztuką” zainicjowanie  przestrzeni dla Myśli i Sztuki w Poznaniu. W ramach projektu odbyło się min. 28 wystaw promujących malarstwo współczesne artystów z kraju i z zagranicy.

 

2008 – „Wenecja – Poznań. Obiecujący związek”.  Projekt wymiany kulturalnej pomiędzy miastami Poznań i Wenecja. W ramach projektu: realizacja rzeźb szklanych w hucie Berengo Studio na Murano, organizacja i kuratorstwo 2 wystaw zbiorowych prezentujących współczesne szkło artystyczne z Murano wraz z rzeźbami szklanymi artystów z Poznania zrealizowanymi w hutach na Murano (Fresh Glass, Galeria Arsenał, Poznań; Glass Bridge,  Mediations Biennale, Muzeum Sztuk Użytkowych, Poznań).

 

2004 – „China. Yesterday, Today and Tomorrow. Art passage through time, space and thought”. Projekt realizacji malarstwa i obiektów przestrzennych dla przestrzeni miejskiej w Szanghaju. Podróże artystyczne do Chin w latach 2004-2007.

 

 

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT