Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Olimpiady Wiedzy Technicznej

22 grudnia 2022 r.

 

4 stycznia 2023 r. (środa), w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka", w Zielonej Górze przy ul. Botanicznej 50 odbędzie się II etap (okręgowy) 49. Olimpiady Wiedzy Technicznej. Weźmie w niej udział 18 uczniów z 5 szkół ponadpodstawowych z województwa lubuskiego. Olimpiada obejmuje zagadnienia związane z przedmiotami podstawowymi: matematyką, fizyką, chemią oraz przedmiotami dotyczącymi budownictwa lądowego i wodnego, mechaniki, elektryki, elektroniki i energetyki, automatyki, informatyki itd. Etap centralny odbędzie się 1 kwietnia 2023 r.

 

 

Program

8:00   Zbiórka uczestników XLIX OWT przed biblioteką szkolną.

8:05   Przywitanie uczestników przewodniczący LOK OWT dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ

8:15   Prezentacja - kierunki kształcenia na Wydziale lnformatyki, Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego

8:30   Prezentacja - kierunki kształcenia na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego

8:45   Prezentacja - kierunek budownictwo na Uniwersytecie Zielonogórskim

9:00   Podsumowanie prezentacji wydziałów i instytutów Uniwersytetu Zielonogórskiego – przewodniczący LOK OWT prof. Andrzej Pieczyński

9:05   Prezentacja firmy Ekoenergetyka polska

9:20   Prezentacja firmy Gedia Poland sp. z o.o.

9:35   Zakończenie części oficjalnej

 

9:40 Rejestracja uczestników XLIX OWT przed biblioteką szkolną

·         Grupa mechaniczno-budowlana

·         Grupa elektryczno-elektroniczna

 

10:00        Rozpoczęcie 49. Olimpiady Wiedzy Technicznej - zawody okręgowe

 

13:30 Zakończenie olimpiady

 

 

Zawody prowadzone są według Regulaminu Zawodów XLVI OWT dostarczonych szkołom na etapie zawodów I stopnia (szkolnym). Zawodnicy rozwiązują (do wyboru) 2 spośród 3 zadań tematycznych. Maksymalna łączna punktacja to 100 punktów: dwa zadania tematyczne po 50 punktów maksymalnie za każde (czas na rozwiązanie dwóch zadań 2,5 godz.) - zawodnicy mają do wyboru dwa z trzech zadań.


Nadzór merytoryczny nad przebiegiem zawodów 4 stycznia 2023 r. pełnić będzie komisja w składzie: przedstawiciele Lubuskiego Okręgowego Komitetu OWT i przedstawiciele Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

Olimpiada Wiedzy Technicznej jest olimpiadą interdyscyplinarną, przeznaczoną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, rozgrywaną w dwóch grupach tematycznych: elektryczno-elektronicznej i mechaniczno-budowlanej.


Cele jakie postawiono przed Olimpiadą od początku pozostały niezmienne. Są nimi:

- budzenie i rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowania techniką,

- rozszerzenie zakresu i podnoszenie poziomu wiedzy i kultury technicznej wśród uczniów,

- lepsze przygotowanie do podejmowania dalszego kształcenia w szkołach wyższych oraz do wykonywania zawodu,

- rozwijanie i kształtowanie umiejętności technicznych i samodzielnego zdobywania wiedzy,

- wykrywanie i stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej, a w szczególności uzdolnionej technicznie,

- rozszerzanie współdziałania nauczycieli akademickich z renomowanych uczelni technicznych z nauczycielami szkół ponadgimnazjalnych w procesie kształcenia i wychowania młodzieży uzdolnionej,

- stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom - warunków twórczej pracy z tą młodzieżą,

- podnoszenie kwalifikacji nauczycieli oraz doskonalenie form i metod pracy z młodzieżą uzdolnioną.


Kandydat do Olimpiady, interesujący się szczególnie określoną dziedziną techniki, musi posiadać wiadomości wykraczające poza program szkolny.

 

 

owt-400.png OWT.jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT