Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Ruszył nabór do VI edycji programu Legia Akademicka!

10 stycznia 2023 r.

 

VI.png

Ministerstwo Obrony Narodowej w 2017 przywróciło ideę ochotniczego szkolenia wojskowego dla studentów i absolwentów uczelni wyższych „Legia Akademicka”. Obecnie trwa nabór do VI edycji programu, z którego dotychczas skorzystało już blisko 20 000 studentów z całej Polski. Warto nadmienić, że program skierowany jest również dla studentów ostatniego roku studiów, ponieważ dokończenie realizacji szkolenia jest możliwe również po uzyskaniu statusu absolwenta uczelni wyższej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego do odwiedzenia stoisk Wojskowego Centrum Rekrutacji, które będą czynne w następujących dniach i lokalizacjach w godz. 9.00 – 13.00:

17 stycznia (wtorek):
- Kampus B, budynek główny, al. Woj. Polskiego 69 (bud. A-16, hol)
- Kampus A, Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki, ul. Prof. Szafrana 2 (bud. A-2, hol)

18 stycznia (środa)
- Kampus A, budynek Wydziału Ekonomii i Zarządzania, ul. Podgórna 50 (bud. A-0, hol);
- Kampus A, budynek Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska oraz Wydziału Nauk Biologicznych, ul. Prof. Szafrana 1 (bud. A-8, hol)

24 stycznia (wtorek)
- Kampus A, budynek Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii oraz Wydziału Fizyki i Astronomii, ul. Szafrana 4a (bud.A-29, hol)
- Kampus A, budynek Wydziału Mechanicznego, ul. Szafrana 4 (bud. A-10, hol przy barze)

25 stycznia (środa)
- Kampus B, budynek główny, al. Woj. Polskiego 69 (bud. A-16, hol)


Kolejne spotkania z przedstwicielami Wojskowego Centrum Rekrutacji odbędą się po sesji zimowej.

 

 

 

O programie:

Program szkolenia w ramach Legii Akademickiej składa się z 3 zasadniczych okresów szkoleniowych:

 

Etap 1: Szkolenie Podstawowe

W tym roku szkolenie podstawowe realizowane będzie w formie udziału w Dobrowolnej Zasadniczej Służbie Wojskowej i będzie trwało do 28 dni. Student biorący udział w szkoleniu, otrzyma uposażenie w wysokości 4560 zł w skali miesiąca oraz będzie miał zapewniony nocleg wraz z wyżywieniem. Szkolenie odbywa się w formie skoszarowanej w wybranych wojskowych ośrodkach szkolenia. Zwieńczeniem tego etapu jest złożenie przysięgi wojskowej oraz uzyskanie stopnia szeregowego rezerwy. Oba dedykowane dla studentów terminy pierwszego etapu szkolenia przypadają na przerwę międzysemestralną – 17.07-12.08 oraz 28.08-23.09 bieżącego roku.

                                                                                                         

Etap 2: Moduł podoficerski

Etap ten, dedykowany jest studentom którzy ukończyli szkolenie podstawowe (złożyli przysięgę wojskową) i posiadają stopień szeregowego rezerwy. Został on podzielony na dwie części – teoretyczną oraz praktyczną. Szkolenie teoretyczne realizowane będzie na naszej uczelni w wymiarze 15 godzin i jego realizacja odbędzie się do końca maja bieżącego roku. Po otrzymaniu od rektora uczelni zaświadczenia o zaliczeniu części teoretycznej, student będzie mógł przystąpić do części praktycznej, która realizowana jest w formie 21 dniowych ćwiczeń wojskowych w wybranych ośrodkach szkolenia. Po ukończeniu tej części szkolenia i zdaniu egzaminu na podoficera, student uzyska stopień kaprala rezerwy. Za udział w szkoleniu, przewidziane jest uposażenie w wysokości ponad 2700 zł.

 

Etap 3: Moduł oficerski

Moduł oficerski, podobnie jak podoficerski, składa z części teoretycznej oraz praktycznej. W odróżnieniu jednak od modułu podoficerskiego, kandydaci na oficerów zarówno teorię jak i praktykę odbędą w czasie letnich wakacji studenckich. To łącznie nie mniej niż 62 dni ćwiczeń wojskowych, które realizowane będą wyłącznie w wojskowych akademiach. Po zdaniu egzaminu oficerskiego oraz uzyskaniu wykształcenia wyższego, każdy ze szkolonych zostanie mianowany na pierwszy stopień oficerski - podporucznika rezerwy. Za odbyte szkolenie należy się uposażenie w wysokości ponad 9100 zł.

 

 

Dla kogo?

Niezależnie od modułu oraz charakteru zajęć (teoria/praktyka), aby móc wziąć udział w programie, musisz:

•          posiadać obywatelstwo polskie;

•          być pełnoletnim;

•          nie być karanym za przestępstwo umyślne bądź umyślne skarbowe;

•          posiadać nieposzlakowaną opinię;

•      posiadać status studenta studiów dziennych lub zaocznych z chwilą składania wniosku;

•          być zdolnym psychofizycznie do pełnienia służby wojskowej.

 

Możesz realizować szkolenie w poszczególnych etapach szkolenia, jeżeli:

 

•          podstawowy - nie posiadasz przeszkolenia wojskowego i nie jesteś żołnierzem rezerwy. Po odbyciu szkolenia i złożeniu przysięgi wojskowej, zostajesz szeregowym rezerwy co jest przepustką do uczestnictwa w kolejnym module

•          podoficerski - kontynuujesz szkolenie po realizacji szkolenia podstawowego. Jeśli jesteś szeregowym bądź starszym szeregowym rezerwy, możesz zgłosić się na sam moduł podoficerski na część teoretyczną w uczelni i część praktyczną w wojskowym ośrodku szkolenia. Moduł kończy egzamin, a jego pozytywne zaliczenie dopuszcza do mianowania na pierwszy stopień podoficerski: kaprala rezerwy

•          oficerski - ukończyłeś moduł podoficerski lub nie uczestniczyłeś dotychczas w programie, ale jesteś podoficerem rezerwy oraz posiadasz status studenta


 

Jak aplikować?

 Jak zgłosić się do programu Legia Akademicka w paru krokach:

 

SZKOLENIE PODSTAWOWE:

•          złóż wniosek o przystąpienie do realizacji ochotniczego szkolenia wojskowego w ramach Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej do dowolnie wybranego Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji;

•          czekaj na kontakt rekrutera z wybranego wcześniej Wojskowego Centrum Rekrutacji;

•          w razie potrzeby skontaktuj się z koordynatorem Legii Akademickiej na temat realizacji programu.

 

MODUŁ PODOFICERSKI:

•          złóż wniosek o przystąpienie do realizacji modułu podoficerskiego do Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego;

•          jeżeli nie uczestniczyłeś w szkoleniu podstawowym, posiadasz stopień szeregowego bądź starszego szeregowego rezerwy oraz status studenta, skontaktuj się z koordynatorem Legii Akademickiej na naszej uczelni;

•          czekaj na potwierdzenie zakwalifikowania się do programu przez koordynatora na uczelni;

•          w razie potrzeby skontaktuj się z koordynatorem Legii Akademickiej na temat realizacji programu.

 

MODUŁ OFICERSKI

•          złóż wnioski wraz z wymaganymi dokumentami (załącznik nr 1 i 3 do Decyzji nr 178/MON) o przystąpienie do realizacji modułu oficerskiego w ramach Legii Akademickiej do dowolnie wybranego Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji;

•          kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (dyplomy, świadectwa, kursy, certyfikaty);

•          w trakcie składania wniosku w wybranym WCR, musisz posiadać przy sobie książeczkę wojskową;

•          w razie potrzeby skontaktuj się z koordynatorem Legii Akademickiej na temat realizacji programu.

 

 

Pełną informację znajdziesz też w Decyzji nr 178/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu realizacji ochotniczego szkolenia wojskowego studentów i absolwentów uczelni wyższych w Szkołach Legii Akademickiej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 204).

 

Masz jakiekolwiek pytania na temat szkolenia? Koniecznie skontaktuj się z koordynatorem programu na Uniwersytecie Zielonogórskim lub rekruterem w wybranym Wojskowym Centrum Rekrutacji:

– Panią mgr Katarzyną Marciniak - 68 328 32 81

lub

- Wojskowym Centrum Rekrutacji w Zielonej Górze - 261 648 553

- Wojskowym Centrum Rekrutacji w Żaganiu - 261 689 253

- Wojskowym Centrum Rekrutacji w Gorzowie Wlkp. - 261 676 723

 

Nie zwlekaj, do dzieła!

 

 

2 strona.png
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT