Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

IUS PRIVATUM - międzynarodowe seminarium badawcze prawa prywatnego na UZ

9 stycznia 2023 r.

 

logo UZ pion - RGB kwadrat.jpg

W piątek, 13 stycznia br. o godz.  17.00, w budynku Rektoratu UZ przy  ul. Licealnej 9 (Sala Senatu) odbędzie się 50-te jubileuszowe posiedzenie naukowe – IUS PRIVATUM (międzynarodowe seminarium badawcze prawa prywatnego).


Referat wprowadzający do dyskusji wygłosi prof. dr hab. Joanna Haberko z Uniwersytetu Adama Mickiewcza w Poznaniu na temat: Umowy związane z wykorzystaniem dóbr osobistych. Moderatorem spotkania będzie dr hab. Arkadiusz Wudarski, prof. UZ.


Patronat honorowy nad IUS PRIVATUM objeli:

  • Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego
  • Prezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze
  • Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze
  • Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej GórzeIUS PRIVATUM jest seminarium badawczym prawa prywatnego, którego celem jest prezentacja wyników badań, wymiana poglądów, analiza i ocena zachodzących oraz planowanych zmian w prawie prywatnym, a także poszukiwanie rozwiązań problemów występujących w praktyce stosowania prawa. Seminarium stwarza przestrzeń do spotkań nauki z praktyką, prawa krajowego z prawem obcym, a także młodych badawczy z ekspertami. Wszystko to wzbogaca dyskurs naukowy, służy poprawie jakości badań, a także nawiązaniu współpracy i wymianie naukowej z innymi ośrodkami badawczymi. Różnorodność seminarium odzwierciedla się również w tematyce referatów, które mają charakter interdyscyplinarny i dotyczą prawa cywilnego, rodzinnego, ubezpieczeniowego, handlowego, gospodarczego, pracy, medycznego, a także międzynarodowego prawa prywatnego, europejskiego prawa prywatnego oraz postępowania cywilnego.

 


 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT