Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Oni są wśród nas - konferencja z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu

28 marca 2023 r.

 

Oni są wśród nas.jpg

Uniwersytet Zielonogórski (Centrum Równości, Dostępności i Wsparcia; Katedra Patologii i Rehabilitacji Mowy) oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze zapraszają 3 kwietnia 2023 roku na konferencję online z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, pt. „Oni są wśród nas”. Patronat honorowy nad konferencja objął prorektor ds. rozwoju i finansów UZ – dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ.


Światowy Dzień Świadomości Autyzmu (ang. World Autism Awareness Day, WAAD) obchodzony jest corocznie 2 kwietnia. Ustanowiony został przez przedstawicieli państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2008 roku. Jego głównym przesłaniem jest podnoszenie świadomości społeczeństwa o problemach osób zmagających się z autyzmem i budowanie wrażliwości społecznej w tym zakresie.


Udział w konferencji jest bezpłatny, wymaga wcześniejszego zalogowania się - link dostępny jest na stronie Katedry Patologii i Rehabilitacji Mowy UZ (www.logopedia.cm.uz.zgora.pl). Liczba miejsc jest ograniczona. Zaświadczenia potwierdzające udział w konferencji otrzymają wyłącznie Uczestnicy zalogowani podczas konferencji (dane kontaktowe zbierane są na formularzu rejestracji). Linki do konferencji przesłane zostaną tylko zarejestrowanym Uczestnikom.

 

Zapraszamy!

 


 

Program konferencji:

 

10.00 Rozpoczęcie konferencji, powitanie Gości i Uczestników
 

Cześć I. Spektrum autyzmu w perspektywie teoretyczno-badawczej

 

prof. dr hab. Jacek J. Błeszyński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) – Co osoby z autyzmem mówią o edukacji: raport z badań
 

dr hab. Małgorzata Przybysz-Zaremba, prof. PUZ (Państwowa Uczelnia Zawodowa  im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie) – Wsparcie społeczne rodziny z dzieckiem autystycznym
 

dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski) – Dzieci ze spektrum autyzmu w świecie muzyki
 

dr hab. Ewa M. Skorek, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski) – Spektrum autyzmu w paradygmatycznej i symbolicznej zmianie
 

dr Jolanta Maciąg (Akademia Pomorska w Słupsku) – Szanse dla edukacji zróżnicowanej dzieci ze spektrum autyzmu
 

dr Regina Korzeniowska (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze) – Aktywność zawodowa osób ze spektrum autyzmu
 

mgr Tomasz Dobrowolski (Akademia Pomorska w Słupsku; Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 w Słupsku) – Wyzwania w pracy z dziećmi w spektrum autyzmu
 

mgr Anita Dolata (Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Miasteczku) – Rozwijanie zainteresowań muzycznych uczniów ze spektrum autyzmu (wybrane przypadki)Część II. Środowisko na rzecz wsparcia osób ze spektrum autyzmumgr Marzena Pulik-Sowińska (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze) – Znaczenie ODN we wspomaganiu dyrektorów i nauczycieli w realizacji zadań na rzecz dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu
 

mgr Sebastian Cycula, Ewa Gruna-Skowron, Małgorzata Grygiel (Stowarzyszenia Dalej Razem) – Kompleksowe wsparcie osób z ASD – działalność Stowarzyszenia Dalej Razem
 

dr Grzegorz Hryniewicz (Uniwersytet Zielonogórski; Stowarzyszenie „Warto jest pomagać”) – Działania pomocowe Stowarzyszenia Warto jest pomagać na rzecz uchodźców z autyzmem
 

dr hab. Marcin Garbat (Uniwersytet Zielonogórski) – Wdrażanie programu Asystent studenta z ASD na Uniwersytecie Zielonogórskim
 

dr Katarzyna Kochan (Uniwersytet Zielonogórski) – Funkcjonowanie studentów z ASD na Uniwersytecie Zielonogórskim

 

ok. 14.00 -  Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT