Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

SatGisPlan 2023 – prezentacja wyników prac dyplomowych absolwentów kierunku geoinformatyka i techniki satelitarne

 

20 lutego 2023 r.

1.jpg

Uniwersytet Zielonogórski zaprasza w środę, 22 lutego br. na konferecnję SatGisPlan 2023. Jest to wydarzenie mające na celu zaprezentowanie wyników prac dyplomowych absolwentów kierunku geoinformatyka i techniki satelitarne (GITS) Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego realizowanych przy współudziale pracowników Wydziału Fizyki i Astronomii oraz Wydziału Informatyki Elektrotechniki i Automatyki.


Wydarzenie adresowane jest do przedstawicieli administracji publicznej, jednostek otoczenia społeczno – gospodarczego, środowiska naukowego oraz szkół średnich.


W ramach panelu dyskusyjnego podjęta zostanie próba wskazania potencjału, a tym samym możliwości wykorzystania wiedzy i umiejętności absolwentów GITS na rynku pracy.  Absolwent kierunku GITS łączy wiedzę i umiejętności z zakresu szeroko rozumianych nauk geoinformatycznych. Absolwent GITS jest przygotowany do pracy w instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem: map cyfrowych, geoportali, aplikacji komputerowych i mobilnych mających za zadanie pozyskaniei przetworzenie danych przestrzennych, a także w przedsiębiorstwach zarządzających danymi geoinformatycznymi (np. planowanie przestrzenne, ochrona środowiska, logistyka i transport, geodezjai kartografia, geologia).

 

SatGisPlan  odbędzie się w Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii w Parku Naukowo – Technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego  Sp.z o.o. (ul. Nowy Kisielin- Antoniego Wysockiego 2, Zielona Góra).

 

Link do transmisji on-line::


 

 

PROGRAM WYDARZENIA


10.00-10.30 - rejestracja Uczestników
 

10.30-10.45 - otwarcie wydarzenia - prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski - Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego Elżbieta Anna Polak - Marszałek Województwa Lubuskiego


10.45-11.00 - wprowadzenie do wystąpień Absolwentów prof. dr hab. Marek Banaszkiewicz- Centrum Badań Kosmicznych  PAN


11.00-12.15 - SESJA 1 - wystąpienia Absolwentów kierunku Geoinformatyka i techniki satelitarne


12.15-12.30 przerwa kawowa


12.30-13.45 - SESJA 2 - wystąpienia Absolwentów kierunku Geoinformatyka i techniki satelitarne

 

14.00-14.30 - PANEL EKSPERCKI

 

Moderator: Karol Dąbrowski - Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego

Ekspert nr 1: prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska kieruje Centrum Teledetekcji w Instytucie Geodezji i Kartografii w Warszawie

Prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska jest Przewodniczącą Zespołu ds. Programu Obserwacji Ziemi Copernicus Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN. Reprezentuje Polskę na Forum Użytkowników Copernicus w Brukseli. Jest członkiem międzynarodowych organizacji: Committee on Astronautics and Space Exploration oraz Space and Natural Disasters Reduction Committee, krajowym koordynatorem programu ERASMUS MUNDUS, autorem oraz współautorem wielu publikacji w czasopismach krajowych izagranicznych, recenzentem prac doktorskich i habilitacyjnych.

 

Ekspert nr 2: Marek Cebula – Burmistrz Krosna Odrzańskiego

Polski polityk, przedsiębiorca i społecznik, poseł na Sejm VI kadencji, burmistrz Krosna Odrzańskiego. Współzałożyciel i długoletni prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych SKARPA, prezes Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego oraz Stowarzyszenia na Rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich. Samorządowiec Roku Regionu Lubuskiego wg Tygodnika WPROST. W 2006 roku zasiadł w Radzie Powiatu Krośnieńskiego, a w 2007 roku, z woli Lubuszan, objął mandat poselski. Od roku 2010 Burmistrz Krosna Odrzańskiego

 

Ekspert nr 3: Krzysztof Burda - Prezes Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności

Ekspert w dziedzinie elektromobilności. 5 lat w branży. Współzałożyciel i Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Elektromobilności Polska Izba, absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego. Praktyk w branży elektromobilności, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju ekosystemu elektromobilności oraz infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Polski delegat COP26 Glasgow, B20 Indonezja. Aktywnie współpracuje z biznesem, samorządami, sektorem rządowym oraz organizacjami międzynarodowymi

 

14.30-14.45 - Podsumowanie wydarzenia

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT