Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

AKCJA EWALUACJA – OCEŃ BELFRA – oceny cząstkowe

28 marca 2023 r.

 

Na Uniwersytecie Zielonogórskim dobiega końca XV edycja ewaluacji - Oceń Belfra. Ocena prowadzących zajęcia dokonywana jest przez studentów i doktorantów po zakończeniu zajęć. 


Poniżej prezentujemy wyniki cząstkowe oceny prowadzących zajęcia w kategorii wydziałowej z dnia 27 marca 2023 r., do końca oceny pozostało jeszcze 4 dni (możliwość oceny trwa do 31 marca 2023 r.). Zachęcamy do udziału w ocenie!


W kategorii wydziałowej nagrodzony zostanie każdy wydział, który zwyciężył w swojej grupie. Liczy się procentowy udział  studentów, którzy wezmą udział i wypełnią przynajmniej jedną ankietę. Nagrodą w tej kategorii jest Dzień Rektorski dla wydziału, który zostanie ustalony z Parlamentem Studenckim UZ.

 


W grupie I prowadzi Wydział Nauk Społecznych, ankietę wypełniło 32,1% studentów Wydziału Nauk Społecznych.


 

Agrupa I.jpg


W grupie II prowadzi Wydział Prawa i Administracji, ankietę wypełniło 34,3% studentów Wydziału Prawa i Administracji.

 

 

Agrupa II.jpg

 

W grupie III prowadzi Wydział Nauk Biologicznych, ankietę wypełniło 32,6% studentów Wydziału Nauk Biologicznych.

 

 

Agrupa III.jpg

 

W grupie IV prowadzi Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, ankietę wypełniło 26,2% studentów i doktorantów Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii.

 

Agrupa IV.jpg

 

W grupie V  - Wydział Fizyki i Astronomii, gdzie warunkiem otrzymania nagrody jest użycie ponad 50% tokenów przydzielonych wydziałowi. Ankietę wypełniło 16,7% studentów i doktorantów Wydziału Fizyki i Astronomii.

Agrupa WFA.jpg

Ewaluacja trwa do 31 marca, zatem wyniki mogą się zmienić!


Studencie, Doktorancie oprócz kategorii wydziałowej, biorąc udział w ankietyzacji bierzesz udział w konkursie indywidualnym. Nagrodą w kategorii indywidualnej jest jedną z trzech kart podarunkowych o wartości 750 zł, 500 zł i 250 zł. Należy pamiętać o zachowaniu tokenu, aby wziąć udział w losowaniu nagród rzeczowych.


Link do systemu: http://ankiety.uz.zgora.pl/pracownik


Losowe tokeny zostały wysłane studentom na uczelniane adresy email w dniu 30.01.2023 r.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT