Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Edukacja Ukraińców w Polsce. Szanse i zagrożenia – Forum Spójności na UZ

9 stycznia 2023 r.

 

Pracownia Spójności Społecznej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze oraz Fundacja Partycypacja zapraszają do udziału w Forum Spójności pt. EDUKACJA UKRAIŃCÓW W POLSCE. SZANSE I ZAGROŻENIA. Zaproszenie skierowane jest szczególnie do reprezentantów organizacji obywatelskich i instytucji publicznych, społeczników, badaczy, nauczycieli i wszystkich zaangażowanych obywateli.


Forum odbędzie się we wtorek, 10 stycznia 2023 r. w godz. 11.00 – 14.00 w Auli C Uniwersytetu Zielonogórskiego przy al. Wojska Polskiego 69 (Kampus B).

 

Forum Spójności to inicjatywa służąca integracji działań na rzecz podnoszenia jakości życia mieszkańców, poprawy sytuacji grup defaworyzowanych, wzmocnienia spójności społecznej w wymiarze lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Głównym organizatorem forum jest Pracownia Spójności Społecznej działająca w ramach Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Zielonogórskim. Współorganizatorem forum jest Fundacja Partycypacja.


Problematyka edukacji Ukraińców w Polsce podejmowana jest we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy i Partnerstwem na rzecz Ekonomii Społecznej. Pierwsze spotkanie dotyczące sytuacji obywateli Ukrainy w regionie odbyło się w WUP w grudniu ubiegłego roku. Po dokonaniu przeglądu inicjatyw, które są podejmowane w województwie lubuskim, ustalono, że kwestia edukacji należy do kluczowych. Dotyczy ona nie tylko dzieci i młodzieży, ale także osób dorosłych.

 

Organizatorzy liczą na to, że podczas styczniowego forum uda się wspólnie odpowiedzieć na następujące pytania:

• Jaka jest aktualna sytuacja uczniów ukraińskich w lubuskich szkołach?

• Ilu uczniów ukraińskich korzysta z edukacji w lubuskich szkołach i w jakiej formie?

• Jakie problemy są sygnalizowane przez uczniów, rodziców i nauczycieli w związku z edukacją dzieci ukraińskich w lubuskich szkołach?

• Jak te problemy są rozwiązywane?

• Jakiego typu wsparcie jest potrzebne uczestnikom procesów edukacyjnych w kontekście obecności w lubuskich szkołach uczniów z Ukrainy?

• Jak włączyć osoby dorosłe z Ukrainy do procesów edukacyjnych?

• Jaka wiedza jest potrzebna, by skutecznie pomagać osobom z Ukrainy i jak tę wiedzę uzyskać?

• Jaka formuła wymiany informacji i współpracy między podmiotami zaangażowanymi we wspieranie Ukraińców i integrację społeczną jest potrzebna?

• Jaką rolę w tym procesie mogłoby odegrać Forum Spójności?

 

PROGRAM:

 

Wprowadzenie:

Katarzyna Twardowska – Wojewódzki Urząd Pracy

Mariusz Kwiatkowski – Uniwersytet Zielonogórski

 

-        Sytuacja uczniów ukraińskich w lubuskich szkołach

Katarzyna Pernal-Wydarkiewicz – Lubuski Wicekurator Oświaty
 

-        Działania Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze w związku z obecnością ukraińskich uczniów w lubuskich szkołach

Lidia Bugiera – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
 

-        Procesy inkluzji uczniów ukraińskich z doświadczeniem uchodźczym na przykładzie szkół podstawowych w Gorzowie Wielkopolskim

Joanna Lubimow, Łukasz Budzyński – Akademia im. Jakuba z Paradyża
 

-        Potencjały i potrzeby edukacyjne osób z Ukrainy

Daria Lukianova - Fundacja Integracji i Rozwoju Cudzoziemców w Polsce

Marta Celińska-Idziak – Projekt Miejsce Spotkania
 

-        Paradoksy edukacji uczniów ukraińskich w Polsce

Dorota Bazuń – Uniwersytet Zielonogórski
 

-        Szanse i zagrożenia związane z edukacją Ukraińców w Polsce

Anna Mielczarek-Żejmo – Uniwersytet Zielonogórski

 

 

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT