Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Zapraszamy na wykład w ramach cyklu Filozofia wobec problemu tożsamości

13 marca 2023 r.

WYKŁAD2.jpg

Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego przy współpracy z Polskim Towarzystwem Filozoficznym Oddział w Zielonej Górze zapraszają na wykład dra hab. Andrzej  Gillmeistera (Uniwersytet Zielonogórski) pt. Ludi Romani i Plebeii w kształtowaniu się tożsamości rzymskiej, w ramach cyklu Filozofia wobec problemu tożsamości.

 

Wykład odbędzie się w czwartek, 16 marca br., o godz. 17.00 w Auli Biblioteki Uniwersyteckiej

 

Tożsamość jest pojęciem wieloznacznym i trudnym do jednoznacznego zdefiniowania. Może nieco paradoksalnie właśnie dlatego jest terminem użytecznym do badań nad społeczeństwem starożytnego Rzymu. Często odnosimy się do kultury antycznej widząc w niej naszego – może i coraz dalszego – ale bezpośredniego przodka. Zapominamy o tym, co dzieli. A poza czasem dzieli przede wszystkim język. Dość przypomnieć, że klasyczna łacina nie posiada słowa, które znaczeniowo choćby w przybliżeniu byłoby tożsame ze współczesnym rozumieniu terminu „religia”. Nawet historycy używają sformułowań, które w starożytności nie istniały, do opisu zjawisk istniejących realnie. Dlatego terminy wiążące (by odwołać się do myśli Jerzego Topolskiego) poprzez swoje płynne znaczenie pozwalają nam uporządkować tok myślenia i mówienia o dawnych kulturach.

Moje wystąpienie chciałbym poświęcić przedstawieniu roli, jaką odegrały w kształtowaniu się rzymskiej tożsamości dwa obchodzone corocznie święta: ludi Romani i ludi Plebeii. Należały one do szerokiej kategorii świąt określanych mianem igrzysk (ludi), na które składały się uroczystości religijne, wyścigi rydwanów, agony poetyckie itp. Zastanowię się, biorąc za podstawę dla moich rozważań tytułowe igrzyska, jak tego typu uroczystości kształtowały tożsamość ich widzów i uczestników. Tożsamość, która nie była równoznaczna z obywatelstwem, przebiegała niejako obok – nie wykluczała i nie zakładała. Wiążę to z rolą redempcyjną pełnioną przez Rzym. Do analizy tego aspektu wykorzystam teorię C. Bell o „redemptive hegemony” wskazując, że w antyku płaszczyzna „zbawienia” przejawiała się „tu i teraz”, a nie w eschatologicznej przyszłości. Zdaje się, że staropolski rzeczownik „redempcja” zachował wspomnienie takiego postrzegania.

 

 

 

 

 

Cykl wykładów w bieżącym semestrze nosi tytuł: "Filozofia wobec problemu tożsamości" i jest częścią projektu „Oblicza filozofii: od jej historii do zastosowań”,realizowanego w Instytucie Filozofii UZ, finansowanego ze środków programu Ministerstwa Edukacji i Nauki: „Nauka dla Społeczeństwa”.

Projektem kieruje dr Paweł Walczak.
Strona internetowa projektu:
http://obliczafilozofii.pl/

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT