Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

XIII Forum Kultury Słowa Świadomość językowa dawniej i dziś

23 lutego 2023 r.

 

XIII-fks_logo.png

Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN, Uniwersytet Zielonogórski oraz Fundacja PRO.PL. zapraszają do wzięcia udziału w XIII Forum Kultury Słowa Świadomość językowa dawniej i dziś, które się odbędzie 19–21 kwietnia 2023 r. w Zielonej Górze. 

 

Forum – po raz pierwszy – będzie miało formę hybrydową: organizatorzy przewidują uczestnictwo stacjonarne oraz zdalne.Szczegółowe informacje znajdują się w zawiadomieniu:

Zachęcamy do zapoznania się z roboczym programem konferencji oraz abstraktami::

Aby wziąć udział w Forum, należy się zarejestrować przez formularz::
 

 

 

Termin rejestracji: 20 marca 2023 r.

 

W razie pytań – kontakt: forumkulturyslowa@gmail.com

 

Forum Kultury Słowa (FKS) – to cykl ogólnopolskich interdyscyplinarnych konferencji dotyczących komunikacji językowej. Występująca w nazwie cyklu „kultura słowa” winna być rozumiana szeroko, w kontekście społecznym i kulturowym. Konferencje tworzące cykl Forum Kultury Słowa umożliwiają wymianę poglądów przedstawicieli różnych nauk, nie tylko humanistycznych i społecznych (m.in. językoznawstwa, psychologii, socjologii, politologii, kulturoznawstwa, medioznawstwa, prasoznawstwa, historii, prawa), lecz także – nauk ścisłych i przyrodniczych. Do udziału w FKS zapraszani są również dziennikarze, nauczyciele i przedstawiciele innych zawodów, zainteresowani problematyką spotkań.


Jedną z cech wyróżniających FKS spośród innych konferencji jest to, że tyle samo czasu przeznacza się na wygłoszenie referatów i na dyskusję. Dzięki temu wszyscy uczestnicy – i referenci, i dyskutanci – korzystają z obecności na Forum na równych prawach.


Obrady odbywają się zawsze w sesjach plenarnych, tak by każdy miał możność wysłuchania wszystkich wystąpień i uczestnictwa we wszystkich dyskusjach. Od VIII FKS obradom towarzyszą równoległe warsztaty i sesje plakatowe.


Forum Kultury Słowa odbywa się od 1995 r. co 2 albo 3 lata, za każdym razem w innym ośrodku akademickim. Wszystkie dotychczasowe konferencje zostały uznane przez środowisko naukowe za ważne spotkania intelektualne, dające okazję do dyskusji o komunikacji językowej w Polsce – nie tylko w dobie przemian.


Jednym z pomysłodawców Forum Kultury Słowa jest prof. Walery Pisarek, pierwszy przewodniczący Rady Języka Polskiego. Rada jest głównym organizatorem Forum od 1997 r. Od 1999 r. nad cyklem FKS czuwa dr hab. Katarzyna Kłosińska, prof. UW.


Więcej na: https://ifp.uz.zgora.pl/konkursy-i-akcje/forum-kultury-slowa

 

 

logo UZ pion - RGB kwadrat.jpg lubuskie - logo.jpg logo-zielona-góra-czarne.jpg Jubileusz miasta - logo.jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT