Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Trwa nabór studentów do VI edycji programu Legia Akademicka!

13 marca 2023 r.

VI.png

Ministerstwo Obrony Narodowej w 2017 przywróciło ideę ochotniczego szkolenia wojskowego dla studentów i absolwentów uczelni wyższych „Legia Akademicka”. Trwa nabór do VI edycji programu, z którego dotychczas skorzystało już blisko 20 000 studentów z całej Polski. Warto nadmienić, że program skierowany jest również dla studentów ostatniego roku studiów, ponieważ dokończenie realizacji szkolenia jest możliwe również po uzyskaniu statusu absolwenta uczelni wyższej.


Już  w styczniu studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego mogli zapoznać się z programem na stoiskach Wojskowego Centrum Rekrutacji, które pojawiły się na obu kampusach. Od marca kontynuowana będzie akcja informacyjna. Dlatego też zapraszamy studentów do odwiedzenia stoisk. Informacje o programie będą udzielane w następujących dniach i lokalizacjach w godz. 9.00 – 13.00:
 

 • 14 marca (wtorek): bud. A-10
   
 • 22 marca (środa): bud. A-41
   
 • 30 marca (czwartek): bud. A-22
   
 • 4 kwietnia (wtorek): bud. A-8
   
 • 12 kwietnia (środa): bud. A-24
   
 • 20 kwietnia (czwartek): bud. A-16
   
 • 25 kwietnia (wtorek): bud. A-20

 

O programie:

Teoria i praktyka

 

Program szkolenia w ramach Legii Akademickiej składa się z 3 zasadniczych okresów szkoleniowych:

 

Etap 1: Szkolenie Podstawowe

W tym roku szkolenie podstawowe realizowane będzie w formie udziału w Dobrowolnej Zasadniczej Służbie Wojskowej i będzie trwało do 28 dni. Student biorący udział w szkoleniu, otrzyma uposażenie w wysokości 4560 zł w skali miesiąca, oraz będzie miał zapewniony nocleg wraz z wyżywieniem. Szkolenie odbywa się w formie skoszarowanej w wybranych wojskowych ośrodkach szkolenia. Zwieńczeniem tego etapu jest złożenie przysięgi wojskowej oraz uzyskanie stopnia szeregowego rezerwy. Oba dedykowane dla studentów terminy pierwszego etapu szkolenia przypadają na przerwę międzysemestralną – 17.07-12.08 oraz 28.08-23.09 bieżącego roku.

                                                                                                         

Etap 2: Moduł podoficerski

Etap ten, dedykowany jest studentom którzy ukończyli szkolenie podstawowe (złożyli przysięgę wojskową) i posiadają stopień szeregowego rezerwy. Został on podzielony na dwie części – teoretyczną oraz praktyczną. Szkolenie teoretyczne realizowane będzie na naszej uczelni w wymiarze 15 godzin i jego realizacja odbędzie się do końca maja bieżącego roku. Po otrzymaniu od rektora uczelni zaświadczenia o zaliczeniu części teoretycznej, student będzie mógł przystąpić do części praktycznej, która realizowana jest w formie 21 dniowych ćwiczeń wojskowych w wybranych ośrodkach szkolenia. Po ukończeniu tej części szkolenia i zdaniu egzaminu na podoficera, student uzyska stopień kaprala rezerwy. Za udział w szkoleniu, przewidziane jest uposażenie w wysokości ponad 2700 zł.

 

Etap 3: Moduł oficerski

Moduł oficerski, podobnie jak podoficerski, składa z części teoretycznej oraz praktycznej. W odróżnieniu jednak od modułu podoficerskiego, kandydaci na oficerów zarówno teorię jak i praktykę odbędą w czasie letnich wakacji studenckich. To łącznie nie mniej niż 62 dni ćwiczeń wojskowych, które realizowane będą wyłącznie w wojskowych akademiach. Po zdaniu egzaminu oficerskiego oraz uzyskaniu wykształcenia wyższego, każdy ze szkolonych zostanie mianowany na pierwszy stopień oficerski - podporucznika rezerwy. Za odbyte szkolenie należy się uposażenie w wysokości ponad 9100 zł.

 

 

Dla kogo?

 

Niezależnie od modułu oraz charakteru zajęć (teoria/praktyka), aby móc wziąć udział w programie, musisz:

•          posiadać obywatelstwo polskie;

•          być pełnoletnim;

•          nie być karanym za przestępstwo umyślne bądź umyślne skarbowe;

•          posiadać nieposzlakowaną opinię;

•          posiadać status studenta studiów dziennych lub zaocznych z chwilą składania wniosku;

•          być zdolnym psychofizycznie do pełnienia służby wojskowej.

 

Możesz realizować szkolenie w poszczególnych etapach szkolenia, jeżeli:

 

•          podstawowy - nie posiadasz przeszkolenia wojskowego i nie jesteś żołnierzem rezerwy. Po odbyciu szkolenia i złożeniu przysięgi wojskowej, zostajesz szeregowym rezerwy co jest przepustką do uczestnictwa w kolejnym module

•          podoficerski - kontynuujesz szkolenie po realizacji szkolenia podstawowego. Jeśli jesteś szeregowym bądź starszym szeregowym rezerwy, możesz zgłosić się na sam moduł podoficerski na część teoretyczną w uczelni i część praktyczną w wojskowym ośrodku szkolenia. Moduł kończy egzamin, a jego pozytywne zaliczenie dopuszcza do mianowania na pierwszy stopień podoficerski: kaprala rezerwy

•          oficerski - ukończyłeś moduł podoficerski lub nie uczestniczyłeś dotychczas w programie, ale jesteś podoficerem rezerwy oraz posiadasz status studenta

 

Jak aplikować?

 

 Jak zgłosić się do programu Legia Akademicka w paru krokach:

 

SZKOLENIE PODSTAWOWE:

•          złóż wniosek o przystąpienie do realizacji ochotniczego szkolenia wojskowego w ramach Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej do dowolnie wybranego Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji;

•          czekaj na kontakt rekrutera z wybranego wcześniej Wojskowego Centrum Rekrutacji;

•          w razie potrzeby skontaktuj się z koordynatorem Legii Akademickiej na temat realizacji programu.

 

MODUŁ PODOFICERSKI:

•          złóż wniosek o przystąpienie do realizacji modułu podoficerskiego do Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego;

•          jeżeli nie uczestniczyłeś w szkoleniu podstawowym, posiadasz stopień szeregowego bądź starszego szeregowego rezerwy oraz status studenta, skontaktuj się z koordynatorem Legii Akademickiej na naszej uczelni;

•          czekaj na potwierdzenie zakwalifikowania się do programu przez koordynatora na uczelni;

•          w razie potrzeby skontaktuj się z koordynatorem Legii Akademickiej na temat realizacji programu.

 

MODUŁ OFICERSKI

•          złóż wnioski wraz z wymaganymi dokumentami (załącznik nr 1 i 3 do Decyzji nr 178/MON) o przystąpienie do realizacji modułu oficerskiego w ramach Legii Akademickiej do dowolnie wybranego Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji;

•          kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (dyplomy, świadectwa, kursy, certyfikaty);

•          w trakcie składania wniosku w wybranym WCR, musisz posiadać przy sobie książeczkę wojskową;

•          w razie potrzeby skontaktuj się z koordynatorem Legii Akademickiej na temat realizacji programu.

 

 

Pełną informację znajdziesz też w Decyzji nr 178/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu realizacji ochotniczego szkolenia wojskowego studentów i absolwentów uczelni wyższych w Szkołach Legii Akademickiej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 204).

 

Masz jakiekolwiek pytania na temat szkolenia? Koniecznie skontaktuj się z koordynatorem programu na Uniwersytecie Zielonogórskim lub rekruterem w wybranym Wojskowym Centrum Rekrutacji:

– panią mgr Katarzyną Marciniak - 68 328 32 81

lub

- Wojskowym Centrum Rekrutacji w Zielonej Górze - 261 648 553

- Wojskowym Centrum Rekrutacji w Żaganiu - 261 689 253

- Wojskowym Centrum Rekrutacji w Gorzowie Wlkp. - 261 676 723

 

 

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT