Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dr Piotr Mysiak z Instytutu Nauk Prawnych UZ ponownie ekspertem Komisji Europejskiej

7 marca 2023 r.

 

dr Piotr Mysiak.jpg

dr Piotr Mysiak; fot. arch. prywatne

Dr Piotr Mysiak z Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego (Katedra Prawa Prywatnego i Komparatystyki Prawa) został ponownie powołany na eksperta Komisji Europejskiej w programie Budowania potencjału w szkolnictwie wyższym (ERASMUS-EDU-2023-CBHE).

 

Jest to akcja wspierająca projekty współpracy międzynarodowej, które opierają się na wielostronnych partnerstwach między organizacjami prowadzącymi działalność w dziedzinie szkolnictwa wyższego. Akcja ta wspiera adekwatność, jakość, modernizację i zdolność reagowania szkolnictwa wyższego w państwach trzecich niestowarzyszonych z programem Erasmus+ w odniesieniu do potrzeb odbudowy społeczno-gospodarczej, wzrostu gospodarczego i dobrobytu oraz reagowania na niedawne tendencje, w szczególności globalizację gospodarki, ale także regres w ostatnim czasie w zakresie rozwoju ludzkiego, niestabilność oraz rosnące nierówności społeczne, gospodarcze i środowiskowe, pogłębione przez pandemię COVID-19 oraz wojnę w Ukrainie.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT