Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Startują zgłoszenia do Lubuskich Wawrzynów!

20 grudnia 2022 r.

 

PLAKAT (2).jpg

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim zapraszają do udziału w 29. edycji konkursu Lubuski Wawrzyn Literacki, 18. edycji konkursu Lubuski Wawrzyn Naukowy oraz 9. edycji konkursu Lubuski Wawrzyn Dziennikarski.

 

  • Wawrzyn Literacki jest przeznaczony dla autorów związanych z województwem lubuskim, dawnym zielonogórskim lub dawnym gorzowskim (miejsce urodzenia bądź zamieszkania), a także autorów książek wydanych w lubuskich oficynach.
     
  • Wawrzyn Naukowy ma na celu promowanie książek naukowych oraz popularnonaukowych o tematyce regionalnej, dotyczących Środkowego Nadodrza lub województwa lubuskiego.
     
  • Wawrzyn Dziennikarski ma za zadanie promować dziennikarzy prasy, radia, telewizji i mediów internetowych, twórców najlepszych utworów dziennikarskich – reportaż, publicystyka, esej, felieton, artykuł polemiczny, dyskusyjny i inne gatunki dziennikarskie – odnoszących się do obszaru województwa lubuskiego.

 

 

Warunki uczestnictwa w Lubuskim Wawrzynie Naukowym:

•    Publikacja musi być wydana w roku, do którego odnosi się Konkurs.

•    Publikacja musi zawierać tematykę regionalną dotyczącą Środkowego Nadodrza lub województwa lubuskiego.

•    Zgłaszana publikacja musi posiadać własny nr ISBN.

•    Nieodpłatne dostarczenie 3 egzemplarzy książki do:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze

al. Wojska Polskiego 9 (II piętro – sekretariat)

65-077 Zielona Góra

•    Publikacja musi posiadać pełen warsztat naukowy: przypisy, bibliografię oraz recenzję. Publikacje nieposiadające któregoś z wymienionych elementów mogą zostać nagrodzone

dyplomem jako popularnonaukowe.

•    Praca nie może być wydana w pozycji zbiorowej (pod redakcją), nie może być kolejnym wydaniem opublikowanej wcześniej książki ani edycją źródeł.

•    Wypełnienie i dostarczenie wraz ze zgłoszonymi pracami deklaracji.

 

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 20 stycznia 2023 r.

 

Szczegółowe informacje znajdą Państw na stronie::

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT