Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Student kierunku architektura WBAiIŚ z wyróżnieniem!

21 grudnia 2022 r.

 

319635851_520036670078494_8034082475019647248_n.jpg

inż. arch. Zbigniew Strenk podczas sesji Sejmiku Lubuskiego; fot. Jacek Tatarek

W poniedziałek, 19 grudnia br.  Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak i przewodniczący Sejmiku Lubuskiego Wacław Maciuszonek wręczyli wyróżnienie inż. arch. Zbigniewowi Strenkowi – zwycięzcy w ogólnopolskim konkursie Green Building Awards 2022 i równocześnie studentowi  kierunku architektura – za pracę dyplomową  inżynierską  pt. „WOOD-HABITAT- zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wykonany w technologii drewna klejonego krzyżowo” w Zielonej Górze.


To cenne wyróżnienie naszego studenta nadane przez Samorząd Województwa Lubuskiego odbyło się podczas poniedziałkowej sesji  w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.


SERDECZNIE GRATULUJEMY!Warto nadmienić, iż Zbigniew Strenk Zbyszek Strenk zdobył  główną nagrodę w ogólnopolskim konkursie Green Building Awards 2022 w kategorii Najlepszy studencki projekt ekologiczny PLGBC -  Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego za swoje opracowanie inżynierskie ww. a obronione na Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ pod kierunkiem promotorów z Instytut Architektury i Urbanistyki WBAiIŚ UZ (dr inż. arch. Justyna Juchimiuk i mgr inż. arch. Michał Golański /IAIU) w 2022 roku. Inż. arch. Zbigniew Strenk  kontynuuje kształcenie na Uniwersytet Zielonogórski  jako  student I roku studiów magisterskich na kierunku architektura na WBAiIS.

 .
Zbigniew Strenk dyplom inżynierski obronił z wyróżnieniem  Instytutu Architektury i Urbanistyki WBAIiŚ UZ. Student kierunku #architekuraUZ  jest także absolwentem studiów I stopnia WBAiIŚ UZ, ukończył Państwową Szkołę Sztuk Pięknych  w Zielonej Górze  Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Zielonej Górze (specjalizacja-projektowanie graficzne). Uczestnik wielu wystaw zbiorowych i indywidualnych. Laureat i finalista konkursów artystycznych i projektowych o zasięgu międzynarodowym, krajowym i uczelnianym m.in.: ogólnopolskiego konkursu PLGBC Green Buildngs Awards 2022- nagroda główna w kategorii „Najlepszy studencki projekt ekologiczny”  za opracowanie dyplomowe inżynierskie „WOOD-HABITAT” w Zielonej Górze (2022) organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC, ogólnopolskiego konkursu „Dwa oblicza jedna przyszłość” dot. „Projektu koncepcyjnego architektoniczno-inżynierskiego współczesnego akademika marzeń w wybranej lokalizacji” miesięcznika Builder i Stowarzyszenia  Producentów Betonów - członek zespołu projektowego reprezentującego UZ – finaliści (2022), jak również  konkursów realizowanych na Wydziale BAiIŚ UZ - „Konkursu urbanistyczno-architektonicznego na proekologiczny zespół mieszkaniowy przy ul. Z. Herberta w Zielonej Górze” (2021), „Studenckiego konkursu dot. Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze- atria”(2020). „Studenckiego konkursu dot. Parku Technologii Kosmicznych w Nowy Kisielinie”(2019). Laureat w międzynarodowym konkursie International Art and Graphics  Contest Sunshine Bookmark  „My Little Homeland” (2015).
Członek koła naukowego „Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej” Koło naukowe UZ Architektura w przestrzeni zrównoważonej studentów kierunku architektura WBAiIŚ UZ działającego przy Instytucie AIU WBAiIŚ UZ- zaangażowany w organizację m.in: warsztatów projektowych i budowlanych, działań promujących kierunek architektura UZ oraz studenckich wystaw w Galerii Instytutu Architektury i Urbanistyki UZ Galeria Architektury i Sztuki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Łączy studia ze zdobywaniem praktyki projektowej.
Jego zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień proekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem problemów współczesnej architektury i urbanistyki, w tym metod i strategii projektowania zrównoważonego.
 

 

 


 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT