Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

25 lat współpracy pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim i Technische Hochschule Mittelhessen

 

7 listopada 2022 r.

 

DSC_2057r.jpg

Spotkanie poświęcone jubileuszowi 25-lecia współpracy pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim i Technische Hochschule Mittelhessen; fot. prof. M. Klytta

Dziś na Uniwersytecie Zielonogórskim miało miejsce spotkanie poświęcone jubileuszowi 25-lecia współpracy pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim i Technische Hochschule Mittelhessen, wyższą uczelnią techniczną z Hesji (Niemcy).

W spotkaniu z ramienia UZ uczestniczyli: rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego – prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą - dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ, prorektor ds. rozwoju i finansów - dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ, dziekan Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki - prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz, dyrektor Instytutu Metrologii, Elektroniki i Informatyki oraz koordynator współpracy - prof. dr hab. inż. Ryszard Rybski. Technische Hochschule Mittelhessen reprezentowali: prof. Marius Klytta, prof. Rafael Greszczynski i Michaela Zalucki.

Z Uniwersytetu Technicznego im. Gedymina z Wilna gościli: prof. Sarunas Paulikas oraz prof. Raimondas Pomarnacki. Uniwersytet Techniczny w Tallinie reprezentował prof. Anton Rassölkin, a Politechnikę Śląską w Gliwicach prof. Mariusz Stępień.

 

Początek trwającym już 25 lat kontaktom pomiędzy dwiema uczelniami dała zawarta w grudniu 1997 roku umowa bilateralna o partnerskiej współpracy w zakresie dydaktyki i badań naukowych. Umowa została podpisana w Gießen przez ówczesnych rektorów prof. Michał Kisielewicza (Politechnika Zielonogórska) i prof. Burkharda Kampschulte (Fachhochschule Giessen - Friedberg - obecnie Technische Hochschule Mittelhessen). Inicjatorem tej współpracy był ówczesny dziekan Wydziału Elektrycznego FH Giessen-Friedberg, prof. Marius Klytta. Otworzyła ona możliwość wspólnych działań na wielu płaszczyznach, zwłaszcza w zakresie kształcenia studentów i badań naukowych. Do współpracy od początku włączyły się ze strony THM wydziały: Elektrotechniki i Techniki Informacji oraz Matematyki, Nauk Przyrodniczych i Informatyki i Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki  – ze strony UZ.

 

Jednym z pierwszych i najważniejszych rezultatów współpracy było wypracowanie koncepcji tak zwanych Zintegrowanych Studiów Zagranicznych. Tę unikalną wówczas formę kształcenia studentów rozpoczęto już w roku akademickim 1998/99, wyprzedzając na tym polu zamierzenia „Procesu Bolońskiego”. Studia te prowadzone są w dwóch językach, częściowo na Uniwersytecie Zielonogórskim, a częściowo w THM i kończą się pracą dyplomową prowadzoną równocześnie przez opiekunów z obydwu uczelni. Absolwenci studiów zintegrowanych otrzymują dyplomy ukończenia obydwu uczelni.


Bardzo dobrze rozwijająca się współpraca pomiędzy dwoma uczelniami  była ważnym impulsem do jej rozszerzenia o kolejne uczelnie z Europy Wschodniej. Od 2000 r. do współpracy dołączały kolejne uczelnie tworząc działającą już z górą 20 lat sieć „Współpracy Uniwersytetów Centralnej i Wschodniej Europy” („Cooperation of Universities in Central and East Europe” – CUCEE). Sieć aktualnie tworzy 7 powiązanych ze sobą partnerskimi umowami o współpracy uczelni: Technische Hochschule Mittelhessen, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Techniczny w Tallinie, Politechnika Lwowska, Uniwersytet Techniczny im. Gedymina z Wilna, Politechnika Śląska oraz Uniwersytet Technologiczny z Mińska.


Wspomniana już idea tzw. tzw. Zintegrowanych Studiów Zagranicznych, opracowana i wdrożona przeze THM i UZ, stała się od początku najważniejszą formą wymiany studentów w ramach sieci. Dwa dyplomy po jednych studiach, udoskonalenie znajomości języka obcego, wzbogacenie światopoglądu o nowe myśli i idee, poznanie obcej kultury „od środka“ – te perspektywy, i jeszcze wiele innych, otwierają  się przed studentem biorącym udział w specyficznej formie wymiany studenckiej w ramach sieci CUCEE. W sumie w programie wzięło dotychczas udział nieco ponad 100 studentów ze wszystkich partnerskich uczelni, w tym 53 osoby z Uniwersytetu Zielonogórskiego.


Współpraca pomiędzy THM i UZ, realizowana w ostatnich latach w ramach sieci CUCEE, obejmuje również działania w szeregu innych obszarach. Przykładem rozwijanej w ostatnim okresie z sukcesem formy współpracy mogą być projekty edukacyjne Partnerstwa Strategicznego Erasmus+, poświęcone innowacjom dydaktycznym. Następnym ważnym obszarem współpracy są wspólne projekty badawcze, w szczególności w zakresie elektrotechniki i informatyki. Dużą wagę przywiązują partnerzy również do przedsięwzięć i współpracy na polu kultury. Celowi temu służą przede wszystkim koncerty uczelniane z udziałem zespołów muzycznych i tanecznych uczelni sieci CUCEE. Koncerty takie miały już miejsce w Gießen i w Zielonej Górze, ale również we Lwowie, Tallinie, Wilnie i Gliwicach. 


Wyrazem uznania obydwu uczelni dla wieloletniej, prowadzonej z sukcesem współpracy było przyznanie przez Senat UZ w 2017 roku prof. Mariusowi Klytcie, koordynatorowi współpracy z Technische Hochschule Mittelhessen, jako pierwszemu w historii UZ, tytułu Profesora Honorowego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Natomiast wcześniej, w roku 2014 prof. Ryszard Rybski, koordynator współpracy ze strony UZ otrzymał, nadany uchwałą Senatu THM Medal Hugo-von-Ritgena, najważniejsze honorowe wyróżnienie, przyznawane osobom w szczególny sposób zasłużonym dla uczelni.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT