Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

40-lecie pracy prof. Wiesława Hładkiewicza

27 listopada 2014 r.

 

Jutro (28 listopada br.) o godz. 16.00 w Palmiarni Uniwersytetu Zielonogórskiego przy al. Wojska Polskiego 69 odbędzie się uroczystość z okazji Jubileuszu 40-lecia pracy zawodowej prof. Wiesława Hładkiewicza.

 

Wiesław Hładkiewicz z zielonogórską uczelnią jest związany od 1974 r. W Uniwersytecie Zielonogórskim jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

W 1973 roku ukończył historię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (temat pracy: „Ekspansja kolonialna Rzeszy niemieckiej w Afryce 1884-1890”), a w 1977 roku uzyskał na tytuł doktora nauk humanistycznych broniąc pracę pt. „Polacy w Zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec 1945-1949”. W 1996 roku przedstawił rozprawę habilitacyjną pt. „Polska elita polityczna w Londynie 1945-1972”. Stypendysta europejskich uczelni i instytutów (Drezno, Pecs, Exeter, Güstrow). Jest promotorem dwóch rozpraw doktorskich (dr Anna Łoś-Tomiak, dr Adam Ilciów), autorem trzech książek naukowych (Elita polityczna emigracji polskiej w Londynie 1945-1972, Polacy w zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec 1945-1949, System kolonialny Rzeszy Niemieckiej 1884-1919) oraz ponad 100 artykułów i publikacji naukowych. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół teorii polityki, metodologii badań politologicznych, dziejach Polonii oraz polskiej emigracji politycznej w Niemczech i Wielkiej Brytanii, historii Niemiec i stosunków polsko-niemieckich.

Dzisiaj prof. Wiesław Hładkiewicz jest kierownikiem Zakładu Teorii i Metodologii Badań Politologicznych w Instytucie Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT