50 lat Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ

WIEA 1.jpg

Od lewej: stoi prof. M. Mrugalski. Siedzą: dr inż. Leszek Furmankiewicz, dr inż. Tomasz Gratkowski, dr inż. Anna Pławiak-Mowna, prof. Tadeusz Kuczyński, dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ, prof. Józef Korbicz, prof. Grzegorz Benysek.

26 czerwca 2017 r. 

 

 

W piątek, 23 czerwca br. w auli rektoratu przy ul. Licealnej odbyły się główne uroczystości związane z 50.leciem Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Uczestniczyli w nich – Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński, prorektor d/s rozwoju dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ, prof. Stefan Domek, prorektor d/s organizacji i rozwoju, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, dziekan WIEA – dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ, prodziekan d/s rozwoju – dr inż. Tomasz Gratkowski, prodziekan d/s jakości kształcenia – dr inż. Anna Pławiak-Mowna, marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak, prezydent miasta Zielona Góra Janusz Kubicki

 


Licznie stawili się dziekani zaprzyjaźnionych z WIEA Wydziałów, reprezentujący uczelnie z całej Polski. Byli to: prof. Lech Grzesiak, dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, prof. Czesław Smutnicki, dziekan Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. nadz. ZUT, dziekan Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, doc. dr inż. Janusz Staszewski, prodziekan d/s studiów stacjonarnych Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej, dr Tomasz Bilski, prodziekan d/s kształcenia, Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej, dr Robert Berezowski, prodziekan d/s studenckich Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej.

 

Nie zabrakło również reprezentantów firm z którymi Wydział od dawna współpracuje. Na uroczystość 50. lecia WIEA przybyli: Maria Szperkowska – dyrektor oddziału Relpol S.A. Zakład Polon, Adam Bieniszkiewicz – prezes ADB, Marian Babiuch – prezes Zarządu Elektrociepłownia "Zielona Góra", Marcin Wójcicki – prezes Metapack Poland, Bartosz Kubik – prezes Zarządu EkoEnergetyka, Jacek Starościc – prezes Zarządu Perceptus, Agnieszka Węgrzyn – dyrektor d/s rozwoju technologii Hertz Systems, Mirosław Krasnowski – dyrektor Biura Regionalnego Siemens w Poznaniu, Dariusz Tront, dyrektor działu R&D Lumel S.A., Tomasz Wartalski – przedstawiciel firmy Cinkciarz, Dariusz Zimorski –  przedstawiciel Sygnity Business Solutions, Piotr Kosydor –  przedstawiciel firmy Tespol sp. z o.o. W uroczystości wzięli także udział dyrektorzy szkół, z którymi na co dzień Wydział współpracuje: Stanisław Rogulski – dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze, Zbigniew Stebelski – dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu i Artur Duda – kierownik kształcenia praktycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu. Na uroczystości stawili się również reprezentanci zaprzyjaźnionych organizacji i stowarzyszeń: Krzysztof Duzinkiewicz – dyrektor delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Zielonej Górze, Bogdan Matysik – prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich, oddział Zielona Góra, Łukasz Ruta – kierownik oddziału Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej,  Stanisław Owczarek – dyrektor Zachodniej Izby Przemysłowo – Handlowej.

 


 

bon WIEA.jpg

Przekazanie bonu.

Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak gratulując dostojnego jubileuszu stwierdziła, że „właśnie Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki jest dla Zarządu Województwa najważniejszym wydziałem na Uniwersytecie Zielonogórskim ponieważ jest on fundamentem realizacji naszej misji - budowy Zielonej krainy nowoczesnych technologii, gdzie jednym z priorytetem jest dostępność teleinformatyczna Jako pierwsi w Polsce ukończyliśmy cyfryzację województwa. Podkreśliła, że Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki jest niezwykle ważny dla samorządu województwa także dlatego, że „absolwenci tego wydziału są założycielami bardzo ważnych dla rozwoju regionu firm, które obecnie powstają i prowadzą swoją działalność w Parku Naukowo-Technologicznym UZ, gdzie funkcjonuje także Instytut nowoczesnych technologii informatycznych. - Dlatego inwestujemy w młodych ludzi - poprzez programy rozwojowe szkół, a na uczelni kończąc. Tylko w poprzedniej perspektywie unijnej przekazaliśmy uniwersytetowi ponad 220 mln zł na ważne inwestycje. Stanowicie wielki potencjał, który nas wyróżnia w Polsce. Chcę zapewnić, że skoro wybraliśmy pośród inteligentnych specjalizacji nowoczesne technologie informatyczne i właśnie taką misję w obszarze nowoczesnych technologii, to będziemy nadal wspierać rozwój tego wydziału – podsumowała marszałek E. A. Polak. Po czym przekazała bon o wartości 20 tys. zł przeznaczony na stworzenie laboratorium wirtualnej rozszerzonej rzeczywistości dziekanowi Wydziału prof. M. Mrugalskiemu, który zrewanżował się wręczeniem E. A. Polak okolicznościowego medalu.

 

dziekani WIEA.jpg

Stoją od lewej: prof. Andrzej Obuchowicz, dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. UZ, dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ, dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ, prof. Józef Korbicz.

Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Tadeusz Kuczyński przypomniał, że od początku swego istnienia ten Wydział był miejscem jedynym w swoim rodzaju. Ponieważ … studiowanie na tym Wydziale było wyróżnieniem. Studenci popularnie zwani „elektrykami” byli elitą. Dowodem na to, że kształcenie na Wydziale odbywa się na najwyższym poziomie, było wyróżnienie kierunku informatyka przez Państwową Komisję Akredytacyjną w maju 2011 r. Tym samym ówczesny Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji znalazł się w gronie 7 najlepszych wydziałów w Polsce na około 130 wówczas akredytowanych. 

 


Obecnie Wydział tworzą 3 Instytuty: Inżynierii Elektrycznej, Metrologii, Elektroniki i Informatyki oraz Sterowania i Systemów Informatycznych.  Od wielu lat poszczególne Instytuty prowadzą współpracę naukową z uczelniami i instytucjami naukowymi na całym świecie, od Stanów Zjednoczonych po Chiny, aczkolwiek najwięcej z nich znajduje się w Europie. Ponadto Wydział ma podpisane umowy o współpracy z wieloma firmami, stowarzyszeniami branżowymi w regionie i w całej Polsce.

 


Prof. T. Kuczyński przypomniał także, że w 1997 r. została podpisana umowa o współpracy w obszarze badań naukowych i kształcenia studentów z Fachhohschule Giessen-Friedberg (obecnie Technische Hochschule Mittelhessen). Cały czas w ramach tej współpracy funkcjonują zintegrowane studia zagraniczne. Partnerem po polskiej stronie jest  właśnie WIEA. Podobnie od 20 lat trwa intensywna współpraca pomiędzy zespołem badawczym Instytutu Sterowania i Systemów Informatyki WIEA, a prof. Erykiem Rogersem, który za chwilę otrzyma tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego. O nadanie aż 6. (z 15.) tytułów doktora honoris causa UZ wnioskowała Rada tego Wydziału. Otrzymali je w kolejności profesorowie: Tadeusz Kaczorek, Ryszard Tadeusiewicz, Henryk Tunia, Jan Węglarz, Marian Piotr Kaźmierowski oraz dzisiejszy bohater Eric Rogers.

 

 

Prof. M. Mrugalski – zaprezentował historię Wydziału, przypomniał wszystkich dotychczasowych dziekanów. Warto w tym miejscu dodać, że z okazji 50-lecia Wydziału został wybity pamiątkowy medal, na którym została uwieczniona podobizna pierwszego dziekana doc. dr. inż. Antoniego Wysockiego z podpisem założyciel Wydziału. 

 

Prof. M. Mrugalski przedstawił funkcjonujące obecnie 3 Instytuty, dorobek naukowy akademików zatrudnionych na Wydziale w ostatnich 10. latach. Poinformował także zebranych, że dotychczas Wydział ukończyło ponad 9 300 osób.

 


Janusz Kubicki – prezydent miasta Zielona Góra stwierdził, że dzięki temu Wydziałowi i jego absolwentom powstało w Zielonej Górze kilka naprawdę dużym firm, rozpoznawalnych w Polsce i poza jej granicami.
Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie pamiątkowych medali 4. ostatnim dziekanom Wydziału, a także przedstawicielom firm i szkół, z którymi Wydział intensywnie współpracuje.

 

STUDENT NR 1.jpg

Zygmunt Jankowski posiadacz indeksu nr 1, wydanego na WSInż. wraz z odpisem dyplomu.

Po czym zaproszeni gości składali władzom Wydziału gratulacje.

 


Spory aplauz sali wywołało krótkie wystąpienie absolwenta Wydziału, który jest posiadaczem indeksu nr 1 (na WSInż.)  – Zygmunta Jankowskiego. Ponieważ od lat jest związany z Zieloną Górą i był pracownikiem Lumelu, miał okazję z bliska śledzić rozwój swojego Wydziału, z którego jest bardzo dumny.

 


Warto dodać, że jazzową oprawę uroczystości przygotowali studenci Wydziału Artystycznego.

 


Fot. Kazimierz Adamczewski

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT