Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

50-lecie Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego

25 września 2017 r.

 

Obchody 50-lecia Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego już za nami. 23 września już o godz. 9.00 zebrała się na uroczystym posiedzeniu rada Wydziału, podczas której 26 pracowników zostało uhonorowanych Medalami 50-lecia Wydziału Mechanicznego.

Wyróżnienie otrzymali:


 prof. zw. dr hab. inż. Mirosław Galicki

 prof. dr hab. inż. Edward Walicki

 dr hab. inż. Anna Walicka

 prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein

 prof. dr hab. inż. Romuald Będziński 

 dr inż. Ryszard Gorockiewicz

 dr inż. Alicja Laber

 inż. Ewa Maciejewska

 mgr inż. Janina Górna

 Elżbieta Armata

 mgr Grażyna Michta

 mgr inż. Zdzisław Wałęga

 dr Jerzy Godziszewski

 dr hab. Eunika Baron – Polańczyk, prof. UZ

 dr hab. Andrzej Rabenda, prof. UZ

 dr inż. Piotr Gawłowicz

 dr Ryszard Matysiak

 dr hab. inż. Waldemar Uździcki, prof. UZ

 inż. Mieczysław Gąsior

 mgr inż. Wiesław Chwalana

 Emilia Pawlak

 Wiktor Piechociński

 dr hab. Bogusław Pietrulewicz, prof. UZ

 dr hab. inż. Maria Kowal, prof. UZ

 dr inż. Julian Jakubowski

 dr hab. inż. Roman Stryjski, prof. UZ

 

Natomiast główne obchody Jubileuszu odbyły się w auli uniwersyteckiej przy ul. Licealnej, gdzie zebrali się zaproszeni goście, pracownicy Wydziału, ale co najważniejsze – absolwenci. Wśród nich był m.in. Wojewoda Lubuski - Władysław Dajczak, który podkreślał ten fakt składając dziekanowi WM, prof. Sławomirowi Kłosowi życzenia z okazji Jubileuszu.


Szacownemu Jubilatowi osobiście życzenia złożyli także: Rektor UZ prof. Tadeusz Kuczyński, Wiceprezydent Miasta Zielona Góra Dariusz Lesicki, dziekani zaprzyjaźnionych wydziałów z UZ i wielu zaproszonych gości.


Dziekan WM prof. Sławomir Kłos w swoim wystąpieniu przedstawił osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne Wydziału Mechanicznego, natomiast prof. Justyna Patalas-Maliszewska - Prodziekan WM, zaprezentowała osiągnięcia i wiodące kierunki badań naukowych.


Momentem, który wywołał wzruszenie i uśmiech na twarzach absolwentów było wręczenie Medali 50-lecia WM byłym dziekanom Wydziału, wśród których obecny był również pierwszy dziekan, doc. dr inż. Jerzy Kulik. Medalami zostali nagrodzeni również przedstawiciele władz Uniwersytetu, władz rządowych i samorządowych oraz inne osoby, które miały istotny wkład w rozwój Wydziału.


Medale 50-lecia Wydziału mechanicznego odebrali:

 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński - JM Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego

Władysław Dajczak - Wojewoda Województwa Lubuskiego

Elżbieta Anna Polak - Marszałek Województwa Lubuskiego

Janusz Kubicki - Prezydent Miasta Zielona Góra

prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Bydałek

prof. zw. dr hab. inż. Krzysztof Magnucki

prof. zw. dr hab. inż. Janusz Mielniczuk

prof. dr hab. Mirosław Frejman

prof. dr hab. inż. Kazimierz Uździcki

prof. zw. dr hab. inż. Franciszek Romanów

prof. dr ing. Irene Krebs - Brandenburg University of Technology (BTU) Cottbus–Senftenberg

dr hab. inż. Stanisław Janik, prof. PP

 

Byli dziekani Wydziału Mechanicznego:

doc. dr inż. Jerzy Kulik

prof. dr hab. Michał Kisielewicz

doc. dr inż. Jan Aulich

doc. dr hab. inż. Kazimierz Bącal

prof. zw. dr hab. inż. Ferdynand Romankiewicz

dr inż. Rajmund Papiór

Prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Rohatyński

Prof. zw. dr hab. inż. Edward KowalMedale, zasłużonym pracownikom Wydziału, przyznał też Prezydent Miasta Zielona Góra, Janusz Kubicki.
Otrzymali je:


dr hab. inż. W. Papacz prof. UZ;
dr hab. inż. P. Kuryło prof. UZ;
dr inż. M. Jenek;
mgr inż. Z. Wałęga;


Po oficjalnych uroczystościach na Wydziale odbyły się spotkania absolwentów, a o godz. 20.00 Bal Absolwenta.

 

 

O WYDZIALE MECHANICZNYM

wczoraj i dziś

 

Wydział Mechaniczny UZ w liczbach:

 

10 425 absolwentów, w tym:

5228 stacjonarnych
371 (wieczorowe) + 4826 (zaoczne)niestacjonarnych
67 pierwszych absolwentów studiów dziennych z tytułem inżyniera mechanika opuściło mury uczelni w 1969 r.

1361 studentów dzisiaj

738 studentów stacjonarnych
605 studentów niestacjonarnych
18 studentów studiów doktoranckich

77 nauczycieli akademickich, w tym:

9 profesorów
14 doktorów habilitowanych
45 doktorów
9 magistrów

 

Publikacje
- lliczba publikacji od roku 1970, czyli w okresie 46 lat: 4256 publikacji
- liczba publikacji naukowych w czasopismach naukowych zamieszczonych w części A (2013-2016): ponad 50 publikacji
- liczba monografii (2013-2016): 26 książek

 

5 kierunków kształcenia

- bezpieczeństwo i higiena pracy
- inżynieria bezpieczeństwa
- inżynieria biomedyczna
- mechanika i budowa maszyn
- zarządzanie i inżynieria produkcji


3 Instytuty

- Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
- Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
- Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy

 

2 uprawnienia do doktoryzowania

- budowa i eksploatacja maszyn
- inżynieria produkcji


Od roku akademickiego 2015/2016 prowadzi nabór na studia doktoranckie w dziedzinie: nauki  techniczne, dyscyplinie: Inżynieria Produkcji/Budowa i Eksploatacja Maszyn.

 

 

Współpraca z przemysłem:

Tematyka prac na rzecz przemysłu:

- technologie materiałowe
- technologie wytwarzania
- opinie, analizy, szkolenia
- badania chemiczne
- informatyczne narzędzia wspomagania produkcji

 

Współpraca z przemysłem – dobre przykłady

* Zlecenia realizowane z wykorzystaniem skaningowego mikroskopu elektronowego SEM Jeol 7600F
*   Współpraca z firmą URBAN przy realizacji innowacyjnych prac konstrukcyjnych i analitycznychBadania własności mechanicznych i struktury taśm metalowych w przedsiębiorstwie Relpol S.A. Żary
*   Badania materiałowe detali QM 1250855 dla firmy Keiper Polska Sp. z o. o.
*   Prototyp Platformy Usług e-Biznesowych dla firmy Max Electronik S.A.
*   Zarządzanie Wiedzą w KGHM Polska Miedź S.A.esa


 

51.jpg 53.jpg 47.jpg 49.jpg
59.jpg 63.jpg 70.jpg 71.jpg
9.jpg 69.jpg 12.jpg 5.jpg
32.jpg 33.jpg 34.jpg 4.jpg
43.jpg 30.jpg 28.jpg 22.jpg

fot. J. Jackowski

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT