Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

50-lecie Zielonogórskiego Środowiska Akademickiego

1 października 2015 r.

50 lecie Zielonogorskiego Srodowiska Akademickiego.jpg

     Na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpoczyna się kolejny rok akademicki. Będzie to rok wyjątkowy, gdyż to właśnie w nim przypada 50-lecie Zielonogórskiego Środowiska Akademickiego.

 

Prezentacja 50-lecia

 

 

         Pierwsza inauguracja roku akademickiego na Ziemi Lubuskiej odbyła się 25 września 1965 r. w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Zielonej Górze. W strukturze uczelni został utworzony jeden wydział – Wydział Ogólnotechniczny, na którym uruchomiono 2 kierunki: elektrotechnikę i mechanikę. Po raz pierwszy próg uczelni przekroczyło wtedy 122 studentów studiów dziennych i 90 studentów studiów wieczorowych. Kadrę dydaktyczną tworzyło 18 nauczycieli akademickich – z czego tylko dwóch miało stopień naukowy doktora.

   
Jak wspomina prof. Hieronim Szczegóła, pełnomocnik rektora ds. dydaktycznych Wyższej Szkoły Inżynierskiej w 1965 r. i pierwszy rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 50 lat bardzo szybko upłynęło. Na początku istnienia uczelnia miała tylko 2 doktorów, tworzących kadrę dydaktyczną. Powstawała w trudnej sytuacji kadrowej. Kształciła najpierw tylko inżynierów. W jej pierwszym roku istnienia, w szkole pracowali najlepsi nauczyciele z Zielonej Góry i Nowej Soli. I jak historia pokazała, to oni późnej tworzyli kadrę profesorską.

 

 

 

000001.jpg
fot. arch. uczelniane

      Pierwszymi  absolwentami Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Wyższej Szkoły Inżynierskiej, którzy otrzymali tytuły profesorskie są: prof. Wojciech Strzyżewski – obecny prorektor ds. studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz prof. Dariusz Uciński z Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ.  Prof. Wojciech Strzyżewski – bardzo dobrze wspomina studia w Zielonej Górze. Skończył kierunek historia, który wówczas w Wyższej Szkole Pedagogicznej był kierunkiem bardzo prestiżowym, miał największą kadrę profesorów (w tym naukowców z Poznania). Naukowo zajmuje się historią XVI i XVII w. Opracował kilkadziesiąt herbów w naszym rejonie. Jak sam mówi – jest to wielka satysfakcja, móc sprawdzić w praktyce swoją wiedzę naukową. Prof. Dariusz Uciński - jak mówi, swoją karierę naukową rozpoczął w 1989 r. Chciał być inżynierem. Pojawiły się jednak pierwsze komputery i porwała go bardzo mocno informatyka. W tamtych czasach nie było też dobrej pracy w przemyśle, a praca na uczelni dawała perspektywy rozwoju. Wtedy też Polska zaczęła się otwierać na Zachód. Udało mu się wówczas nawiązać kontakty z naukowcami we Francji. A nie było to takie proste, jak dzisiaj. Jak twierdzi, satysfakcję sprawia mu to, że miał możliwość współtworzenia kierunku informatyka na naszej uczeni. Potem pojawiła się automatyka i robotyka. Udało się stworzyć pierwsze laboratorium. Praca to nie tylko zawód, ale i moje hobby – mówi prof. Uciński.

 

 

s_85.jpg
fot. arch. uczelniane
Inauguracja_1973.jpg Szczegola_03.jpg korowod1.jpg korowod2.jpg
Bez_tytułu_12r 1979.jpg Bez_tytułu_13.jpg Bez_tytułu_1r 1980.jpg Bez_tytułu_2 1974.jpg
Bez_tytułu_2.jpg Bez_tytułu_3r 1984.jpg Bez_tytułu_7.jpg Bez_tytułu_4r 1977.jpg

fot. arch. uczelniane

DSC_0015 2007r.JPG DSC_0046 2007r.JPG DSC_0211 2006r.JPG DSC_6082 2006r.JPG
DSCF1554 2004r.JPG DSCF3364 2006r.JPG DSCF3809 2005r.jpg DSCF4208 2005r.JPG
DSCF4962 2005r.JPG P1010026 2003r.JPG Picture 024 2006r.jpg P1010002 2003r.JPG

fot. arch. uczelniane

      

     

      Dziś na Uniwersytecie Zielonogórskim mamy 12 wydziałów, 60 kierunków studiów, 14 tys. studentów i 875 nauczycieli akademickich, w tym 91 profesorów tytularnych, 200 doktorów habilitowanych i 453 doktorów.

 

 

Scan0038.jpg
fot. archiwum uczelniane

 

 

KALENDARIUM  50-lecia

 

 

3 czerwca 1965 - powołanie Wyższej Szkoły Inżynierskiej o jednowydziałowej strukturze

25 września 1965 - pierwsza inauguracja roku akademickiego na WSI

1966 - powołanie Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego (AZS)

1967 - powstanie Wydziału Elektrycznego (dziś Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki) i Wydziału Mechanicznego

1968 - oddanie do użytku auli przy ul. Podgórnej

1968 - powstanie Wydziału Budownictwa Ogólnego (dziś Wydział Budownictwa, Architektury  i Inżynierii Środowiska

1968 - pierwsze Bachanalia

1969 - pierwsze egzaminy dyplomowe (przystąpiły do nich 102 osoby, absolwentem z dyplomem nr 1 został inż. Zygmunt Jankowski)

1970 - pierwszy stopień doktora habilitowanego uzyskany przez pracownika zielonogórskiej uczelni/przedstawiciela środowiska lokalnego (Hieronim Szczegóła)

30 lipca 1971 - powołanie Wyższej Szkoły Nauczycielskiej z trzema Wydziałami: Humanistycznym, Pedagogicznym (dziś Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) oraz Matematyczno-Przyrodniczym

1 października 1971 - uroczysta inauguracja roku akademickiego na WSN

1973 - przekształcenie zawodowej WSN w akademicką Wyższą Szkołę Pedagogiczną

1975 - oddanie do użytku gmachu WSP przy al. Wojska Polskiego 69

1975 - pierwszy tytuł profesora dla pracownika zielonogórskiej uczelni (Hieronim Szczegóła)

1978 - otwarcie hali sportowej WSP

1980 - powstanie w Zielonej Górze Niezależnego Zrzeszenia Studentów

1981 - strajki studenckie

1984 - powstanie kabaretu POTEM – początek Zielonogórskiego Zagłębia Kabaretowego

1987 - powstanie Wydziału Podstawowych Problemów Techniki na WSI (dziś w większości w strukturze Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii i Wydziału Ekonomii i Zarządzania)

1987 - pierwsze na WSI prawo doktoryzowania w dyscyplinie budownictwo (pierwsza obrona dwa lata później – mgr inż. Jerzy Łakomski)

1990 - początek dynamicznego rozwoju obu uczelni związany z transformacją ustrojową i wprowadzaniem nowego prawa o szkolnictwie wyższym

1992 - oddanie do użytku nowej hali sportowej na WSI

1993 - powstanie grupy Raz, Dwa, Trzy

1994 - otrzymanie przez WSP dwóch pierwszych uprawnień do doktoryzowania w dyscyplinach historia i pedagogika (pierwsze obrony w 1996 roku – historia mgr Stefan Dudra, pedagogika – mgr Ireneusz Nijaki)

1996 - przekształcenie WSI w Politechnikę Zielonogórską

1998 - powstanie Radia INDEX

1999 - powstanie Wydziału Artystycznego WSP (z połączenia Instytutu Wychowania Muzycznego i Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej)

2001 - uzyskanie przez obie uczelnie pierwszych uprawnień do habilitowania: WSP – historia; PZ – elektrotechnika (pierwsze kolokwia habilitacyjne 2002: dr Dariusz Dolański – historia, dr inż. Wiesław Moczulski - elektrotechnika)

7 czerwca 2001 - Sejm RP przyjął ustawę o powołaniu Uniwersytetu Zielonogórskiego w wyniku połączenia WSP i Politechniki Zielonogórskiej

1 września 2001 - POWSTANIE UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO o strukturze ośmiu Wydziałów: Artystycznego; Humanistycznego; Nauk Społecznych i Pedagogicznych; Nauk Ścisłych; Zarządzania; Inżynierii Lądowej i Środowiska; Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, Mechanicznego

1 października 2001 - pierwsza inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Zielonogórskim

2002 - pierwszy nadany przez zielonogórską uczelnię doktorat honoris causa (prof. dr hab. Tadeusz Kaczorek)

2004 - powstanie Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii oraz Wydziału Fizyki i Astronomii

2007 - powstaje Wydział Nauk Biologicznych

2007 - pierwszy absolwent WSI otrzymuje tytuł profesora – dr hab. inż. Dariusz Uciński – pracownik naukowy na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

2010 - pierwszy absolwent WSP otrzymuje tytuł profesora – dr hab. Wojciech Strzyżewski – pracownik naukowy Wydziału Humanistycznego

2013 - oddanie do użytku nowego budynku Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego

2014 - powstanie Wydziału Prawa i Administracji

2015 - powstanie Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu

5 października 2015 - 50. inauguracja roku akademickiego na Ziemi Lubuskiej

 

 

Logo_WSP.jpg logo_WSI.jpg logo_PZ.jpg logo UZ pion - CMYK.jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT