Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Absolwenci EXTRA miesiąca kwietnia na Uniwersytecie Zielonogórskim

4 kwietnia 2022 r.

 

 

W piątek,  1 kwietnia br., rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego wręczył statuetki Absolwent EXTRA dwóm kolejnym absolwentom. Absolwentami EXTRA miesiąca kwietnia zostali: Teresa Kaźmierczak i Piotr Stasiak – obydwoje ukończyli Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

 

Absolwent EXTRA1.jpg

Od lewej: Monika Politańska – kierownik Biura Karier UZ, rektor UZ prof. Wojciech Strzyżewski, Teresa Kaźmierczak - absolwent extra, prof. Barbara Literska – prorektor ds. studenckich UZ, prof. Beata Gabryś – dziekan Wydziału Nauk Biologicznych; fot. K. Doszczak

Teresa Kaźmierczak ukończyła w ub. roku studia I stopnia na kierunku biotechnologia. Dzięki swojej ambicji oraz pracowitości połączonej z rozwojem  zainteresowań związanych z biotechnologią, studia ukończyła z oceną celującą.


W ciągu ostatnich trzech lat pełniąc funkcję starosty roku współpracowała z władzami wydziału, pomagała w rozwiązywaniu problemów, przekazywała wydziałowe informacje koleżankom i kolegom z roku. W trakcie ostatniego semestru studiów licencjackich zdała egzamin First Certificate of English na poziomie potwierdzającym jej znajomość języka angielskiego, zarówno w formie pisanej, mówionej, a także słuchanej na poziomie średniozaawansowanym B2. Podczas praktyk zawodowych zdobyła doświadczenie w pracy w laboratorium jakościowym oraz poszerzyła swoje umiejętności, jak i wiedzę na temat technik laboratoryjnych. Obecnie kontynuuje studia na biotechnologii w spec. peptydy i białka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absolwent EXTRA2.jpg

Od lewej: Monika Politańska – kierownik Biura Karier UZ, rektor UZ prof. Wojciech Strzyżewski, Piotr Stasiak - absolwent extra, prof. Barbara Literska – prorektor ds. studenckich UZ, prof. Beata Gabryś – dziekan Wydziału Nauk Biologicznych; fot. K. Doszczak

Piotr Stasiak ukończył studia stacjonarne drugiego stopnia z tytułem magistra na kierunku biologia (spec. biologia molekularna). W pierwszym semestrze studiów magisterskich brał udział w wymianie studenckiej w ramach programu Erasmus+ na Universidade da Coruña w Hiszpanii, gdzie oprócz wiedzy związanej ze studiowanym kierunkiem miał szansę doskonalić języki obce - angielski i hiszpański.


W trakcie studiów odbył roczny staż w laboratorium na amerykańskim University of Alabama at Birmingham – miał tam okazję poznać od podszewki zagadnienia związane m. in. z klonowaniem molekularnym, mutagenezą, hodowlą komórkową, transfekcją, oczyszczaniem białek i mikroskopią konfokalną. Opanował również podstawy pracy z ciekawym organizmem modelowym - danio rerio. Był częścią wieloosobowego zespołu badawczego, co pozwoliło mu na wymianę doświadczeń i poznanie nowych ludzi z całego świata.


Biegle posługuje się językiem angielskim - posiada certyfikat FCE, uzyskał również wysoki wynik na egzaminie TOEFL.  W wolnym czasie lubi biegać i jeździć na rowerze. Pewnego dnia chciałby przebiec maraton. Samodzielnie uczy się języka hiszpańskiego. Dużo radości daje mu gra na ukulele.


Chciałby dalej rozwijać się naukowo w dziedzinie nauk biologicznych i nauk o zdrowiu. Obecnie pracuje na Uniwersytecie Zielonogórskim, gdzie bierze udział w projektach badawczych. Jest zawsze gotowy na podejmowanie nowych wyzwań i zdobywanie wiedzy potrzebnej, by stawić im czoła.

 

 

 

 

 

 

DSC_1084.JPG

Od lewej: Agnieszka Gandecka - Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia , prof. B. Gabryś - dziekan Wydziału Nauk Biologicznych, Dawid Rzeszutek - absolwent extra, prof. B. Literska - prorektor ds. studenckich UZ, prof. W. Strzyżewski - rektor UZ, doc. K. Dzieńdziura - Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia UZ, M. Politańska - kierownik Biura Karier UZ; fot. M. Janion

Trzecim Absolwentem Extra miesiąca KWIETNIA jest lic. Dawid Rzeszutek - absolwent studiów I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja (Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie). Zrealizował już wiele projektów, które można praktycznie wykorzystać w branży,  takich jak np. imprezy sportowe, wycieczki szkolne czy też programy animacji hotelowych.

Jest współautorem projektu Quest dla Ogrodu Botanicznego w Zielonej Górze. To gra terenowa której istotnymi cechami są: określona tematyka – tu rośliny, brak oznaczenia w terenie, konieczność samodzielnego eksplorowania otoczenia przy pomocy mapy i wierszowanych wskazówek oraz rozwiązanie zagadek na trasie przejścia. Dzięki temu dzisiejsi goście Ogrodu mogą uczyć się poprzez zabawę.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT