Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Absolwenci prawa z UZ publikują za 100 punktów!

23 marca 2022 r.

Rejent str. 1.jpg

Z satysfakcją informujemy, że w styczniowym oraz lutowym numerze miesięcznika naukowego „Rejent” ukażą się publikacje czwórki absolwentów prawa Uniwersytetu Zielonogórskiego.  Artykuły są już dostępne pod adresem: https://www.rejent.com.pl/miesieczniki.php?lang=Pl  

 

Artykuły naukowe powstały na bazie rozważań przeprowadzonych w pracach magisterskich, napisanych i obronionych pod kierunkiem dr. hab. Arkadiusza Wudarskiego, prof. UZ, kierownika Katedry Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego.


Miesięcznik „Rejent” jest renomowanym specjalistycznm czasopismem polskiego środowiska notarialnego. Jest on umieszczony na liście czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz indeksowany w bazie Copernicus International Za publikację w tym periodyku jej autor otrzymuje 100 punktów! Czasopismo jest również indeksowane w międzynarodowej bazie IC Jurnals Master List z wynikiem 64 punktów.


Warto przy tym podkreślić, że wszyscy autorzy publikacji rozwijają się również  na płaszczyźnie praktycznej i wykorzystują zdobytą na Uniwersytecie Zielonogórskim wiedzę w ramach aplikacji prawniczych.


Kamil Chudzik – aplikant adwokacki II roku w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Zielonej Górze w swoich rozważaniach skupił się na problematyce „Legitymacji procesowej prokuratora w postępowaniu o unieważnienie małżeństwa – postulaty de lege ferenda i de lege lata”.


Elżbieta Czaniecka – aplikantka III roku aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Zielonej Górze zainteresowała się tematem „Spadku digitalnego w prawie polskim – przykład Facebooka”.


Kinga Malcherek-Kalemba – aplikantka III roku aplikacji adwokackiej w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu przedstawiła rozważania w pracy pt. „Wyroki nieistniejące w postępowaniu cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem wad związanych z notyfikacją wyroku”. 


Anna Rogowicz – aplikantka XI rocznika aplikacji sędziowskiej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury zajęła się tematem „Elastyczna akcesoryjność jako cecha nowoczesnych zabezpieczeń rzeczowych”.
 

Kamil Chudzik.jpg Czaniecka Elżbieta.jpg Kinga Malcherek-Kalemba .JPG Anna Rogowicz .jpg
Kamil Chudzik. Fot. Archiwum prywatne. Elżbieta Czaniecka. Fot. Archiwum prywatne. Kinga Malcherek-Kalemba. Fot. Archiwum prywatne. Anna Rogowicz. Fot. Archiwum prywatne.

Serdecznie gratulujemy opublikowanych artykułów.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT