Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

AKCJA EWALUACJA – OCEŃ BELFRA zakończona!

11 maja 2022 r.

 

Plakat Oceń Belfra.png

Na Uniwersytecie Zielonogórskim zakończyła się XIV edycja AKCJI EWALUACJI – OCEŃ BELFRA. Ocena prowadzących zajęcia dokonywana jest przez studentów i doktorantów po zakończeniu zajęć. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wydziałowej i indywidualnej.

 

 

Wyniki końcowe oceny prowadzących zajęcia
– kategoria wydziałowa

 

W kategorii wydziałowej nagrodzony zostanie każdy wydział, który zwyciężył w swojej grupie. Liczył się procentowy udział  studentów, którzy wzięli udział i wypełnili przynajmniej jedną ankietę. Nagrodą w tej kategorii jest Dzień Rektorski dla wydziału, który zostanie ustalony dla każdego wygranego wydziału z Parlamentem Studenckim UZ.
 

W grupie I zwyciężył Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki, ankietę wypełniło 25,4% studentów Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki.
 

W grupie II zwyciężył Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, ankietę wypełniło 31,7% studentów Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu.
 

W grupie III zwyciężył Wydział Nauk Biologicznych, ankietę wypełniło 22,4% studentów i doktorantów Wydziału Nauk Biologicznych.
 

W grupie IV zwyciężył Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, ankietę wypełniło 38,1% studentów i doktorantów Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii.
 

W grupie V  - Wydział Fizyki i Astronomii, użyto ponad 40% tokenów przydzielonych dla studentów i doktorantów, co gwarantuje otrzymanie nagrody.
 

 

Kategoria indywidualna
 

Wyniki w kategorii indywidualnej, w której udział wzięli wszyscy studenci, którzy wypełnili ankietę, zostaną ogłoszone w przyszłym tygodniu. Nagrodą w kategorii indywidualnej jest jedną z trzech kart podarunkowych.


 

 

Zwycięskim wydziałom gratulujemy!

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT