Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Apel KRASP w związku z aktami agresji w stosunku do studiujących w Polsce cudzoziemców

7 listopada 2016 r.

 

krasp300.jpg

Apel
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
w związku z aktami agresji w stosunku do studiujących w Polsce cudzoziemców 

W związku z informacjami o dużej liczbie haniebnych zachowań o podłożu ksenofobicznym w stosunku do studiujących w Polsce cudzoziemców, jakie ostatnio docierają do Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, rektorzy uczelni członkowskich KRASP wyrażają swoje zaniepokojenie i zdecydowany protest przeciwko takim zachowaniom i jednocześnie, kolejny już raz, apelują do właściwych służb państwa o skuteczne zapewnienie pełnego bezpieczeństwa studentom zagranicznym w naszym kraju.

Polska, w swojej długiej i burzliwej historii, zasłynęła z tradycji tolerancji i była miejscem harmonijnego współżycia wielu narodów. Przykłady powtarzających się aktów przemocy fizycznej i psychicznej w stosunku do studentów zagranicznych oraz nieposzanowania ich kultury dyskredytują ten dobry dotychczas wizerunek Polski i wywołują poczucie wstydu w polskim środowisku akademickim.

Apelujemy również o to, aby w przypadku uzasadnionych prawnie działań służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo naszego kraju, podejmowanych w stosunku do studentów i pracowników akademickich z zagranicy, władze uczelni były w stosowny sposób informowane o takich sytuacjach.

 

 

 

 

prof. dr. hab. inż. Jan Szmidt
Przewodniczący KRASP

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT