Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Audytor bezpieczeństwa ruchu drogowego - kurs na WBAiIŚ UZ

9 lutego 2016 r.

 

 

Na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego prowadzony będzie kurs Audytor bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Celem kursu jest doskonalenie wiedzy słuchaczy w zakresie drogownictwa pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ma on m.in. na celu podniesienie umiejętności przeprowadzania audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego, zarządzania bezpieczeństwem sieci drogowej i kontroli bezpieczeństwa ruchu drogowego wymaganych dyrektywą europejską nr 2008/96/WE oraz uzyskanie kalifikacji pozwalających na przedłużenie certyfikatu na kolejne trzy lata na wniosek audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego po dostarczeniu potwierdzenia ukończenia szkolenia okresowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie szkoleń oraz wzoru certyfikatu dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego.


Ukończenie kursu pozwoli absolwentom w lepszym wykorzystaniu wiedzy w zakresie przepisów prawnych, planowania, zarządzania oraz utrzymania dróg głównie pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Kurs adresowany jest do osób posiadających Certyfikat Audytora Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego.


Kursu obejmuje łącznie 35 godzin zajęć, rozpocznie się w marcu br. (1 semestr). Cena kursu – 1800 zł.

 

Dokumenty można składać w terminie do 19 lutego 2016 r.

 

Szczegółowe informacje na stronie::

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT