Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Awans czasopisma Discussiones Mathematicae Graph Theory (DMGT)

14 lipca 2022 r.

okladka DMGT Strona_1.jpg

Okładka ostatniego numeru czasopisma Discussiones Mathematicae Graph Theory

Czasopismo Discussiones Mathematicae Graph Theory (DMGT), wydawane przez Uniwersytet Zielonogórski, awansowało w  wielu najważniejszych światowych rankingach.DMGT reprezentuje dwie dziedziny: Applied Mathematics i Discrete Mathemathics, w obu mieszcząc się w kwartylu Q2. Wskaźnik IF wzrósł do wartości 1.028 za 2021 rok przy wartości 0.714 w 2020 r. Pozostałe najważniejsze wskaźniki bibliometryczne DMGT za 2021 r. przyjęły następujące wartości: 5-Year IF: 0.934,  JCI: 0.84,  Cite Score: 1.7, SNIP: 1.157,  SJR: 0.597.Warto podkreślić, że obecnie DMGT posiada jeden z najwyższych IF, wśród kilkunastu polskich czasopism matematycznych z  IF.


 

DMGT powstało w 1995 r. w wyniku podziału czasopisma Discussiones Mathematicae na niezależne serie. Od początku wszystkie prace publikowane w DMGT są anonsowane i recenzowane w bazie Mathematical Reviews, od 2000 r., DMGT zostało ujęte w gronie 400 najważniejszych czasopism matematycznych bazy MathSciNet.W 2011 r. baza Scopus, po raz pierwszy, wyznaczyła dla DMGT dwuletni index SJR a w 2014 r. czasopismo zostało włączone do bazy Web of Science uzyskując wskaźnik IF.

 

Rocznie DMGT publikuje 80 prac, przy czym ta liczba stanowi około 15 proc. liczby prac wpływających rocznie do redakcji, co potwierdza wysoką rangę czasopisma. Redaktorem naczelnym czasopisma jest prof. dr hab. Mieczysław Borowiecki. Kolegium redakcyjne DMGT składa się ze specjalistów z zakresu matematyki z 16  krajów, w tym gronie znaleźli się redaktorzy doradczy: Michael Henning, Sandi Klavžar, Alexandr V. Kostochka, Jaroslav Nešetřil, Ewa Drgas-Burchardt (UZ). W skład Komitetu Redakcyjnego DMGT wchodzą również pracownicy związani z Uniwersytetem Zielonogórskim: dr Danuta Michalak, dr hab. Elżbieta Sidorowicz, dr Anna Fiedorowicz, dr hab. Piotr Borowiecki. Przy wydawaniu czasopisma współpracują również dr Marta Borowiecka-Olszewska, mgr Grzegorz Arkit i Izabela Gwóźdź-Regus.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT