Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Bardzo dobre wyniki ewaluacji działalności naukowej na Uniwersytecie Zielonogórskim

1 sierpnia 2022 r.

 

logo UZ pion - RGB kwadrat.jpg

 

W dniu 29 lipca 2022 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazało decyzje o przyznaniu Uniwersytetowi Zielonogórskiemu kategorii naukowych w 23 dyscyplinach naukowych za lata 2017-2021. Miło nam poinformować, iż Uniwersytet Zielonogórski otrzymał: aż 8 kategorii A, 13 kategorii B+ i 2 kategorie B.

 

 

Przy ocenie jakości działalności naukowej za które przyznawane są kategorie A+, A, B+, B, C, brane są pod uwagę osiągnięcia pracowników Uniwersytetu reprezentujących dane dyscypliny naukowe. Osiągnięcia oceniane są w trzech kryteriach: poziom naukowy i artystyczny prowadzonej działalności naukowej, efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych, wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

 

Przyznane kategorie naukowe mają między innymi wpływ na uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów naukowych oraz poziom subwencji przyznawanej Uniwersytetowi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

 

Warto przypomnieć, iż w poprzedniej ewaluacji naukowej za lata 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski uzyskał jedynie 1 kategorię A, 10 kategorii B i 1 kategorię C (po odwołaniu przyznano kategorię B). Należy jednak pamiętać, iż aktualna ewaluacja działalności naukowej za lata 2017-2021 została przeprowadzona na nowych zasadach, w obrębie dyscyplin naukowych, a nie jak w przypadku poprzedniej ewaluacji w obrębie wydziałów.

 

Uzyskane wyniki ewaluacji działalności naukowej wskazują na dynamiczny i zrównoważony rozwój dyscyplin naukowych we wszystkich dziedzinach nauki i sztuki istniejących na Uniwersytecie Zielonogórskim  – mówi prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski, Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

Jednym z wymiernych efektów przyznanych kategorii naukowych A i B+ jest, aż trzykrotny wzrost liczby dyscyplin, które uzyskały uprawnienia do przyznawania stopnia doktora habilitowanego. Liczba ta zwiększyła się z dotychczasowych 7 do 21 co ma niezwykle istotne znaczenie dla przyszłego rozwoju kadrowego Uniwersytetu Zielonogórskiegomówi dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.

 

Wszystkim Pracownikom zaangażowanym w rozwój dyscyplin naukowych na Uniwersytecie Zielonogórskim serdecznie dziękujemy i gratulujemy!

 Ewaluacja 2017-2022 – kategorie przyznane Uniwersytetowi ZielonogórskiemuKategoria A

 • automatyka, elektronika i elektrotechnika
 • ekonomia i finanse
 • inżynieria mechaniczna
 • językoznawstwo
 • literaturoznawstwo
 • nauki o polityce i administracji
 • nauki o zdrowiu
 • pedagogikaKategoria B+

 • astronomia
 • filozofia
 • historia
 • informatyka techniczna i telekomunikacja
 • inżynieria lądowa i transport
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
 • matematyka
 • nauki biologiczne
 • nauki fizyczne
 • nauki medyczne
 • nauki o zarządzaniu i jakości
 • nauki prawne
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Kategoria B

 • sztuki muzyczne
 • nauki socjologiczne
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT