Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Bezpłatny kurs dla pielęgniarek i położnych na UZ

10 stycznia 2016 r.

 

Katedra Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego organizuje pierwszą edycję bezpłatnego, specjalistycznego kursu dla pielęgniarek i położnych „Ordynowanie leków i wypisywanie recept". Rozpoczęcie kursu planowane jest po zgłoszeniu się minimalnej liczby uczestników, to jest 30 osób. Termin rozpoczęcia kursu zostanie ogłoszony na stronie Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UZ.

 


W czasie kursu słuchacze będą uczestniczyć w zajęciach teoretycznych i praktycznych (zajęcia teoretyczne: cz. I – 3 tygodnie oraz 20 godz. stażu, cz. II – 2 tygodnie oraz 14 godz. stażu). Staż będzie się odbywał po zaliczeniu części teoretycznej, w gabinetach lekarzy rodzinnych (w grupach 2-3 osobowych).

 


Zajęcia będą odbywać się w piątki od godziny 14.00 do 19.00 oraz w soboty od godziny 9.00 do 15.45 w cyklu cotygodniowym. Kurs zakończy się egzaminem teoretycznym, przeprowadzonym w formie pisemnej oraz egzaminem praktycznym.
Planowane są kolejne edycje kursu, aż do wyczerpania liczby chętnych osób.

 


Kurs został podzielony na dwie części w zależności od posiadanych kwalifikacji zawodowych:


CZĘŚĆ I - przeznaczona jest dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa (zgodnie z art.15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej Dz. U. z 2014 r. poz. 1435 z późn. zm.)
 
CZĘŚĆ II - przeznaczona jest dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających  tytuł  specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa (zgodnie z art.15a ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej  (Dz. U. z  2014  r. poz. 1435, z późn. zm.)

 


 
Osoby, które ukończą kurs (po złożeniu egzaminu i uzyskaniu certyfikatu) uprawnione będą do:


– część I


1. Samodzielnej ordynacji leków zawierających określone substancje czynne, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środków odurzających i substancji psychotropowych, w tym wystawiania na nie recept.


2. Samodzielnej ordynacji środków spożywczych specjalnego przeznaczenia, w tym wystawiania na nie recept.


3. Samodzielnej ordynacji wyrobów medycznych, w tym wystawiania na nie recept lub zleceń.


4. Wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środków odurzających i substancji  psychotropowych oraz na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia, niezbędne do kontynuacji leczenia.


5. Wystawiania recept lub zleceń w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na wyroby medyczne.


6. Samodzielnego ordynowania leków z kategorii OTC.
 


- część II


1. Wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środków odurzających i substancji psychotropowych, niezbędnych do kontynuacji leczenia.


2. Wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia.


3. Samodzielnego ordynowania leków z kategorii OTC.
 


Dokumenty wraz ze zgłoszeniem na kurs można składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu ul. Zyty 26, Zielona Góra, do pani Arlety Zaleskiej tel. 68 328 31 43; e-mail: a.zaleska@wlnz.uz.zgora.pl .

 

Nie są przyjmowane zgłoszenia telefoniczne.

 

Szczegółowe informacje o kursie i zasadach rekrutacji znajdują się na stronie: http://www.wlnz.uz.zgora.pl/docs/news/Informacja-o-kursie.pdf


 
Zajęcia będą odbywały się w salach Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ulicy Energetyków 2.
 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT