Bieg o Puchar Rektora dla studentów UZ już jutro!!!

20 maja 2019 r.

 

KAZ_2923r.jpg

fot. L.Adamczewski, na zdjęciu: Bieg o Puchar Rektora 2018

 

 

Już jutro w ramach Dni Kultury Studenckiej Bachanalia 2019 odbędzie się coroczny Bieg o Puchar Rektora UZ, którego organizatorem jest Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UZ, Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Parlament Studencki. Bieg rozpocznie się o godz. 10.30 na stadionie uniwersyteckim przy ul. Wyspiańskiego 58. Długość trasy to tylko 1 km, zatem trasa jest do pokonania nie tylko dla wytrwanych biegaczy. Zgłoszenia do biegu od godz. 9.00 do 10.15.

 

Zapraszamy!!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin Biegu o Puchar Rektora UZ

Bachanalia 2019

Bieg indywidualny oraz Bieg w Parach

 

Bieg dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

 

Organizator:

Organizatorem jest SWFiS, KU AZS oraz Parlament Studencki Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Cele:

 • Promocja aktywnego spędzania czasu wśród studentów UZ
 • Integracja środowiska uniwersyteckiego UZ
 • Ukazanie Uniwersytetu Zielonogórskiego jako jednostki promującej aktywność ruchową

 

Miejsce i termin:

Data: 21.05.2019 r. godz. 10:30

Miejsce: Start i Meta stadion  UZ ul. Wyspiańskiego

Trasa: Długość trasy wynosi ok 1000 metrów, nawierzchnia mieszana (miękka oraz utwardzona)

 

 

Program szczegółowy:

 

9:00-10:15 - Zgłoszenia do biegu, ul. Wyspiańskiego 58, Stadion UZ;

10:30 - Start biegu KOBIET i MĘŻCZYZN oraz Biegu w Parach, ul. Wyspiańskiego 58, Stadion UZ;

10:45 - Zakończenie biegu (limit czasu wynosi 12 minut!!!), ul. Wyspiańskiego 58, Stadion UZ;

11:15 - Ogłoszenie wyników / Uroczystość dekoracji zwycięzców /Losowanie nagród, ul. Wyspiańskiego 58, Stadion UZ.

 

 

Warunki uczestnictwa:

 • W biegu przewidziane są dwie kategorie: Bieg indywidualny KOBIET i MĘŻCZYZN oraz BIEG W PARACH.  Każda zgłoszona para zobowiązana jest do rozpoczęcia i zakończenia biegu z partnerem. Zawodnicy na czas biegu „połączeni” zostaną opaską założoną na nadgarstki.
 • Do startu dopuszczeni zostaną studenci UZ, którzy dokonają zgłoszenia i otrzymają numer startowy
 • Każdy uczestnik biegu zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Biegu
 • Dokonanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Biegu
 • Uczestnicy biegu startują na własną odpowiedzialność, potwierdzane jest to własnoręcznym podpisem.
 • Udział w biegu wziąć mogła jedynie studenci posiadający numer startowy


Zgłoszenia:

 • Zgłoszenia dokonać należy w Burze Zawodów w godzinach 9:00-10:15
 • Biuro Zawodów zlokalizowane będzie na stadionie Uniwersytetu Zielonogórskiego na ul. Wyspiańskiego 58


Klasyfikacja i nagrody:

 • W klasyfikacji Generalnej KOBIET I MĘŻCZYZN za zajęcie miejsca 1-3 wręczone zostaną nagrody rzeczowe
 • W kategorii pierwszej parze żeńskiej , męskiej, mieszanej  wręczone zostaną nagrody rzeczowe
 • Nagrody w klasyfikacji generalnej oraz w klasyfikacjach dodatkowych nie dublują się.


Zasady bezpieczeństwa:

 • Każdy uczestnik biegu zobowiązany jest do poruszania się wyłącznie po wyznaczonej trasie biegu,
 • Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do wytycznych służb zabezpieczających trasę biegu
   

Postanowienia końcowe:

 • Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
 • Każdy uczestnik biegu zobowiązany jest do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej lub na zewnętrznej stronie uda w widocznym miejscu pod karą dyskwalifikacji,
 • Organizator zapewnia szatnie, toalety oraz depozyt zlokalizowane w okolicy Biura Zawodów
 • Za rzeczy zaginione podczas imprezy organizator nie odpowiada,
 • Organizator biegu nie ubezpiecza uczestników biegu od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT