Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Budujemy bezpiecznie i nowocześnie – konferencja na UZ

25 kwietnia 2022 r.

WBAIS.JPG

Siedziba Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ. Fot. Mamert Janion.

W czwartek, 5 maja 2022 r. o godz. 10.00 w sali nr 215 w siedzibie Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. prof. Zygmunta Szafrana1 (bud. A-8), rozpocznie się konferencja pt. Budujemy bezpiecznie i nowocześnie.Organizatorami konferencji są:
Państwowa Inspekcja Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, Lubuska Izba Budownictwa i Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.


 

Konferencja składać się będzie z części teoretycznej oraz praktycznej.


 

W trakcie wydarzenia, o godz. 13.30  przewidziano pokazy ewakuacji operatora żurawia oraz inspekcji żurawia z wykorzystaniem drona. Odbędą się one na budowie wielopoziomowego parkingu obok zielonogórskiej Palmiarni.
 Program:
 

godz. 10:00 – otwarcie konferencji: 
 
·  Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy;

· dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, prof. UZ, prorektor ds. współpracy z gospodarką Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 
godz. 10:30 - 13:00 – prezentacje: 
 
1. Jarosław Leśniewski, zastępca Głównego Inspektora Pracy: Kampania prewencyjno-kontrolna BUDOWA.STOP WYPADKOM!
 
2. Roman Burghardt, starszy inspektor pracy - specjalista Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze: Zagrożenia na budowie na przykładzie dwóch wypadków przy pracy.
 
3. dr inż. arch. Alicja Maciejko i mgr inż. arch. Agnieszka Wierzbicka, Instytut Architektury i Urbanistyki Uniwersytetu Zielonogórskiego: Nowe kierunki w projektowaniu architektonicznym. Miejsca pracy po pandemii COVID-19. Punkty recepcyjne dla uchodźców.
 
4. mgr inż. arch. Paweł Kochański, Instytut Architektury i Urbanistyki Uniwersytetu Zielonogórskiego, przewodniczący Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów RP: Planowanie aspektów związanych z bezpieczeństwem budynków na etapie projektu architektonicznego.
 
5. dr inż. Remigiusz Aksentowicz, Instytut Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego: Wybrane procedury bezpieczeństwa w budownictwie.
 
6. Zenon Bambrowicz, prezes Zarządu Lubuskiej Izby Budownictwa: Budownictwo i jego przemiany w ostatnich 3 dekadach na przykładzie Lubuskiego Mistera Budowy.
 
7. Wojciech Poręba, dyrektor ds. technicznych HZBUD sp. z o.o., członek Okręgowej Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa: Technologie i metody stosowane przy budowie śródlądowych budowli hydrotechnicznych.
 
8. Marcin Mitek, dyrektor Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Poznaniu: Innowacje dla bezpieczeństwa – nowoczesna technika stosowana przez UDT.
 
9. Magdalena Jankowska, inspektor BHP BUDIMEX SA: BEZPIECZNA BUDOWA czyli bhp na budowach kubaturowych Budimex SA.
 

 godz. 13:00 – 13:30 – przerwa kawowa. 

 
godz. 13:30 – 15:00 - część praktyczna przy budowie wielopoziomowego parkingu obok zielonogórskiej „Palmiarni”, ul. Grzegorza Zarugiewicza:

- krótka informacja na temat budowy – Budimex SA.

- ewakuacja operatora żurawia – Państwowa Straż Pożarna.

- przegląd żurawia z użyciem drona – Urząd Dozoru Technicznego.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT