Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Cele, drogi i metody transferu prawa - międzynarodowa konferencja naukowa

24 sierpnia 2022 r.

 

Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego Uniwersytetu Zielonogórskiego jest współorganizatorem międzynarodowej konfernecji naukowej Cele, drogi i metody transferu prawa. Sukcesy i porażki transplantacji prawa. Konfernecja odbędzie się w dniach 5 - 6 września br. w Collegium Polonicum w Słubicach.


W obradach wezmą udział naukowcy z całego świata, prawnicy z renomowanych ośrodków z Polski, Niemiec, Austrii, USA, Wielkiej Brytanii, Gruzji, Białorusi, Szwajcarii, Turcji, Japonii oraz Nepalu.


Debata będzie się koncentrować na analizie celów, funkcji oraz metod transferów prawnych. Poszukiwana będzie w szczególności odpowiedź na pytanie jakie czynniki (prawne, społeczne, polityczne, ekonomiczne, naukowe) decydują o sukcesie lub porażce przeszczepów instytucji prawnych z jednego systemu prawnego do innego.


Prelegenci zaprezentują wyniki swoich badań w czterech panelach: wyzwania metodologiczne transferów prawnych; prawo cywilne; prawo handlowe oraz prawo rodzinne.


Konferencja odbywa się w ramach cyklu międzynarodowych konferencji „Iura Privata in Comparatione”, która została zainicjowana kilka lat temu przez profesora Arkadiusza Wudarskiego z Uniwersytetu Zielonogórskiego, w celu stworzenia przestrzeni dla rozwoju polskich badań prawnoporównawczych oraz pogłębiania współpracy z wiodącymi instytutami prawa porównawczego na świecie.

W tym roku „Iura Privata in Comparatione” jest organizowana we współpracy Uniwersytetu Zielonogórskiego z Collegium Polonicum, Uniwersytetem Europejskim Viadrina, Uniwersytetem Ekonomicznym w Wiedniu, Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Uniwersytetem w Würzburgu.


Konferencja zbiega się z 30-leciem zarówno Collegium Polonicum oraz Instytutu Badawczego Prawa Gospodarczego Europy Środkowo-Wschodniej (FOWI) działającego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu, z którym gospodarz konferencji – profesor A. Wudarski współpracuje od 1996 roku.


Językiem konferencji jest język niemiecki i nie jest przewidziane tłumaczenie na język polski.


Udział w konferencji jest możliwy zarówno w formie tradycyjnej jaki i digitalnej. W obu przypadkach konieczne jest przesłanie zgłoszenia mailem do 31 sierpnia br. na adres:


- udział online na adres: Research-Wudarski@europa-uni.de

- udział na miejscu na adres: Sekretariat-Wudarski@europa-uni.de

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT