Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Centrum Analityki KGHM Polska Miedź S.A. czeka na absolwentów UZ

9 lipca 2020 r.

Centrum Analityki.jpg

Stoją od lewej: prof. Wojciech Strzyżewski – rektor-elekt UZ; Władysław Dajczak - wojewoda lubuski, Marcin Chludziński – prezes KGHM Polska Miedź S.A., Michał Dworczyk – minister – członek Rady Ministrów, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Krzysztof Kubów – sekretarz stanu, szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów. Fot. Aleksandra Pietruszewska

KGHM Polska Miedź S.A. to nie tylko potentat w wydobyciu rud metali szlachetnych i półszlachetnych oraz  ich przetwórstwa, ale właściciel całego portfela dodatkowych produktów. Jednym z nich są informacje pozyskiwane z ośrodków przemysłowych.


Tylko w Hucie Miedzi Głogów znajduje się 300 tysięcy czujników, które zbierają 150 miliardów danych. Gromadzą np. informacje o ilości wyprodukowanych surowców. Przetwarzaniem tych danych zajmie się Centrum Analityki, które powstało w Zielonej Górze.


Prezes KGHM Polska Miedź S.A., Marcin Chludziński liczy na owocną współpracę z zielonogórskimi  informatykami. Stwierdził, że KGHM Polska Miedź S.A., zatrudnia wielu informatyków – absolwentów UZ, ale oni są potrzebni na miejscu, w siedzibie spółki. W Centrum Analityki zatrudnione tam osoby będą zajmować się analizami danych, które po opracowaniu, pozwolą spółce m.in. prowadzić nowe inwestycje i przewidywać możliwe awarie. Zatrudnieni w otwartym właśnie Centrum będą pracowali w modelu sieciowym. Dopuszczalna jest też praca w systemie „home office”. Jednak potrzebne jest miejsce, w którym projekty są koordynowane i zarządzane.

 

Już wiadomo, że Centrum Analityki wielotorowo będzie współpracować z Uniwersytetem Zielonogórskim. Kooperacja będzie dotyczyła działalności badawczej, kształcenie studentów i doktorantów. Jak powiedział prof. Wojciech Strzyżewski – rektor-elekt UZ – liczy na to, że absolwenci informatyki, inżynierii danych i pokrewnych kierunków na UZ znajdą ciekawą pracę u tak pewnego pracodawcy, jakim jest KGHM Polska Miedź S.A. Podobnie, mogą powstawać prace doktorskie, dotyczące konkretnych projektów, które następnie będą wdrażane do realizacji.


Centrum Analityki KGHM Polska Miedź S.A. jest pierwszą nową spółką firmy w województwie lubuskim.


 (Informację przygotowano na podstawie http://www.wzielonej.pl)

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT