Centrum Energetyki Odnawialnej UZ z certyfikatem ISO

certyfikat ISO dla CEO.jpg

5 kwietnia 2018 r.

 

 

Miło nam poinformować, że Centrum Energetyki Odnawialnej (w Sulechowie) Uniwersytetu Zielonogórskiego wdrożyło System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015. Standard, akceptowany i rozpoznawany na całym świecie, potwierdza otrzymany certyfikat ( vide załącznik).

 


System został wdrożony w zakresie:


- działalności badawczo-rozwojowej w zakresie nowych technologii energetycznych;


- audytów energetycznych;


- działalności proinnowacyjnej z zakresu pozyskiwania i dystrybuowania energii odnawialnej z różnych źródeł;


- doradztwa w zakresie nowoczesnych technologii i procesów energetycznych;


- szkolenia w zakresie nowoczesnych technologii i procesów energetycznych;


- pozyskiwania funduszy UE.

 

 

Centrum Energetyki Odnawialnej UZ (CEO) stale dąży do doskonalenia jakości świadczonych usług,  więc wdrażanie norm i ujednolicenie ze światowymi normami Systemu Zarządzania Jakością było naturalnym krokiem.

 

 

Spółka zobowiązała się do ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2015 i realizowania przyjętej polityki jakości w tym m.in.:


- stałego doskonalenia Ośrodka, kompetencji i jakości usług;


- dbania o interesy klientów;


- rozwoju przedsiębiorstw i stosowania dobrych praktyk;


- stałego rozwoju działalności B+R;


- podnoszenia świadomości konsumentów w obszarze odnawialnych źródeł energii;


- popularyzacji mechanizmów współpracy nauki z biznesem w oparciu o dobre praktyki stosowane w Centrum Energetyki Odnawialnej sp. z o.o.;


- wsparcia biznesu w postaci pomocy de minimis.

 

 

CEO stawia na rozwój i innowacyjność, ale nie zapomina o tradycjach i kulturze branż, dla których świadczy usługi i transferuje korzyści.

 

 

Gratulujemy zdobytego certyfikatu ISO.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT