Certyfikat dla metodyków zdalnego nauczania

17 lutego 2015 r.

E-learning.jpg

 

Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego (SEA) realizuje trzecią edycję postępowania certyfikacyjnego dla metodyków zdalnego nauczania, tj. osób aktywnie zaangażowanych w tworzenie materiałów e-learningowych i wspierających realizację nowoczesnych procesów dydaktycznych. Certyfikat stanowi potwierdzenie wysokich kompetencji kandydata w zakresie metod i technik kształcenia na odległość.


Zachęcamy pracowników naszej uczelni do możliwości ubiegania się o certyfikat. Udział w postępowaniu certyfikacyjnym jest nieodpłatny.


Zgłoszenia przyjmowane są do 4 marca br.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.sea.edu.pl/certyfikacja

 

Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego od 2006 r. aktywnie działa na rzecz promocji e-edukacji w szkolnictwie wyższym. Jako organizacja pozarządowa zrzesza prawie 150 osób zajmujących się naukowo i w praktyce propagowaniem metod oraz form wykorzystania nowoczesnych technologii w dydaktyce uczelni wyższych. Od 9 lat SEA konsekwentnie stara się wspierać rozwój polskiej e-edukacji, służąc nie tylko wiedzą ekspercką, ale i podejmując cenne inicjatywy środowiskowe. Wśród nich istotna role odgrywa – realizowany od 2011 roku – projekt certyfikacji e-nauczycieli i metodyków zdalnego nauczania.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT