Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Chcesz zostać lekarzem w Lubuskiem – wnioskuj o stypendium do Zarządu Województwa Lubuskiego

18 września 2019 r.

dzień otwarty na WLNZ.jpg

Dzień otwarty na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu – 19 marca 2019 r. Fot. Kazimierz Adamczewski

Dzisiaj, w środę 18 września br. rusza trzeci nabór wniosków o pomoc materialną dla studentów kierunków lekarskich. – Te stypendia pozwolą na pokrycie deficytu lekarzy w Lubuskiem. Dzisiejsi studenci za kilka lat podejmą pracę w tutejszych szpitalach. Zatem inwestycja w stypendia zwróci nam się z nawiązką – podkreśla marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak. Wnioski można składać do 31 października 2019 r.Zarząd województwa lubuskiego ogłosił trzeci nabór wniosków o przyznanie stypendium na rok akademicki 2019/2020 dla studentów kształcących się na kierunkach lekarskich. Wysokość stypendium wynosi 2 tys. zł brutto miesięcznie. Stypendium może być przyznane studentowi III, IV, V lub VI roku studiów, który spełnia łącznie następujące warunki:


-  jest studentem kierunku lekarskiego;


-  nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium i nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów;


-  zawrze umowę stypendialną.


Warunkiem otrzymania wsparcia jest deklaracja związania swojej zawodowej przyszłości z regionem lubuskim. - Dzięki tej inicjatywie i środkom samorządu województwa pozyskujemy lekarzy, których w regionie bardzo brakuje. Mam nadzieję, że zakochają się w Lubuskiem i zostaną – mówi marszałek E.A. Polak.


W poprzednich latach wnioski składali studenci z uczelni medycznych z: Zielonej Góry, Poznania, Bydgoszczy, Szczecina, Katowic, Lublina, Wrocławia, Olsztyna, Łodzi i Rzeszowa.


Na rok akademicki 2019/2020 Zarząd województwa lubuskiego przygotował kwotę 900 tys. zł. Dzięki temu z pomocy stypendialnej skorzysta 50 studentów.  


Powołanie kierunku lekarskiego było wspólną inicjatywą Uniwersytetu Zielonogórskiego, władz samorządowych województwa lubuskiego oraz miasta Zielona Góra. Dnia 29 marca 2010 r. ówczesny rektor UZ powołał zespół d/s poszerzenia oferty kształcenia na uczelni w zakresie nauk medycznych. Po 5 latach zabiegów i starań, 19 maja 2015 r. minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska wydała decyzję o przyznaniu Wydziałowi Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego uprawnień do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku lekarskim. 24 czerwca 2015 r. Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego podjął uchwałę o wydzieleniu z Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu: Katedry Chorób Wewnętrznych, Katedry Wychowania Fizycznego, Zakładu Pielęgniarstwa i powołaniu Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu z dniem 1 października 2015 r.
 

Od początku istnienia Wydziału samorząd województwa mocno wspiera jego funkcjonowanie poprzez dofinansowanie budowy infrastruktury, a także finansowanie kadry. Kolejnym krokiem była decyzja o przyznaniu stypendiów przyszłym lekarzom, którzy swoją przyszłość zwiążą z jednostkami ochrony zdrowia w Lubuskiem.

 

(źródło: http://lubuskie.pl/news/25986/806/Stypendia-dla-przyszlych-lekarzy-po-raz-trzeci/d,news-bootstrap/

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT