Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Chronimy dzieci – konferencja na Uniwersytecie Zielonogórskim

8 lutego 2016 r.

 

indeks.png

 

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Fundacja Dzieci Niczyje serdecznie zaprasza do udziału w konferencji inaugurującej program Chronimy Dzieci w województwie lubuskim, która odbędzie się w poniedziałek, 15 lutego br.  na Uniwersytecie Zielonogórskim.

 

Celem konferencji jest prezentacja programu Chronimy Dzieci oraz zachęcenie szkół i innych placówek oświatowych z województwa lubuskiego do przystąpienia do programu.

 

W konferencji planowany jest udział  ponad 120 osób -  dyrektorów i nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji zaangażowanych w profilaktykę przemocy wobec dzieci, a także lokalnych mediów.

 

Program Chronimy Dzieci, jest programem certyfikowania placówek edukacyjnych spełniających standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem. W ramach  programu w szkołach i w przedszkolach z całej Polski ustanawiana jest Polityka ochrony dzieci, która określa procedury reagowania na przemoc wobec dziecka oraz prowadzone w placówce działania profilaktyczne. Pracownikom placówek, rodzicom oraz dzieciom dostarczana jest sprawdzona bezpłatna oferta edukacyjna  (w tym cykl szkoleń) oraz narzędzia, które pozwalają podnieść poziom ochrony dzieci przed przemocą.

 

Konferencja odbędzie się w godz. 10.30 – 14.00 w bud. A-29 (Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii) przy ul. prof. Z. Szafrana 4a w auli nr 1.


 

 

Uniwersytet Zielonogórski jest partnerem programu Chronimy Dzieci.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT